Gå til sidens indhold

Fald i salg af maskiner trækker eksporten ned

Udenrigshandel med varer (md) september 2019

Eksporten af varer faldt med 2,1 pct. i september, især på grund af fald i salget af maskiner undtagen transportmidler. Importen faldt 0,6 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksport og import er højere i de første ni måneder af 2019 end samme periode sidste år. Eksporten er steget 7,8 pct., og importen er steget 5,2 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Lande uden for EU trækker eksportstigning

Danmarks samlede vareeksport til lande uden for EU er steget med 27 mia. kr. fra de første ni måneder af 2018 til samme periode i år, mens salget til EU-lande er steget med 6 mia. kr.

USA er det land, Danmark har øget eksporten mest til i 2019. Eksporten til USA er steget 30 pct., svarende til 12,2 mia. kr. Kemikalier og kemiske produkter udgjorde 10,8 mia. kr. af denne eksportstigning, som især omfatter medicinalvarer. Kina og Norge var andre lande, der bidrog til eksportstigningen i lande uden for EU.

Eksport til lande og landegrupper i ikke-sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For perioden januar-august 2019 er eksporten nedjusteret med 0,1 mia. kr., og importen er opjusteret med 1,3 mia. kr.

Øvrige indikatorer for eksport

Industriens produktion og omsætning udarbejder også statistik om eksport. I den seneste offentliggørelse fra 7. november (se Nyt fra Danmarks Statistik 2019:408) steg omsætningen i september 4,2 pct. på eksportmarkedet. Det dækker både over salg af varer, der er produceret i og uden for Danmark. Udenrigshandel med varer omfatter kun varer, der krydser den danske grænse. Der kan derfor være forskelle i udviklingstendenserne i de to statistikker.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. September 2019

 

September
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Aug.

Sept.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

9,9

9,0

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

49,7

49,9

-1,3

-0,6

1,1

5,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,3

7,1

-5,8

-1,6

-1,6

3,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,3

1,6

-12,4

1,6

-2,8

-2,9

Kemikalier og kemiske produkter

6,8

6,8

-2,8

0,8

1,9

3,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,2

7,1

0,4

-1,5

-2,1

0,1

Maskiner undt. transportmidler

12,2

12,5

0,4

-3,4

1,9

10,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,9

5,1

-0,1

3,9

9,0

7,1

Færdigvarer og andre varer

10,1

9,6

1,2

1,0

0,9

5,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

59,6

58,9

2,6

-2,1

2,9

7,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,2

11,1

-1,2

4,4

2,9

4,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,5

2,3

2,8

8,2

-0,5

-1,3

Kemikalier og kemiske produkter

15,5

16,4

6,2

6,0

7,6

19,0

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,2

4,9

-5,1

-3,8

1,4

-1,9

Maskiner undt. transportmidler

13,0

12,6

6,9

-17,8

-0,5

10,4

Transportmidler ekskl. skibe mv.

2,0

2,0

-0,4

1,2

8,9

6,8

Færdigvarer og andre varer

10,3

9,5

-0,1

0,9

1,0

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,3

6,4

 

 

 

 

Import i alt

54,2

54,3

1,0

-1,6

1,0

0,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,3

3,3

5,4

-8,3

-6,6

-2,8

Skibe, fly mv.

1,2

1,2

 

 

 

 

Eksport i alt

61,5

60,8

2,9

-3,1

1,0

6,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,8

1,8

-17,5

-2,4

-36,4

-3,4

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

1 Juli-september 2019 i forhold til april-juni 2019.
2 Januar-september 2019 i forhold til januar-september 2018, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). September 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Aug.

Sept.

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Aug.

Sept.

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

49,9

 

-1,3

-0,6

1,1

5,2

 

58,9

 

2,6

-2,1

2,9

7,8

EU

37,0

 

0,5

-1,4

1,1

4,2

 

32,1

 

2,8

-4,5

1,0

2,8

Tyskland

11,2

 

4,0

-8,9

2,4

5,5

 

8,5

 

5,3

-7,8

-2,8

-0,7

Sverige

6,1

 

-1,7

0,8

1,8

2,6

 

5,4

 

1,5

-2,4

1,6

1,2

Storbritannien

1,8

 

-5,4

3,1

1,1

-3,2

 

2,8

 

-0,8

-7,0

0,3

-8,4

Nederlandene

4,2

 

2,6

1,3

1,7

2,2

 

2,5

 

28,6

-19,9

3,9

23,4

Frankrig

1,7

 

0,4

-4,3

1,1

6,6

 

2,2

 

4,2

4,4

2,2

3,7

Verden
uden for EU

12,8

 

-6,3

1,9

1,2

8,3

 

26,8

 

2,3

1,1

5,3

15,4

Norge

1,6

 

1,1

11,5

8,2

4,7

 

3,7

 

-6,0

-5,4

3,6

8,5

USA

1,3

 

-1,8

-9,1

-3,2

14,9

 

6,5

 

34,4

-15,9

9,2

32,8

Kina

3,9

 

-6,5

3,3

-2,8

7,9

 

3,6

 

3,9

25,4

10,0

23,0

Rusland

0,4

 

-3,5

4,1

-12,5

1,5

 

0,6

 

0,7

-6,4

11,9

16,7

BRIIKS3

5,2

 

-6,3

5,4

-1,8

6,7

 

5,2

 

1,2

13,1

6,0

22,0

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. november 2019 - Nr. 414

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation