Gå til sidens indhold

Markant højere inflation i EU end i Danmark

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks januar 2018

Inflationen i Danmark var i januar nede på 0,6 pct., mens den var 1,6 pct. i EU og 1,3 pct. i euroområdet. Denne forskel skyldes især, at inflationen har været faldende i Danmark de sidste måneder, mens den har været stort set uændret i EU. Den lavere inflation i Danmark i forhold til EU skyldes bl.a. at radio/tv-udstyr og computere trækker mere ned i Danmark end i EU. En anden årsag er, at prisstigninger på fødevarer bidrager væsentligt mere til inflationen i EU end i Danmark.

Inflationen i Danmark, Euroområdet og EU

Dansk kerneinflation fortsætter med at falde

Den danske kerneinflation (inflation ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) var i januar også betydelig under kerneinflationen i EU (0,6 pct. mod 1,5 pct. i EU og 1,2 pct. i euroområdet). Den danske kerneinflation fortsætter derved med at falde modsat kerneinflationen i EU og euroområdet, der begge stiger 0,1 procentpoint. Dette indikerer, at den danske inflation også i de kommende måneder vil ligge under inflationen i EU.

Inflationen var højest i Estland og Litauen

Inflationen i Europa var højest i Estland og Litauen i januar måned - begge med 3,6 pct. Inflationen var lavest i Cypern (minus 1,5 pct.) og Island (minus 0,7 pct.).

Inflationen i EU-landene samt Island, Norge og Schweiz. Januar 2018

EU-harmoniseret forbrugerprisindeks (HICP), årlig ændring i pct. (inflation)

 

 

 

Produktgruppe med største vækstbidrag til inflationen i de enkelte lande, januar 20181

 

Inflation

 

Vægte 2018

 

Største positive vækstbidrag
 

Største negative vækstbidrag
 

 

Dec. 2017
 

Jan. 2018
 

 

 

 

 

 

 

pct.

EU

1.000,0

 

Fødevarer

AV/Fotoudstyr og computere

 

1,7

1,6

Euroområdet

699,2

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

1,4

1,3

Euro-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Belgien

26,3

 

Fødevarer

Pakkerejser

 

2,1

1,8

Cypern

1,7

 

Drift af transportmidler

Fødevarer

 

-0,4

-1,5

Estland

1,4

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

3,8

3,6

Finland

13,2

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

0,5

0,8

Frankrig

141,0

 

Drift af transportmidler

Teleudstyr

 

1,2

1,5

Grækenland

15,5

 

Transporttjenester

Fødevarer

 

1,0

0,2

Irland

10,2

 

Faktisk husleje

Fødevarer

 

0,5

0,3

Italien

121,7

 

El, gas og andet brændsel

Teleudstyr

 

1,0

1,2

Letland

1,8

 

Fødevarer

Transporttjenester

 

2,2

2,0

Litauen

3,4

 

Alkoholiske drikkevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

3,8

3,6

Luxembourg

2,3

 

Fødevarer

Daginstitutioner og social forsorg

 

1,6

1,3

Malta

0,7

 

Møbler og boligudstyr

Beklædning

 

1,3

1,2

Nederlandene

35,6

 

El, gas og andet brændsel

Teletjenester

 

1,2

1,5

Portugal

15,6

 

Transporttjenester

Beklædning

 

1,6

1,1

Slovakiet

5,3

 

Fødevarer

Medicinske produkter og udstyr

 

2,0

2,6

Slovenien

2,7

 

Fødevarer

Anskaffelse af køretøjer

 

1,9

1,7

Spanien

80,5

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

El, gas og andet brændsel

 

1,2

0,7

Tyskland

196,3

 

Fødevarer

AV/Fotoudstyr og computere

 

1,6

1,4

Østrig

24,1

 

Restauranter, cafeer og kantiner mv.

Pakkerejser

 

2,3

1,9

Andre EU-lande:

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

8,1

 

El, gas og andet brændsel

Anskaffelse af køretøjer

 

1,8

1,3

Danmark

10,5

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

0,8

0,6

Kroatien

6,4

 

El, gas og andet brændsel

Anskaffelse af køretøjer

 

1,3

1,2

Polen

61,3

 

Fødevarer

Beklædning

 

1,7

1,6

Rumænien

23,7

 

Fødevarer

Tjenester ifm. fritid, kultur og sport

 

2,6

3,4

Storbritannien

143,5

 

Fødevarer

Finansielle tjenester

 

3,0

3,0

Sverige

19,6

 

Fødevarer

Teleudstyr

 

1,7

1,6

Tjekkiet

15,6

 

Fødevarer

AV/fotoudstyr og computere

 

2,2

2,1

Ungarn

12,1

 

Fødevarer

Teletjenester

 

2,2

2,1

Europa uden for EU

 

 

 

 

 

 

 

Island

 

Overnatning, hoteller og camping

Transporttjenester

 

-1,0

-0,7

Norge

 

El, gas og andet brændsel

Beklædning

 

1,5

1,6

Schweiz

 

Beklædning

Ambulant behandling

 

1,1

0,8

1 Beregnet af Danmarks Statistik på baggrund af offentliggjorte indeks og vægte hos Eurostat. Produktgrupper er vist på trecifret COICOP-niveau.

Nyt fra Danmarks Statistik

28. februar 2018 - Nr. 73

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

HICP bliver opgjort på baggrund af de priser, forbrugerne betaler for varer og tjenester og måler forbrugerprisernes udvikling på en sammenlignelig måde i EU-landene, Island, Norge og Schweiz.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation