Gå til sidens indhold

Både eksport og import faldt i juli

Udenrigshandel med varer (md) juli 2018

I juli faldt eksporten af varer med 1,5 pct., og importen faldt med 1,7 pct. I de seneste tre måneder er eksporten dog steget 4,0 pct. sammenlignet med de foregående tre måneder. I samme periode er importen steget med 2,2 pct. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Finland er Danmarks 11. største eksportmarked

Den 13.-14. september gennemføres et dansk erhvervsfremstød i Finland. I 2017 eksporterede Danmark varer til Finland for 15,5 mia. kr., hvilket udgjorde 2,3 pct. af Danmarks samlede eksport. For eksporten var de største varegrupper maskiner undt. transportmidler samt kemikalier og kemiske produkter (herunder lægemidler).

Importen af varer fra Finland udgjorde 8,1 mia. kr. svarende til 1,3 pct. af Danmarks samlede vareimport i 2017. Den største varegruppe var forarbejdede varer, herunder halvfabrikata, som bl.a. dækker over jern og stål samt papir og pap.

Handel med Finland, faktiske tal

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Juli 2018

 

Juli

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

8,4

7,4

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

44,1

46,9

 

0,9

-1,7

2,2

1,3

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,8

7,0

 

-0,9

1,3

0,6

2,2

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,2

1,7

 

8,9

-6,3

1,0

6,1

Kemikalier og kemiske produkter

6,0

6,4

 

-1,3

0,0

2,2

1,4

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,3

7,0

 

-0,5

-5,1

1,3

3,4

Maskiner undt. transportmidler

10,5

11,4

 

0,5

0,1

2,8

0,3

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,1

4,4

 

1,9

-2,2

0,3

0,7

Færdigvarer og andre varer

9,1

9,0

 

3,8

-3,5

4,7

-0,6

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

52,5

54,4

 

4,9

-1,5

4,0

0,4

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

10,2

10,4

 

-4,2

3,4

-0,4

-2,8

Råstoffer mv., undt. brændsel

2,2

1,9

 

7,8

-17,4

-9,8

-0,5

Kemikalier og kemiske produkter

12,6

12,6

 

2,2

4,2

4,8

3,0

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,3

5,0

 

8,4

-5,4

-0,9

4,6

Maskiner undt. transportmidler

12,7

13,5

 

20,0

-7,4

15,4

-2,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,5

1,8

 

-2,7

-0,9

1,5

5,5

Færdigvarer og andre varer

8,9

9,2

 

-2,2

1,4

0,1

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

8,5

7,5

 

 

 

 

 

Import i alt

48,4

51,2

 

-0,9

-3,5

-4,3

7,1

Brændsels- og smørestoffer o.l.

3,9

3,9

 

-5,8

3,6

21,8

23,4

Skibe, fly mv.

0,4

0,4

 

 

 

 

 

Eksport i alt

56,9

58,7

 

3,1

1,3

4,6

1,3

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,8

2,8

 

-19,5

1,6

18,6

12,3

Skibe, fly mv.

1,6

1,6

 

 

 

 

 

1 Maj-juli 2018 i forhold til februar-april 2018.

2 Januar-juli 2018 i forhold til januar-juli 2017.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Juli 2018

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Juni

Juli

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,9

 

0,9

-1,7

2,2

1,3

 

54,4

 

4,9

-1,5

4,0

0,4

EU

34,8

 

0,7

-2,9

1,8

1,6

 

32,6

 

6,4

-3,5

6,6

1,2

Tyskland

10,8

 

1,0

-2,1

2,3

0,9

 

9,7

 

21,4

-10,1

20,9

5,5

Sverige

5,7

 

-2,7

-4,2

3,2

4,3

 

5,1

 

-0,4

-5,4

0,3

-0,5

Storbritannien

1,9

 

5,6

-8,8

-0,7

0,1

 

3,8

 

44,4

-14,5

13,1

-14,5

Nederlandene

4,0

 

-1,6

-2,7

3,5

5,1

 

2,3

 

3,8

1,3

6,0

11,5

Frankrig

1,5

 

0,1

-5,9

2,3

1,9

 

2,2

 

-8,7

17,6

8,7

6,8

Verden uden for EU

12,1

 

1,7

1,8

3,4

0,2

 

21,8

 

2,7

1,8

0,3

-0,7

Norge

1,3

 

3,2

-1,6

-4,2

7,5

 

3,4

 

0,3

-4,1

4,5

1,9

USA

1,1

 

5,1

-5,5

0,4

2,8

 

4,6

 

22,1

4,7

-0,3

-1,6

Kina

3,7

 

0,3

3,0

4,7

-6,0

 

2,4

 

-2,4

10,6

2,1

-7,7

Rusland

0,4

 

12,0

-12,9

10,6

21,6

 

0,5

 

-9,5

5,4

1,3

2,3

BRIIKS3

4,9

 

0,7

-0,5

6,1

-2,7

 

3,6

 

-1,9

4,2

-1,8

-4,6

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Danmarks Statistik har for året 2017 opjusteret importen med 1,2 mia. kr., mens eksporten er nedjusteret med 0,2 mia. kr. For januar-juni 2018 er importen opjusteret med 3,4 mia. kr. og eksporten med 2,3 mia. kr.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. september 2018 - Nr. 334

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. oktober 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel