Gå til sidens indhold

Niveauet for tvangsauktioner er fortsat lavt

Tvangsauktioner november 2019

Med 190 tvangsauktioner i november mod 193 måneden før, er antallet af tvangsauktioner faldet med 2 pct. den seneste måned, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner har i 2019 generelt ligget historisk lavt, og har de seneste fire måneder ligget stabilt på mellem 190 og 193 tvangsauktioner om måneden. Hvis man ser bort fra indeværende år, skal man helt tilbage til juni 2008 for at finde et lavere niveau end det, som den seneste tid har budt på.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Enfamiliehuse dominerer billedet

Ser man tilbage på de seneste 40 års tvangsauktioner, har enfamiliehuse helt overvejende udgjort mere end halvdelen af de ejendomme, der hvert år er gået på tvangsauktion. Det gør enfamiliehuse til den ejendomstype, der oftest ender på tvangsauktion. Det skal dog ses i lyset af, at enfamiliehuse også udgør ca. halvdelen af alle ejendomme i Danmark.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2018

2019

 

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

 

antal

Sæsonkorrigerede

203

230

242

234

229

204

156

200

192

192

193

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

159

200

228

247

277

221

122

173

181

205

232

206

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

5

4

9

12

4

10

3

6

5

10

12

8

Enfamiliehuse

103

135

137

153

202

137

81

107

121

128

151

135

Ejerlejligheder

9

21

27

20

13

16

8

15

15

14

7

9

Sommerhuse

7

8

14

19

15

9

9

12

4

10

12

9

Ejendomme med 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eller flere lejligheder

5

5

4

5

5

4

3

3

2

8

5

13

Blandet beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

6

4

2

10

6

10

2

6

10

9

7

10

Rene forretningsejendomme

3

1

1

1

1

-

1

1

2

-

3

-

Fabriks- og lagerejendomme

1

2

3

1

2

2

1

2

1

2

6

2

Ubebyggede grunde

7

8

13

6

11

7

3

7

7

6

3

5

Andet bebygget

13

12

18

20

18

26

11

14

14

18

26

15

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

14

23

45

37

19

32

12

22

33

22

23

22

Sjælland

62

60

59

69

87

67

42

46

45

71

62

71

Syddanmark

32

52

49

56

87

51

20

39

24

46

61

40

Midtjylland

28

51

38

41

41

40

33

32

48

37

47

36

Nordjylland

23

14

37

44

43

31

15

34

31

29

39

37

Kilde: www.statistikbanken.dk/tvang1.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. december 2019 - Nr. 453

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation