Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

Høj eksport trods fald i februar

Udenrigshandel med varer (md) februar 2019

Efter en rekordhøj vareeksport i januar faldt eksporten i februar med 4,2 pct. og importen faldt med 1,1 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving. Eksporten er kommet godt fra start i 2019 - i januar og februar var eksporten 9,1 pct. højere end året før. Stigningen skyldes bl.a. øget eksport af lægemidler og vindmølledele. Også importen er højere end året før. Denne er steget 5,5 pct.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Kina køber medicinalvarer fra Danmark

Eksporten til Kina udgjorde 28,4 mia. kr. i 2018. Den største gruppe af eksportvarer var kemikalier og kemiske produkter, som udgjorde 34,5 pct. af den samlede eksport til Kina. I denne varegruppe indgår bl.a. medicinalvarer.

Importen fra Kina udgjorde 47,5 mia. kr. i 2018. Den største varegruppe var bearbejdede varer, som udgjorde 40,1 pct. af den samlede import fra Kina i 2018. I denne varegruppe indgår bl.a. beklædningsgenstande.

Import og eksport over for Kina 2018, faktiske tal i pct.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2018 er importen opjusteret med 2,2 mia. kr. og eksporten er opjusteret med 0,9 mia. kr. For januar 2019 er importen opjusteret med 0,8 mia. kr. og eksporten opjusteret med 0,5 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Februar 2019

 

Februar

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Januar

Februar

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,4

6,9

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,9

49,0

 

5,2

-1,1

-0,1

5,5

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,5

7,2

 

-1,2

4,5

-2,7

0,4

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,0

1,7

 

0,1

3,3

-8,5

-7,3

Kemikalier og kemiske produkter

6,3

6,4

 

-0,7

-2,5

-2,0

-0,3

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,2

7,4

 

6,3

-0,6

-0,6

3,5

Maskiner undt. transportmidler

11,4

12,2

 

10,8

-3,0

3,6

12,5

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,5

4,8

 

3,5

-3,1

4,1

9,9

Færdigvarer og andre varer

9,0

9,3

 

8,5

-1,9

-1,6

8,0

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

52,3

55,8

 

8,1

-4,2

2,5

9,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,4

10,5

 

12,5

-5,8

2,8

6,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,9

2,1

 

3,9

-7,7

-0,6

-2,8

Kemikalier og kemiske produkter

13,2

13,4

 

4,8

-1,2

2,7

15,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,0

5,3

 

3,3

-2,5

-0,2

1,4

Maskiner undt. transportmidler

12,0

13,3

 

11,7

-5,5

5,7

14,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,9

 

13,1

-3,6

2,9

7,5

Færdigvarer og andre varer

9,1

9,3

 

6,1

-4,8

-0,4

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

4,5

5,9

 

 

 

 

 

Import i alt

50,8

52,9

 

7,4

-3,1

-0,1

2,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,7

 

29,3

-33,5

-10,7

2,4

Skibe, fly mv.

1,2

1,2

 

 

 

 

 

Eksport i alt

55,3

58,8

 

7,1

-3,8

0,1

6,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,7

 

5,4

-6,1

-13,8

-5,7

Skibe, fly mv.

0,3

0,3

 

 

 

 

 

1 December 2018-februar 2019 i forhold til september-november 2018.

2 Januar-februar 2019 i forhold til januar-februar 2018, ændring i faktiske tal.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
Februar 2019

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Januar

Februar

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Januar

Februar

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

 

mia. kr.

 

ændring i pct. sæsonkorr. tal

pct.

I alt

49,0

 

5,2

-1,1

-0,1

5,5

 

55,8

 

8,1

-4,2

2,5

9,1

EU

36,1

 

6,8

-2,0

-1,1

4,4

 

32,6

 

4,2

-2,5

2,6

5,8

Tyskland

11,0

 

3,2

-2,3

-0,9

4,7

 

8,2

 

2,0

0,0

2,4

2,2

Sverige

5,8

 

16,0

-4,7

-5,1

4,9

 

5,3

 

4,1

-1,9

-0,2

2,1

Storbritannien

2,0

 

10,7

1,8

3,6

-1,2

 

3,5

 

-7,9

0,5

7,4

1,7

Nederlandene

4,0

 

8,2

-3,2

-2,0

3,8

 

3,2

 

-1,4

7,4

31,4

45,0

Frankrig

1,5

 

-13,2

-3,9

0,2

-3,1

 

2,1

 

3,8

-1,2

-2,1

0,9

Verden uden for EU

12,8

 

0,8

1,6

2,7

8,7

 

23,2

 

13,9

-6,5

2,2

14,0

Norge

1,3

 

10,4

-7,6

0,0

3,5

 

3,3

 

17,8

-11,5

0,5

7,1

USA

1,3

 

7,8

-5,8

2,9

17,2

 

5,0

 

1,8

-10,4

6,9

23,9

Kina

3,9

 

-2,9

1,3

1,0

9,3

 

2,8

 

9,8

1,7

1,6

22,6

Rusland

0,4

 

9,3

-18,2

5,7

5,6

 

0,6

 

34,1

-15,6

14,7

25,7

BRIIKS3

5,1

 

-2,8

2,4

0,2

6,0

 

4,4

 

17,6

0,7

0,0

18,7

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. april 2019 - Nr. 136

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. maj 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel