Gå til sidens indhold

Fortsat positiv udvikling i forbrugertilliden

Forbrugerforventninger juni 2018

Forbrugertilliden har taget et lille hop opad og ligger på 10,6 i juni mod 9,3 i maj. Dermed fortsætter den positive udvikling i forbrugertilliden, der ligger lidt over gennemsnittet for de seneste seks måneder, som er 8,7. Ud af de fem underliggende indikatorer, som forbrugertilliden beregnes på, er det indikatoren for Danmarks økonomiske situation i dag, der har bidraget mest til denne udvikling. Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Forbrugertillidsindikatoren

Økonomien vurderes fortsat som bedre end sidste år

Forbrugerne vurderer, at familiens økonomiske situation i dag er bedre end for et år siden. Indikatoren er 6,0 og ligger dermed omtrent på gennemsnittet for det seneste halve år, som er 6,2. Forbrugerne vurderer ligeledes, at Danmarks økonomiske situation er bedre end for et år siden. Indikatoren er 23,6 og ligger dermed betydelig højere end gennemsnittet for det seneste halve år, der er 18,3.

Forbrugerne forventer bedre økonomi om et år end i dag

Forbrugerne forventer, at Danmarks økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er 13,9 og ligger dermed højere end gennemsnittet for det seneste halve år, som er 10,9. Forbrugerne forventer også, at familiens økonomiske situation om et år vil være bedre end i dag. Indikatoren er 15,4 og ligger dermed lidt højere end gennemsnittet for det seneste halve år, der er 14,3.

Selvom forbrugerne er positive over for familiens økonomiske situation, vurderer de, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket. Indikatoren er minus 6,2 - det samme som gennemsnittet for det seneste halve år.

Forventning om faldende arbejdsløshed

Forbrugerne forventer, at arbejdsløsheden vil være faldet om et år. Indikatoren er minus 11,1. Gennemsnittet for det seneste halve år er minus 10,4.

Udviklingen i forbrugertillidsindikatoren1

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

nettotal

Forbrugertillidsindikatoren

7,3

8,9

3,1

6,9

8,2

8,5

8,5

7,1

9,3

10,6

Hvordan er familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden?

2,0

5,6

4,7

5,9

6,6

5,2

6,8

3,6

8,9

6,0

Hvordan tror du, familiens økonomiske situation
vil være om et år sammenlignet med i dag?

12,3

13,7

11,5

13,8

13,8

17,0

15,1

12,5

11,9

15,4

Hvordan synes du, den økonomiske situation for Danmark er i dag sammenlignet med for et år siden?

11,6

15,2

5,1

12,3

16,7

17,0

17,6

16,9

18,1

23,6

Hvordan tror du, at den økonomiske situation for Danmark vil være om et år sammenlignet med i dag?

18,7

15,1

0,3

8,8

11,6

9,6

8,4

9,5

12,3

13,9

Mener du, at det for øjeblikket er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder som fjernsyn, vaskemaskine eller lignende, eller er det bedre at vente?

-7,9

-5,0

-6,2

-6,5

-7,7

-6,3

-5,4

-7,1

-4,7

-6,2

Anm.: Forbrugertillidsindikatoren er et simpelt gennemsnit af nettotallene for de fem spørgsmål i denne tabel.
1 I nettotallene tildeles svaret meget bedre værdien 100, lidt bedre værdien 50, uændret værdien 0, lidt dårligere værdien -50 og meget dårligere værdien -100.

Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antallet af afgivne svar. Svarmulighederne kan dog variere i forhold til spørgsmålets formulering, men princippet er det samme.
Læs mere på www.dst.dk/fti.

Udviklingen i øvrige forbrugerforventninger1

 

2014

2015

2016

2017

2018

 

 

 

 

 

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

 

nettotal

Hvordan synes du, priserne er i dag sammenlignet med for et år siden?2

-3,1

-12,7

-15,5

-9,0

-0,6

-7,3

-8,4

-5,3

-8,1

-6,0

Sammenlignet med den nuværende situation hvordan tror du, priserne vil udvikle sig i løbet de kommende
12 måneder?3

19,2

15,6

14,0

20,2

21,7

16,7

23,2

23,6

24,7

24,0

Hvordan tror du, arbejdsløsheden vil være om et år, sammenlignet med i dag?4

-9,3

-10,7

0,5

-8,9

-12,0

-8,6

-11,2

-8,9

-10,7

-11,1

Hvor meget vil familien i de kommende 12 måneder bruge til større forbrugsgoder sammenlignet med de sidste 12 måneder?

-4,8

-3,7

-4,8

-2,8

-1,3

0,5

-2,4

-5,5

-3,8

-0,2

Anser du det for fornuftigt at spare op i den nuværende økonomiske situation?

61,6

60,8

60,8

57,5

56,2

56,3

58,6

57,4

61,9

58,0

Regner du med i de kommende 12 måneder at kunne spare noget op (ud over opsparing i form
af afdrag på prioritetslån og andre lån)?

26,2

27,9

27,9

28,3

21,8

31,7

30,7

24,1

32,4

27,6

Hvordan er familiens økonomiske situation for øjeblikket? Med andre ord: Kan du/I lægge noget
til side, slår pengene lige til, eller bruger du/I mere, end du/I tjener?

25,3

26,5

25,7

27,1

26,6

26,4

26,7

27,9

29,3

29,0

1 Se noten under første tabel.
2 I nettotallene tildeles svaret meget højere værdien 100, noget højere værdien 50, lidt højere værdien 0, uændret værdien -50 og lidt lavere værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.

3 I nettotallene tildeles svaret stige hurtigere end nu værdien 100, stige i samme tempo som nu værdien 50, stige langsommere end nu værdien 0, forblive uændret værdien -50 og falde lidt værdien -100. Nettotallene beregnes ved at summere værdier for svarene og dividere summen med antal afgivne svar.
4 Ved spørgsmålet om arbejdsløshed betyder et positivt nettotal, at forbrugerne forventer en stigning. Et negativt tal betyder fald.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2018 - Nr. 249

Hent som PDF
Næste udgivelse: 23. juli 2018

Kontakt

Kilder og metode

Undersøgelsen gennemføres i første halvdel af hver måned via telefoninterviews og internetbesvarelser med et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 16-74 år. En ændring i en indikator fra en måned til en anden skal normalt være over 5 for at være statistisk sikker. Der er ikke basis for at sæsonkorrigere forbrugertillidsindikatoren. 

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation