Gå til sidens indhold

Stagnation i konjunkturbarometrene

Konjunkturbarometer for erhvervene november 2018

Set bort fra byggeriet viser de sammensatte konjunkturindikatorer for industri, serviceerhverv og detailhandel faldende tendens i 2018. Gennemsnittet for 2018 (jan.-nov.) er dog fortsat på linje med eller højere end gennemsnittet for 2017 (jan.-dec.). Det samme gælder for tillidsindikatoren, der sammenfatter de fire erhvervs konjunkturbarometre samt forbrugerforventningerne.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Serviceerhverv og detailhandel falder

Serviceerhvervenes konjunkturindikator er faldet fra 10 i oktober til 8 i november. Detailhandlens konjunkturindikator falder fra 8 til 2, især fordi et stort antal virksomheder oplever, at deres lagerbeholdning er mere end tilstrækkelig.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel.

Tillidsindikatoren falder i 2018 for Danmark og i samhandelslande

Tillidsindikatoren, som er baseret på et bredt udvalg af de fire erhvervs konjunkturindikatorer samt forbrugerforventningerne, er faldet fra 0,83 i oktober til 0,78 i november. Tilsvarende indikator faldt i oktober for EU, Tyskland og Sverige, men steg svagt for Storbritannien. For disse lande ses et fald igennem 2018 lige som for Danmark, hvilket bekræfter en generel afmatning, der ikke nødvendigvis peger på lavkonjunktur. Som det fremgår af grafen, er der siden 2012 en generelt stigende tendens.

November-tal for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omregnede tillidsindikatortal hos Danmarks Statistik og i originale Economic Sentiment Indicators hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Industrien dykker i EU, mens byggeriet varierer imellem landene

Den sammensatte konjunkturindikator for industrien i EU, Tyskland, Sverige og Storbritannien falder over de seneste måneder af 2018. Det er samme tendens som i Danmark. For bygge og anlæg er der stadig fuldt fart på den tyske indikator og dermed det samlede EU, mens Danmark og Storbritannien stagnerer og Sverige over de seneste 12 måneder har været inde i et dyk.

Sammensatte konjunkturindikatorer for EU-lande, sæsonkorrigeret, til og med oktober 2018

Serviceerhverv og detailhandel ligger forholdsvis fladt i EU

I forhold til Danmark, der dykker i serviceerhvervets sammensatte konjunkturindikator, ligger øvrige EU-lande med en temmelig flad tendens igennem 2018. Der er dog en svagt nedadgående tendens for det samlede EU.

Storbritanniens sammensatte konjunkturindikator for detailhandel stiger markant i 2018, mens tendensen for de øvrige landes indikator er flad.

Sammensatte konjunkturindikatorer for EU-lande, sæsonkorrigeret, til og med oktober 2018

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkor