Gå til sidens indhold

Større udgifter til køb af software

It-udgifter i virksomheder 2016

Virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte (ansatte omregnet til fuld tid) brugte samlet set 57,6 mia. kr. på it i 2016. Dermed steg de samlede udgifter til virksomhedernes brug af it med 6 pct. i forhold til 2015. Den største stigning var i udgifter til software, der steg med 17 pct., dvs. fra 16,1 mia. kr. i 2015 til 18,9 mia. kr. i 2016. Software dækker over udgifter til standardsoftware og kundespecifikt software, hvor standardsoftware udgjorde 53 pct. af udgiftsposten. Den største post, udgifter til it-serviceydelser på næsten 27 mia. kr., er næsten uændret fra 2015 til 2016 og udgjorde 47 pct. af de samlede it-udgifter.

Virksomhedernes it-udgifter. 2016

Stigning i gennemsnitsomkostning pr. medarbejder

De gennemsnitlige it-udgifter pr. fuldtidsansat steg fra 56.000 kr. i 2015 til 60.000 kr. i 2016. Der var store variationer mellem brancherne mht. hvor store it-udgifter, virksomhederne i gennemsnit havde pr. medarbejder.

Information og kommunikation havde de største it-udgifter pr. fuldtidsansat, 132.000 kr. Erhvervsservice og finans, mv. var den branchegruppe, hvor it-udgifterne pr. fuldtidsansat var næststørst, nemlig 102.000 kr. Branchegruppen dækker blandt andet over virksomheder i den finansielle sektor, der i gennemsnit havde it-udgifter pr. fuldtidsansat på næsten 250.000 kr. Bygge og anlæg lå lavest med 12.000 kr. pr. fuldtidsansat.

Store virksomheder brugte flest penge pr. medarbejder på it

Jo større virksomhed, desto større var de samlede it-udgifter pr. medarbejder typisk. I virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte udgjorde it-udgifterne i gennemsnit 78.000 kr. pr. fuldtidsansat. I virksomheder med 50-99 fuldtidsansatte var udgifterne i gennemsnit 36.000 kr., mens virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte i gennemsnit brugte 29.000 kr. på it pr. fuldtidsansat.

Store virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte stod for 80 pct. af de samlede it-udgifter i 2016. Mellemstore virksomheder med 50-99 fuldtidsansatte stod for 7 pct., og små virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte stod for 12 pct. Virksomheder med under ti fuldtidsansatte indgår ikke i denne opgørelse.

It-udgifter i virksomheder fordelt på brancher og størrelsesgrupper. 2016

 

I alt

Branche

Fuldtidsansatte

 

 

Industri

 

Bygge og
anlæg
 

Handel og
transport,
mv.

Information
og kom-
munikation

Erhvervs-
service og
finans, mv.

10-49

 

50-99

 

100+

 

 

mio. kr.

It-udgifter i alt

57633

11753

876

12798

8936

23269

7075

4190

46369

Hardware1

6407

1677

137

1313

1642

1638

793

502

5112

Standardsoftware2

9937

2599

179

1873

1415

3871

719

810

8408

Kundespecifikt software3

8936

1499

44

2869

1039

3484

2149

589

6198

Øvrigt it-udstyr4

2827

301

96

406

603

1421

554

200

2074

It-serviceydelser

26989

5184

396

5875

3475

12059

2657

1984

22348

Leje

2537

492

26

462

761

796

203

105

2228

 

1.000kr.

It-udgifter pr. fuldtidsansatte5

60

48

12

38

132

102

29

36

78

1 Computere, skærme, printere og netværksudstyr.
2 Software, der kræver lidt eller ingen tilpasning.
3 Software, som er udviklet eller tilpasset efter virksomhedens behov.

4 Telekommunikationsudstyr og andet it-udstyr (fx video, monitorer, projektorer, højtalere, mikrofoner).
5 Antal fuldtidsansatte er baseret på en foreløbig opgørelse af antal årsværk.

Nyt fra Danmarks Statistik

16. maj 2018 - Nr. 194

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til fuldtidsansatte. Antallet skal ses som udtryk for den samlede arbejdsmængde, der præsteres af virksomhedens ansatte, uanset om de arbejder heltid eller deltid, eller om de har været ansat hele året eller kun en del af året.

Der er indsamlet besvarelser fra ca. 3.000 firmaer med mindst ti ansatte inden for de private byerhverv og den finansielle sektor. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med Eurostat og OECD. Undersøgelsen omfatter udgifter til hardware, standard- og kundespecifik software, telekommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr og andet it-udstyr, it-serviceydelser og leje. Endvidere indgår spørgsmål om de årsværk og lønomkostninger der går til egenudviklet software.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation