Gå til sidens indhold

Laveste salg af cigaretter siden 1961

Salg af alkohol og tobak 2018

I 2018 faldt salget af cigaretter med 16,2 pct. i forhold til året før, fra 6.133 mio. styk til 5.138 mio. styk. Det er det laveste antal solgte cigaretter siden 1961, hvor der blev solgt 5.105 mio. styk. Salget toppede i 2006 med 8.241 mio. styk. Salget af de 5.138 mio. styk cigaretter i 2018 svarer til 1.113 styk pr. indbygger over 18 år mod 1.339 styk pr. indbygger over 18 år i 2017.

Salg af cigaretter pr. indbygger over 18 årKilde: www.statistikbanken.dk/alko2.

Vi ryger generelt mindre

Salget af cigarer og cigarillos faldt fra 56 mio. styk i 2017 til 48 mio. styk i 2018 - et fald på lidt over 14 pct. Salget af røgtobak faldt også i 2018, hvor der blev solgt 412 tons - i 2017 blev der solgt 486 tons. Det svarer til et fald på 15 pct. Røgtobak er bl.a. løs tobak til piber og rul-selv-cigaretter. Salget har været faldende siden 2003.

En dansker over 18 år køber i gennemsnit 12,4 genstande om ugen

I 2018 blev der solgt 44,8 mio. liter ren alkohol i danske forretninger. Det svarer til, at hver dansker over 18 år i gennemsnit købte 9,7 liter ren alkohol, svarende til 12,4 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Det er 2,1 genstande om året færre end for ti år siden, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 14,5 genstande om ugen.

Næsten hver anden solgte genstand er vin

Vin udgør næsten halvdelen af de ugentlige solgte genstande. Med 5,6 af 12,4 ugentlige genstande er vin også den hyppigst solgte alkoholkategori. Øl udgjorde lige over en tredjedel af de ugentlige genstande, mens der blev solgt lige over to genstande spiritus pr. indbygger over 18 år om ugen i gennemsnit. 

Salget af øl og vin steg i 2018, mens salget af spiritus faldt

Ses på salget af alkohol i forhold til 2017, er salget af vin steget med 3,3 pct., mens øl er steget med 0,8 pct. Salget af spiritus er faldet 1,7 pct. i forhold til året før. Øl og vin er de mest almindeligt handlede typer alkohol, idet de udgør 82 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Spiritussalget står for de resterende 18 pct. af det samlede salg. 

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

353

365

354

368

358

360

Salg af vin, i alt

151

153

151

152

149

154

Salg af spiritus, i alt

19

20

20

20

20

20

Salg af alkoholsodavand

6

7

6

7

7

 

1.000 liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

44010

44902

44558

45304

44522

44781

Salg af øl, ren alkohol

16245

16794

16302

16943

16448

16576

Salg af vin, ren alkohol

20086

20269

20138

20246

19851

20269

Salg af spiritus, ren alkohol

7337

7457

7791

7728

7838

7937

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol

342

383

326

389

384

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

6852

5605

5760

5774

6133

5138

Salg af cigarer og cigarillos

121

126

84

66

56

48

 

ton

Salg af røgtobak

618

595

550

531

486

412

Anm.: Alkoholsodavand kan fra og med 2018 ikke længere opgøres særskilt. Dette skyldes, at tillægsafgiften på alkoholsodavand, der er grundlaget for beregningen ikke længere opkræves.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko4.

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

liter

Gnsn. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

7,8

8,0

7,8

7,9

7,7

7,7

Pr. indbygger over 18 år

10,0

10,1

9,9

10,0

9,7

9,7

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

2,9

Vin

3,6

3,6

3,5

3,5

3,4

3,5

Spiritus

1,3

1,3

1,4

1,3

1,4

1,4

Alkoholsodavand

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Gnsn. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

1222

994

1014

1009

1065

887

Pr. indbygger over 18 år

1553

1260

1283

1272

1339

1113

Anm.: Se anm. i første tabel.
Kilde: www.statistikbanken.dk/alko2 og beregninger, der ikke findes i statistikbanken .

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2019 - Nr. 240

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation