Gå til sidens indhold

Fald i importen i september

Udenrigshandel med varer (md) september 2018

Importen faldt i september 1,2 pct., mens eksporten var næsten uændret. Set over de seneste tre måneder er importen steget 1,7 pct. og eksporten steget 1,1 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Stigning i importen får overskuddet til at falde i 2018

Set over de første ni måneder af 2018 var overskuddet på handelsbalancen 27,9 mia. kr. lavere end i samme periode i 2017. Denne udvikling skyldes især en stigning i importen på 31,0 mia. kr., mens eksporten steg 3,1 mia. kr. Dykket i det akkumulerede overskud i april 2018 er forårsaget af en ekstraordinært høj import af skibe og fly på næsten 11 mia. kr.

Udenrigshandel med varer, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for januar-august 2018 nedjusteret importen med 0,3 mia. kr. og opjusteret eksporten med 0,1 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. September 2018

 

September

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

August

September

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

6,0

5,3

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

46,3

47,5

 

1,4

-1,2

1,7

2,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,0

7,0

 

-1,9

-0,4

1,0

3,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,4

1,9

 

10,5

-1,8

7,3

9,6

Kemikalier og kemiske produkter

6,1

6,4

 

2,4

-2,3

2,1

1,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,2

7,3

 

0,3

0,2

1,0

4,4

Maskiner undt. transportmidler

11,0

11,3

 

4,1

-5,2

2,5

1,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,0

4,4

 

-0,4

1,1

-1,6

0,2

Færdigvarer og andre varer

9,5

9,2

 

-0,1

2,3

2,3

0,6

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

52,3

52,9

 

-1,6

-0,1

1,1

0,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,9

10,1

 

-1,6

-0,1

0,0

-3,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,1

2,0

 

17,8

-5,5

-12,9

-2,8

Kemikalier og kemiske produkter

11,5

12,4

 

-6,7

5,3

4,2

4,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,2

4,9

 

3,4

-2,7

-0,6

2,6

Maskiner undt. transportmidler

12,0

12,3

 

-5,6

-1,1

2,1

-3,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,6

1,7

 

4,7

-7,3

-0,5

3,4

Færdigvarer og andre varer

9,9

9,3

 

3,2

-1,6

1,6

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

5,4

4,8

 

 

 

 

 

Import i alt

50,3

51,5

 

3,1

-3,4

-6,7

7,0

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,3

3,3

 

3,0

-17,3

-4,8

24,4

Skibe, fly mv.

0,7

0,7

 

 

 

 

 

Eksport i alt

55,7

56,3

 

-4,4

1,2

2,0

0,9

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,6

2,6

 

-19,5

16,9

-10,5

6,9

Skibe, fly mv.

0,8

0,8

 

 

 

 

 

1 Juli-september 2018 i forhold til april-juni 2018.

2 Januar-september 2018 i forhold til januar-september 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
September 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

August

September

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

August

September

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

47,5

 

1,4

-1,2

1,7

2,3

 

52,9

 

-1,6

-0,1

1,1

0,2

EU

35,5

 

1,7

-1,1

0,6

2,9

 

30,6

 

-2,1

-2,2

-0,8

-0,2

Tyskland

10,8

 

1,0

-1,7

0,1

2,1

 

8,0

 

-5,4

-12,3

-2,4

5,0

Sverige

6,0

 

4,9

-0,6

0,5

5,5

 

5,2

 

7,1

-1,8

-2,4

0,3

Storbritannien

1,8

 

1,0

-2,6

-5,1

-0,1

 

3,0

 

-12,0

1,4

-12,9

-23,7

Nederlandene

4,0

 

-2,1

1,3

0,2

6,7

 

2,5

 

-4,8

13,0

5,4

12,1

Frankrig

1,5

 

-3,1

-3,3

-6,4

2,1

 

2,1

 

9,9

-13,1

16,4

8,0

Verden uden for EU

12,0

 

0,6

-1,3

5,1

0,6

 

22,3

 

-0,9

2,9

3,9

0,8

Norge

1,3

 

-0,6

0,8

-2,2

6,0

 

3,3

 

5,1

-7,2

-3,2

3,0

USA

1,2

 

11,6

-3,2

6,9

5,0

 

4,8

 

-3,6

7,7

14,8

4,2

Kina

3,6

 

3,3

-4,0

7,1

-3,9

 

2,4

 

-19,7

26,8

4,5

-9,9

Rusland

0,2

 

21,1

-51,9

-11,1

22,3

 

0,6

 

-1,9

6,3

2,3

3,3

BRIIKS3

4,8

 

3,2

-4,5

5,4

-1,9

 

4,2

 

-10,4

29,6

5,6

-4,8

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2018 - Nr. 419

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. december 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel