Gå til sidens indhold

Der sælges mindre øl og vin, men flere cigaretter

Salg af alkohol og tobak 2017

I 2017 blev der solgt 7,7 liter ren alkohol pr. indbygger, svarende til 2,5 pct. mindre end året før. Øl og vin var de mest almindelige typer alkohol, der blev købt i 2017, idet de udgjorde knap 82 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Det svarer til 6,2 liter ren alkohol pr. indbygger. Spiritussalget udgjorde knapt 18 pct. af det samlede salg, med 1,4 liter ren alkohol pr. indbygger. Alkoholsodavand stod for godt 1 pct. af salget. Det er 0,1 liter ren alkohol pr. indbygger. Til gengæld er salget af cigaretter steget med 5,6 pct. fra 2016 til 2017 - fra 1.009 styk pr. indbygger i 2016 til 1.065 styk pr. indbygger i 2017.

Salg af ren alkohol pr. person fordelt på typer

En gennemsnitlig dansker over 14 år køber 11,7 genstande om ugen

I 2017 blev der solgt 44,5 mio. liter ren alkohol i danske forretninger. Det svarer til, at hver dansker over 14 år i gennemsnit købte 9,1 liter ren alkohol, svarende til 11,7 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Det er 2,3 genstande om året færre end for ti år siden, hvor hver indbygger i gennemsnit købte 14 genstande om ugen.

Af de 11,7 ugentlige genstande var 4,3 genstande øl, mens vinen udgjorde 5,2 genstande. Der blev ugentligt solgt 2,1 spiritusgenstande pr. indbygger, mens alkoholsodavandene kun udgjorde 0,1 genstand om ugen.

Salg af cigaretter, cigarer, cigarillos og røgtobak

I 2017 steg salget af cigaretter med 6,2 pct. i forhold til året før, fra 5.774 mio. styk til 6.133 mio. styk. Salget af cigarer og cigarillos faldt derimod fra 66 mio. styk i 2016 til 56 mio. styk i 2017 - et fald på 15 pct. Salget af røgtobak faldt også i 2017, hvor der blev solgt 486 tons - i 2016 blev der solgt 531 tons. Røgtobak er bl.a. løs tobak til piber og rul-selv-cigaretter, og salget har været faldende siden 2003.

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

357

353

365

354

368

358

Salg af vin, i alt

143

151

153

151

152

149

Salg af spiritus, i alt

18

19

20

20

20

20

Salg af alkoholsodavand

6

6

7

6

7

7

 

1.000 liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

42694

44010

44902

44558

45304

44522

Salg af øl, ren alkohol

16411

16245

16794

16302

16943

16448

Salg af vin, ren alkohol

18937

20086

20269

20138

20246

19851

Salg af spiritus, ren alkohol

6990

7337

7457

7791

7728

7838

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol

357

342

383

326

389

384

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

6756

6852

5605

5760

5774

6133

Salg af cigarer og cigarillos

84

121

126

84

66

56

 

ton

Salg af røgtobak

669

618

595

550

531

486

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 

liter

Gnsn. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

7,6

7,8

8,0

7,8

7,9

7,7

Pr. indbygger over 14 år

9,2

9,4

9,5

9,3

9,4

9,1

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

2,9

2,9

3,0

2,9

3,0

2,8

Vin

3,4

3,6

3,6

3,5

3,5

3,4

Spiritus

1,2

1,3

1,3

1,4

1,3

1,4

Alkoholsodavand

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Gnsn. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

1209

1222

994

1014

1009

1065

Pr. indbygger over 14 år

1438

1457

1182

1203

1195

1260

Nyt fra Danmarks Statistik

19. juni 2018 - Nr. 241

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. juni 2019

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation