Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Kommunale forskelle på vækst i bygningsareal

Bygningsopgørelse 1. januar 2019

Antallet af bygninger i Danmark er samlet set steget med 42.500 bygninger eller 1,0 pct. fra 2018 til 2019. Bygningsarealet er i forhold til sidste år steget med 4,9 mio. m2. eller 0,6 pct. Ser man på bygningsarealet over de sidste fem år fra 2014 til 2019, så er dette steget med 20,150 mio. m2 eller 2,5 pct. Der er dog forskelle i udviklingen fra kommune til kommune. Størt vækst ses i Lejre, Aarhus og i Hovedstadsområdet. Enkelte kommuner har oplevet nedgang i bygningsarealet. Øst for Storebælt er disse Vordingborg, Guldborgsund og Lolland, mens det vest for Storebælt er Langeland, Faaborg-Midtfyn og Samsø. Dette kan ses i lyset af en generel tendens til, at jobs og befolkning trækker ind mod de tættere befolkede områder i Danmark.

Den procentvise udvikling i samlet bygningsareal fra 2014 til 2019

Helårsbeboelse udgør størstedelen af bygningsarealet

Nedenfor er tabel med bygningsopgørelsens hovedtal. Her kan det bl.a. ses, at helårsbeboelse udgør den største del af bygninger med hensyn til areal. Historisk er areal til helårsbeboelse siden 1986 steget med 30 pct., mens befolkningen i samme periode øget med 13 pct.

Fjernvarme er den mest brugte opvarmningsform

Fjernvarme benyttes i 54,0 pct. af de opvarmede arealer. Centralvarme med naturgas benyttes i 18,0 pct. af disse, mens centralvarme med olie benyttes i 11,8 pct. af disse. Ser man på udviklingen de sidste fem år fra 2014 til 2019, så er fjernvarme gået fra at opvarme 51,8 pct. af det samlede opvarmede areal til 54,0 pct. Varmepumper er gået frem fra 1,9 pct. til 3,5 pct., mens der er størst tilbagegang for centralvarme med oliefyr, der er gået fra at opvarme 15,2 pct. til 11,8 pct. af det opvarmede areal.

Det samlede bygningsareal fordelt på bygningens anvendelse. 1. januar 2018

 

Bygningsareal i alt

Heraf:

 

 

Helårs-
beboelse

Avls- og
driftsbygninger

Fabrikker og
værksteder

Kontor, handel
og administration

Institutioner og
kulturelle formål

Sommer-
huse

 

mio. m2

1986

566,4

293,8

121,7

41,7

43,5

32,9

11,3

1991

606,1

308,2

127,4

47,3

51,3

35,1

12,1

1996

629,1

317,0

130,9

49,9

54,8

36,9

12,8

2001

653,0

329,3

130,8

52,9

58,9

39,2

13,5

2006

686,8

344,5

134,6

55,3

64,9

41,7

14,9

2011

778,8

362,5

137,6

55,9

71,8

41,2

16,7

2012

783,4

364,8

137,2

55,9

72,6

41,6

16,9

2013

788,2

367,4

136,5

55,9

73,4

42,0

17,1

2014

793,5

370,0

136,7

55,7

74,4

42,6

17,3

2015

798,3

372,4

137,0

55,6

75,1

43,0

17,4

2016

802,8

374,8

136,7

55,5

75,8

43,3

17,6

2017

808,1

377,8

136,7

55,4

76,7

43,7

17,7

2018

808,8

378,6

136,7

50,8

81,1

43,6

17,8

2019

813,7

381,9

134,0

44,8

88,4

44,4

18,0

 

andel i pct.

2019

100,0

46,9

16,5

5,5

10,9

5,5

2,2

Anm.: Fra og med opgørelsen 1. januar 2011 er garager, carporte og udhuse (småbygninger) medtaget. Bygningsarealet er summen af etageareal og kælderareal. Restkategorien Uoplyst/Under opførelsel regnes ikke med i tabellens total

Udviklingen i opvarmningsformer. 1. januar 2018

 

Opvarmet
areal i alt

Heraf

 

 

Fjernvarme
 

Centralvarme
m. olie o.l.

Centralvarme
m. naturgas

Elektricitets-
opvarmning

Varme-
pumper

Anden op-
varmning

 

mio. m2

1986

369,3

122,1

189,5

5,5

23,6

-

28,6

1991

403,0

155,7

150,9

36,3

31,2

-

28,9

1996

420,3

185,1

120,0

56,4

33,3

-

25,5

2001

442,9

210,4

104,8

70,3

33,3

-

24,1

2006

470,5

232,1

97,0

81,3

33,7

-

26,4

2011

494,8

250,5

85,7

91,5

33,9

5,3

27,9

2012

498,0

253,8

82,6

92,7

33,9

6,6

28,5

2013

501,3

257,4

79,8

93,4

33,9

7,8

29,0

2014

504,7

261,2

76,7

93,9

33,9

9,7

29,4

2015

507,6

264,7

73,6

94,4

33,9

11,0

30,1

2016

510,5

268,9

70,4

94,3

33,8

12,3

30,8

2017

514,0

273,5

67,7

93,9

33,6

13,8

31,4

2018

518,4

277,9

65,0

94,0

33,4

15,7

32,4

2019

522,1

282,0

61,8

94,4

33,2

17,9

32,9

 

andel i pct.

2019

100,0

54,0

11,8

18,1

6,4

3,4

6,3

Anm.: Indtil 2011 indgår varmepumper i anden opvar

Nyt fra Danmarks Statistik

15. marts 2019 - Nr. 99

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. marts 2020

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen over bygningsbestanden er foretaget ved udtræk fra Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation