Gå til sidens indhold

Konjunkturbarometret peger opad i industrien

Konjunkturbarometer for erhvervene april 2018

Konjunkturindikatoren for industrien stiger fra minus 2 i marts til plus 1 i april, og er således på niveau med april sidste år. Bygge og anlæg er faldet siden januar fra 0 til minus 4 i april. Faldet er drevet af et fald i beskæftigelsesforventningerne, mens ordrebeholdningen er steget. Tillidsindikatoren, der sammenfatter erhvervenes og forbrugernes forventninger, falder lidt fra 0,81 til 0,76, idet stigningen i industrien modvejes af fald i serviceerhvervene og forbrugerforventningerne.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Fald i serviceerhvervene og stigning i detailhandlen

Serviceerhvervenes sammensatte konjunkturindikator falder fra 13 i marts til 9 i april, hvilket reflekterer et fald i alle tre underkomponenter: faktisk og forventet omsætning samt faktisk forretningssituation. Detailhandlen nåede med 9 igen over middelværdien i april.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv (sæsonkorrigeret) og detailhandel

Tillidsindikatoren falder kun lidt

Tillidsindikatoren for Danmark er med 0,76 i april på niveau med marts måneds 0,81. Men underliggende er der større forskydninger, hvor stigninger i industri og detailhandel modvejes af fald i serviceerhverv og forbrugerforventninger. I sidste måned, marts, faldt Danmark og Sverige knap så dramatisk som Storbritannien, Tyskland og EU. Udviklingen i april for EU-lande offentliggøres dags dato omkring kl. 11 i omregnede tillidsindikatortal hos DST og i originale ESI-tal hos EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande, sæsonkorrigeret

De største servicevirksomheder har færre produktionsbegrænsninger ...

Siden undersøgelsens start i maj 2011 har virksomheder i servicesektoren med under 1.000 ansatte for det meste meldt om flere produktionsbegrænsninger end samtlige virksomheder i målingen. Det gælder især finansielle begrænsninger, hvor grupperingerne dog mødes i 8 pct. i denne måned. Indirekte betyder det dermed, at virksomheder med over 1.000 ansatte har færre begrænsninger. Det gælder også for mangel på arbejdskraft.

Produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene, maj 2011 - april 2018, månedlig

... det samme gælder for industriens største virksomheder

Også inden for industrien har virksomheder med under 1.000 ansatte flere begrænsninger end samtlige virksomheder. Det er især tydeligt ved mangel på arbejdskraft og ved finansielle begrænsninger efter andet kvartal 2016.

Produktionsbegrænsninger i industrien, 1.kvt. 2011 - 2. kvt. 2018, kvartalsvis

Sammensat konjunkturindikator og komponenter. Sæsonkorrigerede tal er angivet med: (s.k.)

 

 

2017

2018

 

 

Apr.

Nov.

Dec.

Jan.

Feb.

Mar.

Apr.

Industri

Sammensat (s.k.)

1

2

3

-3

0

-2

1

 

Produktionsforventning (s.k.)

18

20

25

8

20

13

20

 

Ordrebeholdning

-7

-6

-8

-7

-15

-11

-10

 

Færdigvarelagre

9

8

8

9

6

8

8

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-6

-2

-2

0

-2

-3

-4

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

9

10

11

15

9

6

4

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-20

-14

-14

-15

-12

-11

-12

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

8

13

13

13

15

13

9

 

Faktisk omsætning (s.k.)

7

15

14

15

18

14

8

 

Forventet omsætning (s.k.)

11

15

16

14

18

15

11

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

6

9

9

10

9

10

8

Detailhandel

Sammensat

9

10

8

11

4

5

9

 

Faktisk omsætning

6

6

9

33

16

10

5

 

Forventet omsætning

37

33

28

12

8

16

35

 

Lagerbeholdning

15

8

13

12

11

12

12

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de to eller tre underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte konjunkturindikator, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

26. april 2018 - Nr. 165

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. maj 2018

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationerne for de respektive konjunkturbarometre. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Nettotal udtrykker forskellen mellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positive og negative forventninger.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation