Gå til sidens indhold

Laveste antal tvangsauktioner i ti år

Tvangsauktioner december 2017

Med 196 bekendtgjorte tvangsauktioner i december ender det gennemsnitlige antal tvangsauktioner på 221 om måneden i 2017, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er et fald på 7 pct., når man sammenligner med det gennemsnitlige månedlige antal i 2016, og er samtidig det laveste niveau i ti år. Det ligger dog fortsat et stykke over niveauet i 2006, der med et gennemsnit på 103 tvangsauktioner om måneden er året med det laveste antal tvangsauktioner siden statistikkens start i 1979. Til sammenligning var der i 1990, hvor antallet af tvangsauktioner toppede, i gennemsnit 1.474 flere tvangsauktioner om måneden i forhold til 2017. Tallene er baseret på bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende.

Bekendtgjorte tvangsauktioner, sæsonkorrigeret

Fortsat højeste antal tvangsauktioner i Region Sjælland

I faktiske tal har der i alt været 2.657 tvangsauktioner i 2017 mod 2.818 året før. Faldet i antallet af tvangsauktioner er spredt ud på alle regioner med undtagelse af Region Sjælland, hvor antallet af tvangsauktioner er uændret. Antallet af tvangsauktioner er dermed fortsat højest i Region Sjælland.

Færrest tvangsauktioner i Region Hovedstaden og Region Nordjylland

Region Hovedstaden og Region Nordjylland er de steder, der oplever færrest tvangsauktioner. Det er samtidig også de regioner, der har oplevet de største fald i antallet af tvangsauktioner det seneste år på hhv. 11 pct. og 12 pct.

Bekendtgjorte tvangsauktioner i regionerne, faktiske tal

Bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på ejendomskategorier og regioner

 

2016

2017

 

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Sæsonkorrigerede

223

215

208

197

241

257

210

198

231

212

222

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktiske i alt

193

205

211

238

260

279

181

185

236

253

244

214

Ejendomskategorier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugsejendomme

8

7

11

13

19

10

18

14

5

11

14

5

Enfamiliehuse

123

145

143

176

171

191

109

134

152

170

167

151

Ejerlejligheder

8

6

14

11

15

19

14

8

21

19

14

17

Fritidsboliger

15

12

11

15

15

19

12

7

21

20

11

17

Flerfamilie-ejendomme

7

6

6

2

2

2

4

2

5

1

6

4

Komb. beboelses- og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forretningsejendomme

12

8

12

7

13

12

12

5

14

13

9

9

Ubebyggede grunde

7

6

6

6

10

16

5

6

10

13

12

6

Erhvervsejendomme

10

11

6

6

8

5

6

4

3

3

7

3

Nedlagte landbrug

3

4

2

2

7

5

1

5

5

3

4

2

Regioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedstaden

29

17

33

32

31

35

24

10

28

37

29

22

Sjælland

55

79

57

61

61

72

53

62

76

72

80

68

Syddanmark

56

51

59

56

73

69

40

55

37

69

63

52

Midtjylland

42

36

28

46

64

60

45

40

48

38

47

42

Nordjylland

11

22

34

43

31

43

19

18

47

36

25

30

Tal på kommuneniveau fra 2018

I første kvartal 2018 planlægger Danmarks Statistik at offentliggøre tal, der som noget nyt opgør antallet af årlige tvangsauktioner på kommuneniveau.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. januar 2018 - Nr. 4

Hent som PDF
Næste udgivelse: 6. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelserne er baseret på de bekendtgjorte tvangsauktioner i Statstidende. Tidspunktet bliver fastsat ud fra den første bekendtgørelse i Statstidende.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation