Gå til sidens indhold

Flere præsterede arbejdstimer

Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2019

Antallet af præsterede timer steg med 0,7 pct. fra andet til tredje kvartal. Stigningen var koncentreret i virksomheder og organisationer, hvor de præsterede timer steg med 0,9 pct., mens antallet af præsterede timer faldt med 0,1 pct. i offentlig forvaltning og service. Stigningen i antallet af præsterede timer i virksomheder og organisationer skal bl.a. ses på baggrund af, at påskens placering betød et lavt niveau for præsterede timer i andet kvartal. Udviklingen i beskæftigelsen og lønsummen var mere afdæmpet. Beskæftigelsen steg med 0,3 pct. i både virksomheder og organisationer og i offentlig forvaltning og service. Lønsummen steg med 0,1 pct. i virksomheder og organisationer, mens den faldt med 0,1 pct. i offentlig forvaltning og service.

Udvikling fra 2. kvt. 2019 til 3. kvt. 2019, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/atr114.

Størst beskæftigelsesstigning i finansiering og forsikring

Beskæftigelsen steg i alt med 0,3 pct. Den største stigning var i branchegruppen finansiering og forsikring, hvor beskæftigelsen steg med 0,7 pct. Både i information og kommunikation og kultur, fritid og anden service steg beskæftigelsen med 0,6 pct. Beskæftigelsen faldt med 0,2 pct. i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed.

Flere præsterede timer

Fra andet til tredje kvartal steg antallet af præsterede timer i alle brancher undtagen ejendomshandel og udlejning, hvor antallet af præsterede timer faldt med 1,9 pct. og offentlig administration, undervisning og sundhed med et fald på 0,1 pct. Den største stigning skete i branchegruppen finansiering og forsikring, hvor de præsterede timer steg med 2,4 pct. Dernæst kom erhvervsservice med en stigning på 1,8 pct.

Lille vækst i lønsummen

Lønsummen steg med 0,1 pct. fra andet til tredje kvartal. Med 3,4 pct. steg lønsummen mest i branchegruppen finansiering og forsikring efterfulgt af landbrug, skovbrug og fiskeri med en stigning på 1,7 pct. De største fald i lønsummen var i bygge og anlæg med 1,0 pct.

Arbejdstidsregnskabet, sæsonkorrigeret. 3. kvt. 2019 og relativ ændring i forhold til 2. kvt. 2019

 

Gnsntl. antal
beskæftigede

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

antal

pct.

 

1.000

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

2968516

0,3

 

994787

0,7

 

292776

0,1

Virksomheder og organisationer1

2137420

0,3

 

726458

0,9

 

207357

0,1

Offentlig forvaltning og service2

831097

0,3

 

268329

-0,1

 

85418

-0,1

Landbrug, skovbrug og fiskeri

72284

0,1

 

25425

0,0

 

3249

1,7

Industri, råstofindvinding og

 

 

 

 

 

 

 

 

forsyningsvirksomhed

344433

-0,2

 

130248

1,2

 

43021

-0,4

Bygge og anlæg

183461

0,2

 

71363

0,5

 

17916

-1,0

Handel og transport mv.

730782

0,2

 

224096

0,9

 

58289

-0,6

Information og kommunikation

118849

0,6

 

42731

0,0

 

15530

0,5

Finansiering og forsikring

83413

0,7

 

29689

2,4

 

15257

3,4

Ejendomshandel og udlejning

48948

0,1

 

16631

-1,9

 

4189

-0,4

Erhvervsservice

345400

0,4

 

121594

1,8

 

35561

0,8

Offentlig administration,

 

 

 

 

 

 

 

 

undervisning og sundhed

899581

0,4

 

291484

-0,1

 

90001

-0,1

Kultur, fritid og anden service

137155

0,6

 

39412

1,4

 

9761

0,7

Anm. 1: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.
Anm. 2: Brancher med uoplyst aktivitet er ikke vist i tabellen.
1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.
Kilde: www.statistikbanken.dk/atr112 og www.statistikbanken.dk/atr114.

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2019 - Nr. 468

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation