Gå til sidens indhold

Færre forældrepar er gift

Børnefamilier 1. januar 2018

I gennemsnit er 76,5 pct. af forældreparrene gift, hvilket er 4,9 procentpoint mindre end for ti år siden. Forældrepar med fælles hjemmeboende børn er oftere gift i kommuner omkring København end i resten af landet. I Allerød og Furesø Kommuner er hhv. 86 og 84 pct. af parfamilier med fælles børn gifte, mens det kun gælder 68-69 pct. af forældreparrene i København, Frederiksberg og Lolland Kommuner. Ringkøbing Kommune med 83 pct. gifte forældrepar er den eneste kommune uden for det østlige Sjælland, som er blandt de ti kommuner med højest andel gifte forældrepar.

Gifte forældrepar med fælles hjemmeboende børn. 1. januar 2018

Færre forældre bliver gift

Det er hovedsagligt forældrepar med yngre børn, der ikke er gift i samme omfang som tidligere. Forskellen i andelen af gifte mellem 2008 og 2018 er størst for de par, hvor deres ældste fælles barn er 3-4 år.

Færre børn

Der er næsten 50.000 færre børn under 18 år end for ti år siden, svarende til 4,1 pct. færre. Vallensbæk, København og Frederiksberg Kommuner har dog fået væsentligt flere børn end for ti år siden med hhv. 1.000, 20.000 og 3.000 flere børn, svarende til mellem 20 og 35 pct. flere. I alt 17 kommuner har flere børn end for ti år siden. Blandt de ti kommuner med størst vækst i antallet af børn ligger alle undtagen Horsens i Region Hovedstaden.

Gifte forældrepar med fælles hjemmeboende børn efter ældste fælles barns alder. 1. januar

Flere børn oplevede brud i familien i 2017

24.072 børn under 17 år, som boede med begge deres forældre i starten af 2017, delte kun adresse med én af deres forældre i slutningen af året. Det er næsten 1.000 flere end i 2016, og andelen, der oplevede brud, steg fra 2,9 pct. til 3,0 pct. Blandt ugifte par med fælles børn flyttede 6,0 pct. fra hinanden i 2017, mens det kun gjaldt 2,3 pct. af de gifte par. Blandt de par, der flyttede fra hinanden i 2017 var 45 pct. ugifte.

Dele-søskende får oftere hver sin adresse

Flere søskende i delefamilier får adresse hos hver sin forælder. Blandt delte familier, hvor forældrene har to eller flere fælles børn, har søskende hver sin adresse hos far eller mor hos 19 pct. Det svarer til knap hver femte delefamilie. For ti år siden, var det kun 14 pct. af helsøskende, der havde hver sin adresse. I 74 pct. af familierne har de fælles børn adresse hos mor, mens de sidste 7 pct. har adresse hos far.

Søskende fra brudte familier delt på både fars og mors adresse. 1. januar 2018

Nyt fra Danmarks Statistik

4. april 2018 - Nr. 131

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på 0-16-årige og deres forældres folkeregisteradresser, dvs. at et brud eller et skift i familien alene opgøres ud fra forældrenes adresse i starten og slutningen af året.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation