Gå til sidens indhold

39 pct. falder fra på erhvervsuddannelserne

Tilgang og afgang fra uddannelsesgrupper 2016/2017

Ændret 19. marts 2018 kl. 10:30

Der var desværre fejl i tallene til anden og tredje figur ved offentliggørelsen. Figurerne og tilhørende tekst er revideret. Revisioner er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Af de 50.000 studerende der i 2012 påbegyndte en erhvervsuddannelse, var 39 pct. i løbet af fem år holdt op på deres uddannelser uden at have fuldført en erhvervsuddannelse. 9 pct. var stadig i gang, mens 52 pct. havde fuldført en erhvervsuddannelse. I gruppen af gymnasiale uddannelser var fem-års-frafaldet betydeligt mindre, nemlig 15 pct. Blandt de videregående uddannelser faldt fem-års-frafaldet jo højere uddannelsesniveauet var. I gruppen af korte videregående uddannelser var fem-års-frafaldet 31 pct., mens gruppen af mellemlange og bacheloruddannelser havde et fem-års-frafald på hhv. 22 pct. og 24. pct. Fem-års-frafaldet i gruppen af kandidatuddannelser var 13 pct. og 9 pct. i gruppen af ph.d. uddannelser.

Uddannelsesstatus fem år efter tilgang til uddannelsesgrupperne. 2012 årgangen

Efter fem år er der stadig studerende, som er i gang i uddannelsesgrupperne

Opgørelserne i denne artikel stammer fra overgangsregistret, som ser på grupper af uddannelser i stedet for enkeltuddannelser. Uddannelsesstatus opgøres i gruppen efter fem år, og uddannelsesskift inden for en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. I alle uddannelsesgrupper var der studerende, der efter start i gruppen i 2012 fortsat var i gang fem år efter. Frafald såvel som gennemførelse vil derfor ændre sig, hvis man betragter det over en længere periode.

Fem-års-frafaldet er steget i næsten alle uddannelsesgrupper

Fra 2008 til 2012 er fem-års-frafaldet steget for alle uddannelsesgrupper bortset fra korte videregående uddannelser og Ph.d. og forskeruddannelser. Stigningen i fem-års-frafaldet er størst i gruppen af erhvervsuddannelser, hvor tilgangsårgang 2008 havde et fem-års-frafald på 32 pct., mens det for 2012-årgangen var steget til 39 pct. I gruppen af bachelor- og kandidatuddannelser er frafaldet efter fem år steget med hhv. 5 pct. point og 4 pct. point for de studerende, som startede i hhv. 2008 og 2012. Kun i gruppen af korte videregående uddannelser og Ph.d. og forskeruddannelser er frafaldet efter fem år faldet lidt.

Afbrud inden for fem år efter tilgang til uddannelsesgrupperne. Årgang 2008 og årgang 2012

korte videregående uddannelserne sker frafaldet tidligt

Der er stor forskel på, hvornår frafaldet sker i de forskellige uddannelsesgrupper. I gruppen af korte videregående uddannelser fandt den største del af fem-års-frafaldet sted i løbet af det første år, mens gruppen af Ph.d. og forskeruddannelser havde den laveste andel af fem-års-frafaldet allerede efter et år.

Afbrud inden for et og fem år. 2012-årgangen

Nyt fra Danmarks Statistik

19. marts 2018 - Nr. 111

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra overgangsregistret, som er en bearbejdet version af Elevregistret. Overgangsregistret ser på uddannelsesgrupper i stedet for enkeltuddannelser. Uddannelsesskift inden for en uddannelsesgruppe betragtes ikke som afbrud. Uddannelsesstatus opgøres i gruppen efter et og fem år i forhold til studiestart i gruppen. Opgøres frafaldet over en længere periode, vil andelen af studerende, der gennemfører eller falder fra derfor ændre sig. I forbindelse med den årlige opdatering af tallene vil der erfaringsmæssigt ske ændringer i tallene tilbage i tiden. Fx kan studerende som har afbrudt en uddannelsesgruppe skifte status fra afbrudt til igangværende, når der indberettes nye tal næste år. Særligt de seneste år må derfor betragtes som foreløbige.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation