Gå til sidens indhold

Københavnerne har mindst plads til hus og have

Arealanvendelse 2016

Der er stor forskel på hvor meget plads vi bor på i forskellige landsdele. I Byen København optager hver indbygger i gennemsnit kun 54 m2 overfladeareal til boligformål, mens bornholmerne kan brede sig på mest plads med 808 m2 areal til boligformål pr. indbygger. Det viser de første beregninger af arealanvendelsen baseret på kobling af registeroplysninger og matrikelkort. Vi bruger i alt 2.403 km2 (5,6 pct.) af Danmarks areal til boligformål. Det vil sige de bygninger, vi bor i og de tilknyttede arealer (private haver, gårdanlæg, parkeringspladser m.m.). Vi bruger yderligere 790 km2 (1,8 pct.) til sommerhusområder og andre rekreative faciliteter.

Areal anvendt til boligformål. 2016

Det meste areal anvendes til landbrug og skovbrug

Den største del af det danske areal (35.258 km2) anvendes af de primære erhverv, som er direkte afhængige af jorden. Alle de øvrige erhverv anvender tilsammen 1.301 km2, svarende til 3 pct. Det er branchegruppen offentlig administration, undervisning og sundhed som anvender mest areal (350 km2) blandt de øvrige erhverv. Det svarer til 61 m2 pr. dansker anvendt til rådhuse, folkeskoler, institutioner, hospitaler mv.

For hver beskæftiget i offentlig administration, undervisning og sundhed anvendes der 395 m2. Set i forhold til beskæftigelsen er forsyning den mest arealkrævende af branchegrupperne blandt de øvrige erhverv - for hver beskæftiget i forsyningen anvendes 3.654 m2. Forsyning omfatter bl.a. affaldsbehandling, kraftværker, renseanlæg mv. Også branchen kultur, fritid og anden service anvender mere areal, end hvad der svarer til dens andel af beskæftigelsen. Denne gruppe omfatter bl.a. golfbaner, idrætsanlæg, forlystelsesparker, biografer og lign.

Branchernes arealanvendelse og beskæftigelse. 2016

Anvendelsen af Danmarks areal efter branche og øvrige anvendelseskategorier. 2016

 

Km2

Pct.

M2 pr.
indbygger

M2 pr.
beskæftiget

Areal i alt

42926

100,0

7521

-

Primære erhverv

35258

82,2

6177

491523

Landbrug, skovbrug og fiskeri

35234

82,1

6173

521685

Råstofindvinding

24

0,1

4

5794

Øvrige erhverv

1301

3,0

228

464

Industri

153

0,4

27

529

Forsyning

81

0,2

14

3654

Bygge og anlæg

63

0,2

11

352

Handel og transport mv.

321

0,7

56

434

Information og kommunikation, finans og

 

 

 

 

forsikring, ejendomshandel

98

0,2

17

428

Erhvervsservice

88

0,2

15

287

Offentlig administration, undervisning og sundhed

350

0,8

61

395

Kultur, fritid og anden service

148

0,3

26

958

Andre anvendelser

6366

14,8

1116

-

Husholdninger (boligformål)

2403

5,6

421

-

Rekreative faciliteter (inkl. sommerhuse)

790

1,8

138

-

Infrastruktur

1467

3,4

257

-

Uden kendt el. specifik anvendelse

1706

4,0

299

-

Arealregnskab er en del af det grønne nationalregnskab

Denne udgivelse om arealanvendelsen er en del af udbygningen af Grønt nationalregnskab for Danmark (dst.dk/groentnr). Opgørelsen er lavet på basis af matrikelkortet og en række administrative kilder og registre om boliger, bygninger, arbejdssteder, ejendomme og kommuneplaner (læs mere i statistikdokumentationen). Opgørelsen supplerer udgivelsen Arealdække 2016 fra 6. februar i Nyt fra Danmarks Statistik 2017:42.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2017 - Nr. 207

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Statistik­dokumentation