Gå til sidens indhold

Forventningerne i erhvervene falder

Konjunkturbarometer for erhvervene juni 2019

Industriens sæsonkorrigerede konjunkturindikator falder fra minus 2 i maj til minus 5 i juni. Bygge og anlæg ligger stort set uændret med minus 3 i juni mod minus 4 i maj. For serviceerhverv og detailhandlen er der også fald i denne måned. Det er medvirkende til, at tillidsindikatoren, som er sammensat af de fire erhvervs forventninger samt forbrugertilliden, falder fra 108 til 103.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/baro8k og kbyg44k.

Fald i serviceerhverv og detailhandel - men fortsat stigende tendens

Serviceerhvervenes konjunkturindikator falder fra 9 i maj til 6 i juni. Detailhandlens indikator falder fra 13 til 7. Ligesom for industrien bevares i begge tilfælde den stigende tendens, omend med aftagende styrke.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, brud- og sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/kbs4 og kbd3k.

Tillidsindikatoren går tilbage

Den danske tillidsindikator falder fra 108,0 i maj til 103,3 i juni. Dermed er den tilbage omkring niveauet for årets første måneder.

Med faldet er Danmark nu på niveau med de tilsvarende ESI-indikatorer for Tyskland, Sverige og det samlede EU i maj. Generelt har tendensen for landene været faldende igennem en længere periode. Faldet synes dog at være bremset op inden for de seneste måneder. Dette er i tråd med den stagnerende udvikling, som det internationale PMI indeks har indikeret for Europa efter et fald i 2018.

Storbritannien fortsatte sit dramatiske fald i maj. Et fald der formodentlig hænger sammen med den store usikkerhed omkring Brexit.

Erhvervstillidsindikatoren, der kun omfatter de fire erhverv industri, bygge og anlæg, serviceerhverv samt detailhandel, falder fra 106,6 i maj til 102,5 i juni.

Tal for juni for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:30 i tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik citeret fra Economic Sentiment Indicators (ESI) hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Industriens fire hovedgrupperinger klarer sig vidt forskelligt

Blandt industriens fire grupperinger er der pæne udsving fra måned til måned. Dog er der en tendens til at Fremstilling af ikke-varige forbrugsgoder klarer sig bedst. Grupperingen omfatter bl.a. medicinalindustrien og fødevareindustrien, og ligger med et nettotal på 5 i juni 2019 - lige som i juni 2018. Fremstilling af varige forbrugsgoder, fx møbler, ligger med minus 4 i juni 2019 på niveau med samme måned sidste år, hvor nettotallet var minus 3.

I femmånedersperioden februar til juni 2018, lå investeringsgodeindustrien med positive tal. For samme periode i år ligger den negativt - i juni helt nede på minus 17. Grupperingen omfatter fx maskiner og transportmidler. Mellemproduktindustrien, fx kemiske produkter, ligger næst lavest i juni 2019 med minus 6, men ligger ellers på niveau med 2018 i perioden februar til maj.

Sammensat konjunkturindikator for industriens fire hovedgrupper. Ikke sæsonkorrigeret

 

2018

2019

 

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Juni

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Juni

Industri, samlet

1

-2

3

6

1

-5

-4

-1

-1

-6

Investeringsgodeindustri

2

4

5

4

2

-8

-2

-7

-4

-17

Mellemproduktindustri

-2

-2

1

-1

-2

1

-2

-2

-2

-6

Fremst. varige forbrugsgoder

4

-8

-7

3

-3

6

-2

-8

-7

-4

Fremst. ikke-varige forbrugsgoder

3

-6

6

15

5

-7

-6

5

4

5

Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er beregnet ud fra indikatorer for produktionsforventninger, ordrebeholdning og lagerbeholdning.

Tabel over sammensatte konjunkturindikatorer

Tabellen herunder viser udviklingen i de fire erhvervs sammensatte konjunkturindikatorer samt deres komponenter.

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med (sk),
brudkorrigerede tal er angivet med (bk)

 

 

2018

2019

 

 

Juni

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Juni

Industri

Sammensat (bk)(sk)

2

-5

-6

-5

-3

-2

-5

 

Produktionsforventning (sk)

19

18

15

17

12

13

11

 

Ordrebeholdning (bk)

-7

-19

-17

-16

-15

-6

-11

 

Færdigvarelagre (bk)

6

15

17

15

7

12

16

Bygge og anlæg

Sammensat (bk)(sk)

-1

-3

-3

-3

-3

-4

-3

 

Beskæftigelsesforventning (sk)

8

7

6

5

5

4

6

 

Ordrebeholdning (bk)(sk)

-10

-13

-12

-11

-11

-12

-12

Serviceerhverv

Sammensat (sk)

10

8

4

8

10

9

6

 

Faktisk omsætning (sk)

9

9

4

10

13

10

4

 

Forventet omsætning (sk)

14

9

6

11

10

9

8

 

Faktisk forretningssituation

7

6

2

2

8

7

7

Detailhandel

Sammensat (bk)(sk)

13

4

12

11

6

13

7

 

Faktisk omsætning (sk)

26

-2

20

25

25

22

17

 

Forventet omsætning (sk)

23

23

29

20

6

28

16

 

Lagerbeholdning (bk)(sk)

11

9

14

13

12

12

13

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt. Hvis indikatorer, der indgår, er brud- og/eller sæsonkorrigerede, vælges disse.
Kilde: www.statistikbanken.dk/2459.

Nyt fra Danmarks Statistik

27. juni 2019 - Nr. 250

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene