Gå til sidens indhold

Unge og ældre bor til leje

Boligopgørelsen 1. januar 2018

Over halvdelen af befolkningen (57 pct.) bor i en ejerbolig, mens 42 pct. bor til leje. Hovedparten af alle børn bor i ejerbolig, og andelen stiger med børnenes alder indtil det 13. år. Når de unge flytter hjemmefra bor de oftest til leje. Blandt de 23-årige er det kun hver femte, der bor i en ejerbolig. Herefter stiger andelen støt, og ved 34-årsalderen er andelene, der bor til leje og i ejerbolig præcis lige store. Ejerbolig er den mest almindelige boligform helt frem til 82-års alderen, hvor kurverne igen krydser hinanden.

Andel personer i ejer- og lejebolig fordelt efter alder. 1. januar 2018

Store regionale forskelle

Der er store regionale forskelle på, hvorvidt man bor til leje eller ej. I Region Hovedstaden bor 55 procent af befolkningen til leje, mens andelen i resten af landet er 37 procent.

Andel personer i ejer- og lejebolig fordelt efter bopælsregion. 1. januar 2018

Enlige bor oftest til leje

Tre ud af fire personer der bor med sin ægtefælle bor i en ejerbolig. Det modsatte gælder for enlige kvinder, hvor kun 24 pct. bor i en ejerbolig. Enlige mænd bor i lidt større grad (34 pct.) end enlige kvinder i en ejerbolig. Øvrige par, der består af samlevende, samboende og par i registreret partnerskab, har en lige stor andel i ejer som i lejebolig.

Andel personer i ejer- og lejebolig fordelt efter familietype. 1. januar 2018

Nyt fra Danmarks Statistik

25. maj 2018 - Nr. 204

Hent som PDF
Næste udgivelse: 24. maj 2019

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen over boligbestanden er foretaget ved udtræk fra Bygnings- og Boligregistret (BBR). Statistikken vedrørende opvarmning viser registreret opvarmningskilde i BBR for beboede boliger. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation