Gå til sidens indhold

Industriens forventninger præges af usikkerhed

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
november
Ændring +6 point
oktober - november
Bygge og anlæg, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
november
Ændring +1 point
oktober - november

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2019

Tendensen i den sammensatte konjunkturindikator for industrien er fortsat faldende. Indikatoren stiger dog fra minus 12 til minus 6 i denne måned i sæsonkorrigerede tal. Det skyldes især, at ordrebeholdningen vurderes mindre negativt i november end i oktober, men også produktionsforventningerne og lagerbeholdningen udvikler sig gunstigt. Bygge- og anlæg fortsætter sin forsigtige fremgang med en stigning fra minus 3 til minus 2. Der er også små stigninger i serviceerhvervenes og detailhandlens sammensatte konjunkturindikatorer - dog stadig med faldende tendenser. Samtidig med denne offentliggørelse er der premiere på et månedligt tillæg Fokus på konjunkturbarometrene, som bringer en række uddybninger af forskellige konjunkturindikatorers udvikling.

Sammensat konjunkturindikator for de fire erhverv, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k, kbyg44k, kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren går op i denne måned

Tillidsindikatoren går op fra 98,7 i oktober til 102,6 i november, dermed er den tilbage omkring niveauet for september, der var på 102,8. Udviklingen skyldes især en stigning i industriens indikatorer. Forbrugertilliden, der indgår sammen med de fire erhverv i tillidsindikatoren, bidrager også en anelse til stigningen sammen med serviceerhvervene og detailhandlen. Erhvervstillidsindikatoren, alene baseret på de fire erhverv, stiger også. Den går fra 98,1 i oktober til 102,2 i november. I det nye tillæg Fokus på konjunkturbarometrene sammenlignes Danmarks udvikling med tilsvarende tillidsindikatorer for EU, USA og vigtige samhandelslande.

Tillidsindikator og erhvervstillidsindikator for Danmark, indeks 100, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/tillid og metodedokument.

Premiere på tillæg til denne Nyt

Fokus på konjunkturbarometrene udkommer fremover i pdf-udgave hver måned samtidig med denne nyt-udgivelse kl. 8. Når nyeste tal fra EU foreligger, opdateres tillægget med disse - ca. kl 11:45 samme dag. Fokus på konjunkturbarometrene indeholder en række grafer med forskellige konjunkturbarometerindikatorers udvikling. Sammen danner de en uddybende indsigt i udviklingen - i visse tilfælde med beregninger, der ikke er adgang til i statistikbanken.

Et udvalg af grafer i Fokus på konjunkturbarometrene

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk) og
brudkorrigerede tal med (bk)

 

 

2018

2019

 

 

Nov.

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Industri

Sammensat (bk, sk)

-1

-6

-7

-6

-7

-12

-6

 

Produktionsforventning (sk)

29

10

8

11

16

8

11

 

Ordrebeholdning (bk)

-17

-11

-13

-14

-24

-31

-19

 

Færdigvarelagre (bk)

14

16

16

14

14

14

11

Bygge og anlæg

Sammensat (bk, sk)

-1

-4

-5

-4

-5

-3

-2

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

12

4

3

5

4

7

7

 

Ordrebeholdning (bk, sk)

-14

-12

-13

-13

-14

-13

-11

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

8

7

8

6

7

5

6

 

Faktisk omsætning (sk)

11

5

5

5

8

6

7

 

Forventet omsætning (sk)

9

8

10

8

7

7

8

 

Faktisk forretningssituation

4

7

9

5

5

1

2

Detailhandel

Sammensat (bk, sk)

2

6

4

8

2

3

4

 

Faktisk omsætning (sk)

11

17

12

21

15

13

14

 

Forventet omsætning (sk)

24

14

14

17

5

9

10

 

Lagerbeholdning (bk, sk)

29

13

13

15

13

14

12

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorerne, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Industri, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -6
november
Ændring +6 point
oktober - november
Bygge og anlæg, sammensat konjunkturindikator
Sæsonkorrigeret
Nettotal -2
november
Ændring +1 point
oktober - november

Nyt fra Danmarks Statistik

28. november 2019 - Nr. 440

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. januar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene