Gå til sidens indhold

Medicinalvarer trækker stigning i eksporten

Udenrigshandel med varer (md) august 2019

Eksporten af varer steg med 1,8 pct. i august bl.a. på grund af stigninger i salget af kemikalier og kemiske produkter (herunder medicin). Importen faldt 0,9 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer uden skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksport og import for de første otte måneder af 2019 er højere end i samme periode i 2018; eksporten er steget 7 pct. og importen er steget 5 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Danmarks vareeksport til Storbritannien falder

Danmarks eksport til Storbritannien faldt i den første del af 2019 på en række varegrupper. I andet kvartal 2019 skete der et fald i Storbritanniens samlede import af varer fra alle lande, et fald som også afspejles i EU's samlede eksport af varer til Storbritannien. Den danske eksport til Storbritannien er i perioden 2016-2018 vokset mere end EU-landene samlet set. Dette er især forårsaget af en høj eksport af vindmølledele. I andet kvartal 2019 faldt den danske eksport tilbage til niveauet i første kvartal 2016.

Eksport til Storbritannien sammenholdt med Storbritanniens samlede import.Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv3, Eurostat samt særkørsler baseret op www.statistikbanken.dk/kn8y.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. August 2019

 

August
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

10,2

9,8

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

48,2

50,0

1,0

-0,9

2,3

4,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,1

7,2

2,9

-5,4

-0,2

4,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,3

1,6

3,1

-11,1

-4,4

-2,1

Kemikalier og kemiske produkter

6,2

6,6

2,0

-1,5

-0,5

1,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,0

7,2

-0,9

0,3

-0,4

0,4

Maskiner undt. transportmidler

12,6

13,1

1,4

0,7

5,6

11,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,0

4,9

0,8

1,4

8,6

5,5

Færdigvarer og andre varer

10,2

9,5

-0,6

0,8

2,2

4,8

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

58,5

59,8

3,6

1,8

4,3

7,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,7

10,6

1,9

-0,6

0,1

3,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,6

2,2

-6,5

8,5

4,9

-3,2

Kemikalier og kemiske produkter

13,6

15,2

4,5

6,2

5,1

16,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,0

5,1

8,5

-4,7

-0,4

-1,6

Maskiner undt. transportmidler

15,6

15,4

4,4

2,1

11,0

12,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,9

2,0

9,6

1,8

5,2

5,1

Færdigvarer og andre varer

10,0

9,3

1,3

-0,1

0,6

1,1

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

8,4

7,9

 

 

 

 

Import i alt

52,7

54,5

0,0

0,3

1,3

-0,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,5

3,5

-11,4

4,7

-0,5

-2,8

Skibe, fly mv.

0,9

0,9

 

 

 

 

Eksport i alt

61,1

62,4

1,4

2,1

3,1

6,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

1,8

1,8

-23,6

-19,3

-25,2

0,3

Skibe, fly mv.

0,8

0,8

 

 

 

 

1 Juni-august 2019 i forhold til marts-maj 2019.
2 Januar-august 2019 i forhold til januar-august 2018, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). August 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæson-
korr.

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

50,0

 

1,0

-0,9

2,3

4,8

 

59,8

 

3,6

1,8

4,3

7,4

EU

37,3

 

-0,2

0,6

2,2

3,8

 

33,5

 

2,9

1,1

2,0

2,8

Tyskland

12,1

 

1,7

3,3

4,7

5,1

 

9,3

 

-2,3

5,2

2,1

0,0

Sverige

5,9

 

3,0

-3,1

0,1

2,2

 

5,5

 

9,4

-6,2

4,4

1,8

Storbritannien

1,7

 

-0,6

-9,7

-0,7

-4,3

 

3,0

 

0,9

0,2

-5,3

-8,1

Nederlandene

4,1

 

0,8

1,1

0,3

1,4

 

3,1

 

-19,1

31,3

13,3

26,3

Frankrig

1,7

 

0,4

-1,9

2,6

4,9

 

2,1

 

-4,3

4,0

3,5

2,6

Verden
uden for EU

12,7

 

4,6

-5,1

2,5

7,9

 

26,3

 

4,4

2,8

7,5

14,3

Norge

1,4

 

7,9

0,5

0,4

2,5

 

3,9

 

12,6

-3,8

3,1

7,9

USA

1,4

 

18,5

-1,8

-1,9

16,2

 

7,6

 

-5,8

34,2

17,6

31,3

Kina

3,8

 

-0,3

-5,1

0,7

7,8

 

2,8

 

22,5

3,2

-5,2

19,3

Rusland

0,4

 

-12,7

-1,4

-7,1

-2,8

 

0,7

 

13,9

0,9

14,1

17,0

BRIIKS3

5,0

 

-1,1

-4,9

4,1

5,7

 

4,6

 

7,9

2,2

2,2

18,7

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forbindelse med denne offentliggørelse er Udenrigshandel med varer blevet revideret fra 2017 frem til og med juli 2019. Se afsnittet "Særlige forhold ved denne offentliggørelse" sidst i denne offentliggørelse for en nærmere beskrivelse af baggrunden for revisionerne.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revision

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en ordinær revision for perioden 2017-2018 som følge af den løbende kvalitetssikring.

Tabellen viser ændringerne for de reviderede år samt for de første syv måneder af 2019.

Udenrigshandel med varer - ændringer som følge af årsrevision

 

Import

Eksport

 

Ny værdi

Revision

Ny værdi

Revision

 

mia. kr.

2017

607,3

0,8

669,2

0,9

2018

641,2

0,2

685,4

2,4

20191

375,0

1,4

419,6

-0,4

1 Januar-juli.

Årsagen til revisionerne skyldes bl.a. manglende eller delvist indberettet handel med EU-landene. Derudover er tallene revideret som følge af ny viden om handlen med en større virksomhed. For 2019 er tallene revideret som følge af løbende kvalitetssikring.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2019 - Nr. 370

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. november 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation