Gå til sidens indhold

Energiforbruget i væksthuse halveret på 15 år

Væksthusproduktion 2017

I de seneste 15 år er forbruget af energi blandt væksthusgartnerierne omtrent halveret. Da væksthusarealet i samme periode kun er faldet med 23 pct., er der tale om en gevaldig forbedring af energieffektiviteten.

Forbrug af energi i væksthus

Dog lille stigning fra 2014 til 2017

Forbruget af energi var dog en kende større i 2017 end i 2014, nemlig 3,5 pct. Det hænger formodentlig sammen med, at 2017 var et ret køligt og solfattigt år med kun 1.512 soltimer mod 1.727 i 2014 og en middeltemperatur ca. 1 grad lavere.

Forbrug af energi for bedrifter med væksthuse

 

2002

2005

2008

2011

2014

2017

 

1.000 gigajoule

Forbrug af energi i alt

8169

7545

6481

5266

4025

4168

Opvarmning i væksthuse

7370

6648

5678

4468

3217

3369

Elektricitet

800

897

803

798

808

799

 

antal bedrifter

Bedrifter med væksthuse

933

759

803

663

545

436

 

1.000 kv²

Areal med væksthus

4909

4722

4487

4452

4407

3788

Fald i produktionen af grøntsager i væksthus

Produktionen af grøntsager i væksthus faldt i 2017 med 6 pct. sammenlignet med 2014. De væsentligste spiselige væksthusprodukter er agurker og tomater. Der  dyrkes desuden potteplanter på lidt mere end halvdelen af væksthusarealet. 

Produktion i væksthus

 

2014

2017

 

Bedrifter

Produktion

Bedrifter

Produktion

 

antal

ton

antal

ton

Salat

21

1345

16

1682

Cherry- og cocktailtomater

51

3536

38

4939

Andre tomater

66

7039

56

6820

Tomater i alt

80

10575

66

11759

Agurker

72

19506

55

15884

Krydderurter

38

178

39

579

Peber og chili

39

234

28

185

Andre grøntsager

48

58

29

21

Grøntsager i alt

148

31896

117

30110

Jordbær under glas

13

484

19

491

2.100 personer er beskæftiget i væksthussektoren

Væksthusgartneri beskæftiger godt 2.000 personer ud af i alt 75.000 personer i den samlede landbrugs- og gartnerisektor. Væksthusgartnerierne har imidlertid en meget høj andel af lønmodtagere (fremmed medhjælp), nemlig 82 pct. I landbrugene er det kun 30 pct., der er lønmodtagere, og det er i stedet selvstændige landmænd, medarbejdende ægtefæller og familie i øvrigt, der dominerer.

Andre gartnerier

Andre gartnerier er bedrifter med grøntsager på friland, bedrifter med frugtplantager og bedrifter med blandet gartneri, fx med både væksthus og grøntsager på friland. Gartnerierne beskæftiger 7 pct. af alle i den samlede landbrugs- og gartnerisektor og 14 pct. af lønmodtagerne.

Beskæftigelsen i landbrug og gartneri. 2016


 

Ejer/
bestyrer
 

Med
arbejdende
ægtefælle

Familie
i øvrigt
 

Fremmed
medhjælp
 

Beskæftigede
i alt
 

 

antal personer

Bedriftstype:

 

 

 

 

 

Landbrug og gartneri i alt

35674

10023

4767

24479

74942

Gartneri i alt

1019

376

148

3470

5013

Væksthusgartneri

250

85

46

1737

2118

Gartneri på friland

234

84

36

798

1153

Frugtplantager

200

60

8

89

357

Blandet gartneri og planteskole

335

146

58

846

1386

Landbrug

34655

9647

4618

21009

69929

 

pct.

Landbrug og gartneri i alt

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Gartneri i alt

2,9

3,8

3,1

14,2

6,7

Væksthusgartneri

0,7

0,8

1,0

7,1

2,8

Gartneri på friland

0,7

0,8

0,8

3,3

1,5

Frugtplantager

0,6

0,6

0,2

0,4

0,5

Blandet gartneri og planteskole

0,9

1,5

1,2

3,5

1,8

Landbrug

97,1

96,2

96,9

85,8

93,3

Nyt fra Danmarks Statistik

2. oktober 2018 - Nr. 373

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. oktober 2021

Kontakt

Kilder og metode

Vækstproduktionen er opgjort som en kombination af oplysninger fra landbrugs- og gartneritællingen og regnskabsstatistikken for jordbrug. Alle bedrifter med væksthuse er omfattet af landbrugs- og gartneritællingen, mens det er en stikprøve af disse, som indgår i regnskabsstatistikken.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug