Gå til sidens indhold

Detailhandlens forventninger faldt mest i 2019

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
december
Ændring -1 point
november -december
Bygge og anlæg, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -5
december
Ændring -3 point
november-december

Konjunkturbarometer for erhvervene december 2019

Industriens sæsonkorrigerede sammensatte konjunkturindikator faldt i 2019, men har dog det seneste halvår ligget stabilt på nettotallet minus 6 eller minus 7, når der ses bort fra et dyk til minus 12 i oktober. Tendensen for bygge og anlæg har nærmest været vandret igennem hele 2019. For serviceerhverv har tendensen været udpræget faldende igennem 2019, og helt markant er det for detailhandlen, der med nettotallet nul i december, er langt fra sidste års nettotal for december på 11. Samtidig med denne offentliggørelse er det månedlige tillæg Fokus på konjunkturbarometrene opdateret med nyeste tal. Tillægget bringer en række uddybninger af konjunkturindikatorernes udvikling inklusive tillidsindikatorer for samhandelslande.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren er stort set uændret i december

Tillidsindikatoren stiger en anelse fra 102,4 i november til 102,8 i december. Over de seneste to år, 2018 og 2019, har der været en klart faldende tendens i indikatoren, hvilken især er trukket af industri og serviceerhverv. Forbrugertilliden, som indgår sammen med de fire erhverv i tillidsindikatoren, har gennem disse to år ikke ændret meget på udviklingen. Det ses af at erhvervstillidsindikatoren, som alene er baseret på de fire erhverv, har udviklet sig nogenlunde i samme spor som tillidsindikatoren, men er dog gået lidt ned i december til 101,4 fra 101,9 i november. I Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tillidsindikatorer for EU, USA og de vigtige samhandelslande Tyskland, Sverige og Storbritannien.

Tillidsindikator og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Tillæg til denne Nyt

Fokus på konjunkturbarometrene udkommer i pdf-udgave hver måned samtidig med denne nyt-udgivelse kl. 8. Når nyeste tal fra EU foreligger op ad formiddagen, opdateres tillægget med disse - ca. kl 11:45. Fokus på konjunkturbarometrene indeholder en række grafer med forskellige konjunkturbarometerindikatorers udvikling. Sammen danner de en uddybende indsigt i månedens udvikling.

Tillidsindikatorer og sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk) og brudkorrigerede tal med (bk).

 

 

2018

2019

 

 

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Tillid

Tillidsindikator (bk, sk)

104,6

100,1

104,0

102,8

98,5

102,4

102,8

 

Erhvervstillidsindikator (bk, sk)

105,1

101,9

102,1

102,2

97,9

101,9

101,4

Industri

Sammensat (bk, sk)

-6

-7

-6

-7

-12

-6

-7

 

Produktionsforventning (sk)

17

8

11

16

8

11

14

 

Ordrebeholdning (bk)

-20

-13

-14

-24

-31

-19

-18

 

Færdigvarelagre (bk)

16

16

14

14

14

11

16

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-4

-5

-4

-5

-4

-2

-5

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

10

3

5

4

6

6

5

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-17

-13

-13

-14

-13

-10

-14

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

9

8

6

7

4

5

6

 

Faktisk omsætning (sk)

10

5

5

8

6

7

7

 

Forventet omsætning (sk)

10

9

7

7

6

7

6

 

Faktisk forretningssituation

8

9

5

5

1

2

5

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

11

4

7

2

2

3

0

 

Faktisk omsætning (sk)

17

12

21

15

12

14

10

 

Forventet omsætning (sk)

27

14

16

5

9

9

3

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

11

14

15

14

14

13

14

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer med enheden 'nettotal' er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse. Tillidsindikatoren (inkl. forbrugertillid) og Erhvervstillidsindikatoren er sammenvejede indikatorer med middelværdien 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -7
december
Ændring -1 point
november -december
Bygge og anlæg, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -5
december
Ændring -3 point
november-december

Nyt fra Danmarks Statistik

7. januar 2020 - Nr. 1

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation