Gå til sidens indhold

Stigende tendens i industriens konjunkturindikator

Konjunkturbarometer for erhvervene maj 2018

Konjunkturindikatoren for industrien stiger fra 1 i april til 4 i maj, og er således på et noget højere niveau end i maj sidste år, hvor tallet var minus 6. Bygge og anlæg går fra minus 4 i april til minus 1 i maj. Udviklingen er drevet af stigning i både beskæftigelsesforventninger og ordrebeholdning. Tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervenes og forbrugernes forventninger, stiger til 1,08 fra 0,82 takket være stigning i industrien og forbrugerforventningerne.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Fald i serviceerhvervene og stigning i detailhandlen

Serviceerhvervenes sammensatte konjunkturindikator ligger uændret på 9 i maj. Detailhandlen er med nettotallet 7 højere end i maj sidste år, hvor tallet var 3, men alligevel ses der en svagt faldende tendens over det seneste halve år.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren stiger i maj

Tillidsindikatoren for Danmark er med 1,08 i maj steget pænt i forhold til 0,82 i april. Udviklingen skyldes stigninger i industrien og forbrugerforventninger, mens detailhandel, serviceerhverv og bygge og anlæg ligger uændrede. I sidste måned, april, lå Danmark ligesom det samlede EU, Tyskland og Storbritannien stort set uændret i forhold til marts, mens Sverige markerede sig med en pæn stigning. Udviklingen i maj for EU-landene offentliggøres dags dato omkring kl. 11:15 i omregnede tillidsindikatortal hos DST og i originale ESI-tal hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

Europas eksportordrebeholdninger er faldet i første del af 2018

Industrivirksomhederne i EU vurderer hver måned deres eksportordrebeholdnings tilstrækkelighed. Omregnet til indekstal steg de samlede vurderinger af eksportordrebeholdningerne inden for EU fra et basisniveau på nul primo 2015 til 18 i januar 2018 og er derefter faldet til 15 i april. Det betyder, at flere og flere virksomheder anser deres eksportordrebeholdning for tilstrækkelig - uden at den nødvendigvis er mere end tilstrækkelig. Hvor Sverige fortsætter opad, stagnerer Tyskland og Polen, mens øvrige lande i mere eller mindre grad er faldet i de første fire måneder i 2018, mest markant Storbritannien, men også Danmark.

Eksportordrebeholdning i udvalgte EU-lande. Indekserede vurderinger, januar 2015 til april 2018

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.)

 

 

2017

2018

 

 

Maj.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Maj.

Industri

Sammensat (s.k.)

-6

3

-3

0

-2

1

4

 

Produktionsforventning (s.k.)

4

26

8

21

12

21

27

 

Ordrebeholdning

-12

-8

-7

-15

-11

-10

-7

 

Færdigvarelagre

10

8

9

6

8

8

7

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-6

-2

0

-1

-2

-4

-1

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

8

11

15

10

7

5

9

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-19

-14

-15

-12

-11

-12

-11

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

11

13

13

15

13

9

9

 

Faktisk omsætning (s.k.)

10

14

14

18

13

8

9

 

Forventet omsætning (s.k.)

14

16

14

18

15

11

11

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

9

9

10

9

10

8

6

Detailhandel

Sammensat

3

8

11

4

5

9

7

 

Faktisk omsætning

9

9

33

16

10

5

11

 

Forventet omsætning

16

28

12

8

16

35

22

 

Lagerbeholdning

15

13

12

11

12

12

13

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. maj 2018 - Nr. 206

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation