Gå til sidens indhold

Eksporten af varer faldt igen i august

Udenrigshandel med varer (md) august 2018

Eksporten faldt i august med 1,9 pct., mens importen omvendt steg med 1,0 pct. Faldet i eksporten skal ses i sammenhæng med, at eksporten de seneste tre måneder er steget 4,1 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. Frem til august steg eksporten 0,4 pct. sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Storbritannien køber maskiner og næringsmidler fra Danmark

Den største gruppe af varer, som eksporteres til Storbritannien udgøres af maskiner og transportmidler som udgjorde 34,0 pct. af den samlede eksport til Storbritannien i januar-august 2018. I denne varegruppe indgår bl.a. vindmølledele. Den næststørste varegruppe, der eksporteres til Storbritannien, er næringsmidler mv. med 21,9 pct. I denne gruppe dominerer eksporten af kød og kødvarer, herunder skinke og bacon samt mejeriprodukter og æg.

Importen fra Storbritannien er også trukket af maskiner og transportmidler, som udgjorde 36,1 pct. af den samlede import fra Storbritannien i perioden januar-august 2018.

Se flere tal relateret til brexit på www.dst.dk/brexit.

Eksport til Storbritannien, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

I forbindelse med denne offentliggørelse er Udenrigshandel med varer blevet revideret fra 2016 frem til og med juli 2018. Se afsnittet "Særlige forhold ved denne offentliggørelse" sidst i denne offentliggørelse for en nærmere beskrivelse af baggrunden for revisionerne.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. August 2018

 

August

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,4

5,0

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,5

47,9

 

-1,1

1,0

2,0

2,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,1

7,0

 

2,4

-2,2

0,6

2,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,5

1,9

 

-5,9

9,6

8,0

8,4

Kemikalier og kemiske produkter

6,5

6,6

 

-0,4

2,8

1,1

2,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,2

7,1

 

-1,5

-0,9

0,4

4,4

Maskiner undt. transportmidler

11,6

11,9

 

0,1

2,9

3,3

2,1

Transportmidler ekskl. skibe mv.

3,6

4,4

 

-2,4

-0,3

-1,2

-0,1

Færdigvarer og andre varer

10,0

9,0

 

-3,9

0,1

3,8

0,3

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

53,0

52,9

 

-1,8

-1,9

4,1

0,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,5

10,2

 

3,7

-1,8

-2,1

-3,1

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,7

2,2

 

-18,7

18,2

-4,9

-1,1

Kemikalier og kemiske produkter

10,8

11,7

 

4,7

-6,7

4,0

3,5

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,2

5,1

 

-6,2

3,1

1,6

4,1

Maskiner undt. transportmidler

12,4

12,4

 

-8,9

-6,1

15,6

-3,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,9

 

0,5

4,5

1,4

6,0

Færdigvarer og andre varer

10,4

9,5

 

1,0

3,0

0,7

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

2,9

2,4

 

 

 

 

 

Import i alt

52,7

53,1

 

-4,1

2,7

-5,1

7,6

Brændsels- og smørestoffer o.l.

4,0

4,0

 

3,8

3,0

8,1

26,1

Skibe, fly mv.

1,2

1,2

 

 

 

 

 

Eksport i alt

55,6

55,6

 

0,9

-4,6

4,5

1,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,2

2,2

 

0,8

-20,7

-8,6

9,1

Skibe, fly mv.

0,5

0,5

 

 

 

 

 

1 Juni-august 2018 i forhold til marts-maj 2018.

2 Januar-august 2018 i forhold til januar-august 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.).
August 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Juli

August

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

47,9

 

-1,1

1,0

2,0

2,2

 

52,9

 

-1,8

-1,9

4,1

0,4

EU

35,7

 

-2,1

1,2

1,1

3,0

 

31,4

 

-4,4

-2,4

5,8

0,7

Tyskland

10,9

 

-1,7

0,6

0,8

2,2

 

9,1

 

-10,0

-5,4

19,4

6,5

Sverige

6,0

 

-2,7

3,1

-0,1

5,3

 

5,3

 

-6,6

6,3

-0,9

0,4

Storbritannien

1,9

 

-9,1

-0,8

-0,6

0,6

 

3,0

 

-23,5

-12,6

12,9

-21,3

Nederlandene

4,0

 

-0,4

-2,3

1,0

6,8

 

2,2

 

0,8

-4,4

5,7

11,6

Frankrig

1,5

 

-5,4

-3,7

-0,8

2,8

 

2,4

 

16,7

7,9

12,6

8,8

Verden uden for EU

12,2

 

1,9

0,3

4,7

0,1

 

21,5

 

2,1

-1,1

1,7

-0,1

Norge

1,3

 

-1,8

0,3

-3,4

6,6

 

3,6

 

-3,9

5,1

1,6

3,3

USA

1,3

 

-5,5

11,6

4,0

3,5

 

4,4

 

4,6

-3,8

10,3

1,1

Kina

3,8

 

3,2

3,4

6,8

-4,5

 

2,0

 

10,4

-17,5

-0,4

-9,9

Rusland

0,5

 

-12,2

21,1

15,8

25,4

 

0,5

 

5,3

-1,9

-1,6

2,1

BRIIKS3

5,0

 

-0,6

3,2

6,3

-2,0

 

3,3

 

3,9

-7,9

-2,2

-6,0

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Revision

I forbindelse med denne offentliggørelse er der gennemført en ordinær revision for perioden 2016-2017 som følge af den løbende kvalitetssikring.

Tabellen viser ændringerne for de reviderede år samt for de første syv måneder af 2018.

Udenrigshandel med varer - ændringer som følge af årsrevision

 

Import

Eksport

 

Ny værdi

Revision

Ny værdi

Revision

 

mia. kr.

2016

568,2

-5,7

637,3

-3,2

2017

606,5

-3,1

668,3

-1,3

20181

376,3

2,0

393,4

-0,6

1 Januar-juli.

Årsagen til revisionerne skyldes bl.a. en justeret estimeringsmodel for manglende eller delvist indberettet handel med EU-landene. Derudover er tallene revideret som følge af ny viden om handlen med tog. For 2018 er tallene revideret som følge af løbende kvalitetssikring og påvirker bl.a. handlen med skibe.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2018 - Nr. 381

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. november 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation