Gå til sidens indhold

Stabilisering i erhvervenes konjunkturindikatorer

Konjunkturbarometer for erhvervene marts 2019

Industriens konjunkturindikator faldt temmelig brat i andet halvår af 2018, men er inde i en stabilisering med et niveau på minus 5 eller 6 de seneste fire måneder. I marts er nettotallet minus 5. Byggeriets konjunkturindikator holder sig også stabilt og ligger på minus 2 i marts. Den samlede tillidsindikator for alle erhvervene samt forbrugerforventningerne er steget til 105. Tendensen er dog stadig nedadgående. I denne udgivelse fokuseres på regionale forskelle i de sammensatte konjunkturbarometerindikatorer.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, brud- og sæsonkorrigeret

Også serviceerhvervet stabiliserer sig

Gennemsnittet for serviceerhvervenes konjunkturindikator er på 8 over de seneste seks måneder. Nettotallet i marts er 7. Detailhandlens indikator steg markant fra 4 i januar til 12 i februar. Niveauet holdes i marts med nettotallet 11.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, brud- og sæsonkorrigeret

Opgang i tillidsindikatoren for Danmark

Den danske tillidsindikator lå i marts 2018 på 109,3 og var i februar i år faldet til 100,7. I marts i år er indikatoren steget til 104,6. Tillidsindikatoren sammenfatter basisindikatorer fra de fire erhverv samt forbrugerforventningerne. Stigningen i marts skyldes stigning i industrien, serviceerhvervene og forbrugerforventningerne, mens byggeriet og detailhandlen ligger uændret.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Tysklands fald aftog i januar og februar

Tillidsindikatoren for Tyskland, Storbritannien, Sverige og EU som helhed faldt igennem 2018 lige som for Danmark. Faldet er bremset for Tyskland og tillidsindikatoren lå stort set uændret i februar på 108,4 i forhold januars 108,5. Sverige steg fra januar til februar, fra 104,5 til 105,3, mens Storbritannien fortsatte, hvad der ligner et styrtdyk. Tal for marts for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:15 i tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik citeret fra Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Regionalt fordelte konjunkturindikatorer

Fordelt på regionerne er den sammensatte konjunkturindikator for industrien igennem 2018 faldet mest i Syddanmark og Sjælland med minus 4 procentpoint. Indikatoren faldt i Midtjylland og Nordjylland med minus 2, mens den i Hovedstaden faldt med minus 1 procentpoint. Ændringerne i indikatorernes nettotal er beregnet fra fjerde kvartal 2017 til fjerde kvartal 2018. Se landkort.

Bygge og anlægs sammensatte konjunkturindikator for regionerne steg igennem 2018 mest i Syddanmark med 6 procentpoint og faldt mest på Sjælland med minus 8 procentpoint. Omvendt havde Sjælland den største positive ændring i detailhandlen igennem 2018 på 7 procentpoint. Også for serviceerhvervet lå Sjælland bedst om end i form af det mindste fald blandt regionerne på minus 2.