Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Forbrugertilliden er stabil

Forbrugerforventninger marts 2019

Forbrugertilliden ligger på 3,8 i marts mod 3,3 i februar. Niveauet er således uændret, både når man ser på marts og på gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 3,9. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på dens nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at både familiernes og Danmarks økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren for familiernes økonomiske situation er på 4,5 i marts og gennemsnittet for det seneste halve år er 5,4. Indikatoren for Danmarks økonomiske situation, er på 5,0 og ligger lidt lavere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 7,5.

Fortsat forsigtig tillid til Danmarks økonomiske fremgang

Forbrugerne forventer fortsat, at Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et år end i dag.  Indikatoren er 0,4 og gennemsnittet for det seneste halve år er på 1,4. Forbrugerne forventer ligeledes, at familiernes økonomiske situation vil være bedre om et år. Indikatoren er 14,2 og ligger en smule højere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 12,2.

Forbrugerne vurderer, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 5,3 mens gennemsnittet for det seneste halve år, er minus 7,1.

Forbrugerne tror på faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren er minus 0,3. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 4,0. Det betyder, at forbrugerne tror på et mindre fald i arbejdsløsheden end i de seneste seks måneder.

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren1

 

2015

2016

2017

2018

2018

2019

 

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

8,9

3,1

6,9

7,4

5,1

4,3

2,9

3,9

3,3

3,8

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

5,6

4,7

5,9

6,3

4,0

8,5

3,3

7,3

4,9

4,5

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation
vil være om et år sammenlignet med i dag?

13,7

11,5

13,8

13,7

10,6

13,4

10,9

12,2

12,0

14,2

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

15,2

5,1

12,3

15,2

12,7

6,3

6,9

7,7

6,4

5,0

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

15,1

0,3

8,8

8,2

6,2

1,4

0,9

-1,3

0,5

0,4

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-5,0

-6,2

-6,5

-6,3

-8,0

-7,9

-7,4

-6,5

-7,2

-5,3

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100.

Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger1

 

2015

2016

2017

2018

2018

2019

 

 

 

 

 

Okt.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-12,7

-15,5

-9,0

-5,9

-6,5

-5,6

-5,3

-6,9

-7,9

-7,1

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende
12 måneder?3

15,6

14,0

20,2

24,3

27,0

26,8

22,2

20,8

22,1

20,3

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-10,7

0,5

-8,9

-9,1

-9,4

-5,1

-3,3

-2,3

-3,4

-0,3

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-3,7

-4,8

-2,8

-3,1

-5,7

-6,4

-5,1

-4,9

-6,1

-1,9

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

60,8

60,8

57,5

59,2

60,2

58,2

58,6

56,8

59,5

59,8

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form
af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

27,9

27,9

28,3

29,1

27,7

29,7

29,9

21,3

28,8

32,4

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget
til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

26,5

25,7

27,1

27,7

28,2

26,2

25,7

23,9

24,7

29,2

1 Se noten under første tabel.
2 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.

3 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
4 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. marts 2019 - Nr. 107

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. april 2019

Kontakt

Kilder og metode

Vi gennemfører undersøgelsen i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation