Gå til sidens indhold

Både eksporten og importen af varer steg i juli

Udenrigshandel med varer (md) juli 2019

Eksporten af varer steg med 3,8 pct. i juli bl.a. på grund af stigninger i salget af kemikalier og kemiske produkter (herunder medicin) samt maskiner. Importen steg 1,4 pct. Det viser tallene for Udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Både eksport og import for de første syv måneder af 2019 er højere end i samme periode i 2018; eksporten er steget 7 pct. og importen er steget 5 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Danmarks vareeksport til Tyskland under pres

Danmarks eksport til Tyskland har de seneste år været under pres. Eksportvæksten har været lavere end udviklingen i Tysklands samlede import. Tysklands samlede import af varer fra alle lande er siden 2009 steget med over 60 pct. mens den danske vareeksport tilsvarende kun er steget med omkring det halve. Dermed har Danmark tabt markedsandele. Den høje danske eksport til Tyskland i 2014-2015 var bl.a. forårsaget af en høj eksport af vindmølledele. Se Betalingsbalancen over for udlandet juli 2019 for et billede af udviklingen i den samlede eksport.

Danmarks eksport til Tyskland sammenholdt med Tysklands samlede importKilde: www.statistikbanken.dk/uhv3, Eurostat samt særkørsler som ikke kan genfindes i statistikbanken.

Udenrigshandel fordelt på varegrupper. Juli 2019

 

Juli
 

Procentvis ændring ift.
foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

10,5

8,1

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

49,1

50,5

0,8

1,4

2,2

5,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,5

7,5

-0,6

1,5

0,5

4,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,4

1,8

4,6

3,9

-3,1

0,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,5

6,6

-4,8

2,4

2,5

1,6

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,5

7,1

-1,9

-0,7

-1,0

0,3

Maskiner undt. transportmidler

12,5

13,0

5,3

2,0

2,9

10,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,7

4,9

3,9

2,2

6,2

4,9

Færdigvarer og andre varer

10,0

9,6

-0,1

0,6

3,7

5,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

59,5

58,7

-4,2

3,8

5,8

7,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,1

10,7

0,3

2,1

-0,6

3,3

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,3

2,0

2,1

-6,6

5,2

-3,5

Kemikalier og kemiske produkter

15,0

14,3

-14,4

4,4

12,6

15,9

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,8

5,4

-3,7

10,6

-1,4

0,5

Maskiner undt. transportmidler

15,4

15,0

1,5

4,6

10,7

11,9

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

2,0

-6,5

11,7

5,1

3,8

Færdigvarer og andre varer

9,1

9,3

-1,8

1,0

0,6

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

9,0

6,7

 

 

 

 

Import i alt

52,9

54,4

-0,3

0,4

2,0

-0,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,4

3,4

8,0

-10,7

9,7

-1,8

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

Eksport i alt

61,9

61,1

-2,8

1,6

4,4

6,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,3

2,3

6,6

-23,3

-14,8

2,4

Skibe, fly mv.

0,2

0,2

 

 

 

 

1 Maj-juli 2019 i forhold til februar-april 2019.
2 Januar-juli 2019 i forhold til januar-juli 2018, ændring i faktiske tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandel med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Juli 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr.

pct.

I alt

50,5

 

0,8

1,4

2,2

5,1

 

58,7

 

-4,2

3,8

5,8

7,3

EU

37,0

 

1,4

0,2

1,4

3,6

 

33,2

 

-0,8

3,3

0,8

3,0

Tyskland

11,6

 

-0,4

2,1

2,9

4,0

 

8,8

 

-0,1

-2,3

5,1

-0,3

Sverige

6,1

 

0,4

2,9

0,3

2,9

 

5,9

 

-1,6

11,0

4,0

1,6

Storbritannien

2,0

 

12,8

3,1

-4,0

-2,7

 

3,0

 

12,4

-1,9

-15,7

-7,8

Nederlandene

4,1

 

-2,7

3,4

1,7

1,2

 

2,5

 

20,6

-15,1

-5,5

23,5

Frankrig

1,7

 

1,8

0,1

6,7

4,5

 

2,1

 

6,3

-2,0

2,4

5,2

Verden
uden for EU

13,5

 

-1,0

4,9

4,4

9,4

 

25,5

 

-8,3

4,5

12,9

13,5

Norge

1,4

 

-7,6

7,6

2,7

1,6

 

4,0

 

-11,0

13,0

10,8

8,2

USA

1,5

 

-26,6

16,5

16,1

17,3

 

5,6

 

-16,8

-6,7

30,7

29,3

Kina

4,0

 

0,1

-0,6

5,0

10,7

 

2,7

 

-20,9

21,9

-5,1

17,7

Rusland

0,4

 

10,4

-13,6

-7,5

1,3

 

0,7

 

-3,9

14,2

11,8

14,5

BRIIKS3

5,3

 

3,6

-1,9

6,7

8,1

 

4,5

 

-9,6

7,8

3,7

18,9

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.
Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er eksporten opjusteret med 0,9 mia. kr. og importen opjusteret med 0,1 mia. kr. For januar-juni 2019 er eksporten opjusteret med 0,6 mia. kr., og importen er opjusteret med 2,5 mia. kr.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder at den løbende opdatering af de tidligere år i Udenrigshandel med varer afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. september 2019 - Nr. 330

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation