Gå til sidens indhold

Eksporten af varer steg i april

Udenrigshandel med varer (md) april 2019

Eksporten af varer steg med 5,6 pct. i april, men er over de seneste tre måneder faldet med 2,3 pct. Importen steg med 1,2 pct. i april. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Stigende andel af vareeksporten krydser ikke den danske grænse

Udenrigshandel med varer opgøres efter et princip om grænsepassage. Den del af den danske eksport, der foregår i udlandet og ikke krydser den danske grænse, er altså ikke med i statistikken. Den opgøres derimod i betalingsbalancen, og bygger på et ejerskifteprincip. Denne type af eksport er ofte knyttet til virksomhedernes internationale organisering af produktionen og er steget i betydning de senere år. Den traditionelle eksport af varer, der krydser grænsen, udgør dog fortsat langt den største del af den samlede eksport. I 2018 udgjorde denne type eksport 84 pct.

Import af varer over den danske grænse udgjorde 93 pct. af den samlede vareimport i 2018. Importen af varer, der ikke krydser den danske grænse svinger lidt fra år til år grundet udsving i udgifterne til transportmidlers bunkring i udlandet. Læs mere i Betalingsbalancen over for udlandet april 2019.

Varer, fordelt efter grænsepassageKilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er eksporten opjusteret med 0,3 mia. kr. og importen næsten uændret. For januar-marts 2019 er eksporten opjusteret med 0,3 mia. kr. og importen opjusteret med 0,4 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. April 2019

 

April

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,1

6,9

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,5

48,6

 

-2,4

1,2

0,3

4,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,1

7,3

 

-0,5

0,4

3,0

3,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,8

1,7

 

6,7

-3,7

7,1

-0,6

Kemikalier og kemiske produkter

6,3

6,5

 

0,2

0,0

-2,6

0,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,9

7,1

 

-6,8

1,1

-1,4

1,6

Maskiner undt. transportmidler

11,8

12,5

 

-0,6

2,6

2,8

11,6

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,4

4,2

 

-4,2

-5,0

-5,6

2,2

Færdigvarer og andre varer

8,2

9,3

 

-5,1

5,0

-0,1

5,9

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

54,5

55,5

 

-5,5

5,6

-2,3

7,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,2

10,8

 

-0,2

3,3

1,0

4,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,5

2,2

 

-15,1

20,1

-11,8

-6,0

Kemikalier og kemiske produkter

13,0

13,3

 

-11,7

12,7

-4,6

13,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,9

5,3

 

-2,2

1,8

-0,6

1,3

Maskiner undt. transportmidler

13,6

13,0

 

-4,5

3,6

-1,1

14,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,7

 

1,8

-12,1

-2,2

3,7

Færdigvarer og andre varer

8,6

9,3

 

-5,0

5,0

-2,8

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

7,8

6,7

 

 

 

 

 

Import i alt

50,3

52,5

 

-1,4

-0,1

-0,2

-2,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,6

3,6

 

23,3

7,8

-10,1

2,7

Skibe, fly mv.

0,3

0,3

 

 

 

 

 

Eksport i alt

58,2

59,2

 

-4,1

5,1

-1,9

7,2

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,6

3,6

 

10,6

17,5

-0,4

11,6

Skibe, fly mv.

0,1

0,1

 

 

 

 

 

1 Februar-april 2019 i forhold til november 2018-januar 2019.
2 Januar-april 2019 i forhold til januar-april 2018, ændring i faktiske tal.

Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv1.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
April 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

48,6

 

-2,4

1,2

0,3

4,8

 

55,5

 

-5,5

5,6

-2,3

7,5

EU

36,1

 

-1,8

0,8

0,5

3,9

 

32,1

 

-0,7

-0,6

-0,9

6,5

Tyskland

11,0

 

-1,4

0,5

-1,0

3,6

 

9,4

 

-1,8

16,2

5,5

6,9

Sverige

6,1

 

1,4

0,1

3,6

4,8

 

5,3

 

-1,8

3,1

-0,8

1,0

Storbritannien

1,8

 

3,5

-11,3

7,4

-1,0

 

3,1

 

10,3

-20,9

0,1

4,5

Nederlandene

4,0

 

-3,2

3,4

-0,9

2,6

 

2,4

 

-20,4

-4,0

-0,1

31,7

Frankrig

1,6

 

9,0

2,5

-8,1

-2,2

 

2,1

 

-1,8

2,3

-0,4

6,4

Verden uden for EU

12,5

 

-4,1

2,4

-0,3

7,7

 

23,5

 

-12,3

15,5

-4,2

9,0

Norge

1,3

 

2,4

-0,2

-1,6

-0,1

 

3,6

 

2,8

7,2

1,0

4,9

USA

1,3

 

-12,0

13,6

-5,9

10,6

 

5,0

 

-17,8

21,0

-11,3

16,5

Kina

3,8

 

-1,6

-1,0

-2,7

9,1

 

3,2

 

-25,2

49,9

-1,0

20,5

Rusland

0,5

 

-8,8

21,4

-15,7

8,9

 

0,5

 

-5,3

-3,9

-4,0

15,2

BRIIKS3

5,1

 

-7,9

8,8

-3,6

6,4

 

4,5

 

-14,8

19,2

3,6

18,8

1, 2 Se noter til første tabel.
3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Kilde: www.statistikbanken.dk/uhv2.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juni 2019 - Nr. 217

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. juli 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation