Gå til sidens indhold

Størst fremgang på det private arbejdsmarked

Arbejdstidsregnskabet 3. kvt. 2017

Såvel beskæftigelse som antal præsterede arbejdstimer og lønmodtagernes lønsum steg i tredje kvartal 2017 i forhold til kvartalet før. Stigningen var på alle tre parametre større i sektorgruppen virksomheder og organisationer, der domineres af private virksomheder, end i offentlig forvaltning og service. I virksomheder og organisationer steg beskæftigelsen med 10.800 personer, svarende til en stigning på 0,5 pct., mens antal præsterede timer steg med 1,1 pct. og lønsummen steg med 1,2 pct. I offentlig forvaltning og service steg både beskæftigelse, antal præsterede timer og lønsummen med 0,2 pct. For beskæftigelsen svarer det til en stigning på 1.300 personer. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Udvikling fra 2. kvt. 2017 til 3. kvt. 2017, sæsonkorrigeret

Beskæftigelsen steg mest i bygge og anlæg

Branchegrupperne bygge og anlæg havde den største relative stigning i antallet af beskæftigede fra andet kvartal til tredje kvartal 2017, idet beskæftigelsen her steg med godt 0,8 pct. Det svarer til 1.400 personer. Kultur, fritid og anden service havde en næsten tilsvarende stigning i beskæftigelsen på knap 0,8 pct., svarende til 1.000 personer. Handel og transport mv. havde den største absolutte vækst i beskæftigelsen, idet antallet af beskæftigede steg med 2.700 personer. På grund af branchegruppens størrelse svarer dette til en stigning på 0,4 pct.

Flere præsterede timer

Antallet af præsterede timer steg mest i branchegruppen erhvervsservice, hvor præsterede timer steg med 2,4 pct. Finansiering og forsikring havde også en ret stor stigning i antallet af præsterede timer med en stigning på 2,2 pct. Ejendomshandel og udlejning havde som den eneste branchegruppe et fald i antallet af præsterede timer, idet arbejdstimerne her faldt med 0,7 pct. fra andet til tredje kvartal.

Flere lønmodtagere

Lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 0,4 pct. eller 12.000 personer, mens antallet af selvstændige og medarbejdende ægtefæller var stort set uændret fra andet til tredje kvartal 2017. Antallet af præsterede timer steg med 0,9 pct. for lønmodtagere og steg med 0,5 pct. for selvstændige og medarbejdende ægtefæller i forhold til kvartalet før.

Arbejdstidsregnskabet. 3. kvt. 2017 og relativ ændring i forhold til 2. kvt. 2017, sæsonkorrigeret

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Gns.
antal job

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

1.000

pct.

 

antal

pct.

 

antal

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

975648

0,9

 

3117002

0,4

 

2882447

0,4

 

276408

0,9

Virksomheder og organisationer1

711070

1,1

 

2254581

0,5

 

2063856

0,5

 

194801

1,2

Offentlig forvaltning og service2

264578

0,2

 

862421

0,1

 

818591

0,2

 

81607

0,2

Landbrug, skovbrug og fiskeri

26616

0,2

 

90650

0,0

 

73179

0,3

 

3119

1,9

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

127103

0,7

 

338773

0,2

 

333928

0,4

 

40695

-0,2

Bygge og anlæg

67828

1,2

 

176884

0,7

 

172690

0,8

 

16499

1,7

Handel og transport mv.

221518

1,0

 

767274

0,5

 

713224

0,4

 

56026

1,3

Information og kommunikation

41162

0,6

 

119879

0,3

 

112729

0,4

 

14232

1,8

Finansiering og forsikring

28732

2,2

 

81910

-0,1

 

79656

0,4

 

14078

2,3

Ejendomshandel og udlejning

16566

-0,7

 

62922

-0,1

 

47464

0,4

 

3927

2,3

Erhvervsservice

118156

2,4

 

366987

0,6

 

331729

0,7

 

33000

1,4

Offentlig administration, undervisning og sundhed

286735

0,2

 

943252

0,2

 

880578

0,3

 

85602

0,3

Kultur, fritid og anden service

38894

1,0

 

162218

0,6

 

132789

0,8

 

9229

1,4

Anm.: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende uanset fraværsårsag. I denne opgørelse omfatter gennemsnitlige antal job både de beskæftigedes primære ansættelsesforhold og evt. bijob, men ikke midlertidigt fravær pga. barsel eller anden orlov. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.

1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

Nyt fra Danmarks Statistik

15. december 2017 - Nr. 495

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation