Gå til sidens indhold

Gunstige konjunkturudviklinger i erhvervene

Konjunkturbarometer for erhvervene oktober 2017

Den sammensatte konjunkturindikator for industri er steget fra nul i september til 2 i oktober, og den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er steget fra minus 4 til minus 2. Detailhandlen tager et markant ryk opad fra minus 2 til 10. Serviceerhvervene har ligget omtrent uændret det seneste halve år på 9 eller 10, i denne måned på 9. Tillidsindikatoren, beregnet ud fra erhvervenes konjunkturindikatorer og forbrugerforventningerne, er steget fra 0,76 til 0,95.

Sammensat konjunkturindikator for industri samt bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Detailhandlens konjunkturindikator stiger markant

Den sammensatte konjunkturindikator for detailhandlen er steget markant fra minus 2 i september til 10 i oktober. Det skyldes dels gunstig udvikling i den faktiske omsætning og dels gunstige forventninger til den kommende omsætning.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og detailhandel, m/u sæsonkorrigering

Struktursammenhænge ud fra produktionsbegrænsninger

I tabellen herunder er opgjort nettotallene for produktion/omsætning og beskæftigelse ud for hver produktionsbegrænsende faktor. Eksempelvis angiver 51 pct. af byggevirksomhederne (vægtet efter antal ansatte) ved indgangen til oktober, at de ingen produktionsbegrænsninger har. For disse virksomheder er nettotallet for udviklingen i den faktiske omsætning de seneste tre måneder (3. kvt.) på 16. Ikke uventet har altså en overvægt på 16 pct. vurderet en stigende udvikling.

I industrien angives arbejdskraftmangel af 9 pct. af virksomhederne. For disse virksomheder er det karakteristisk, at både den faktiske og forventede produktion og beskæftigelse har høje nettotal. Mangel på efterspørgsel gælder for 16 pct. og her er nettotallene for den faktiske produktion og beskæftigelse negative.

I serviceerhvervene angiver 14 pct. andet som årsag til produktionsbegrænsning. Det er uvist hvad der specifikt sigtes til. De største virksomheder, som angiver denne begrænsning, ligger i vidt forskellige branchegrupper inden for serviceerhvervene. Virksomhederne, der har svaret andet, markerer sig med meget negative forventninger til de kommende tre måneder.

Produktionsbegrænsende faktorer og produktion/omsætning og beskæftigelse. 2017

 

 

Produktions-
begrænsnings
andel

Faktisk
oms./ prod.
3. kvt.

Faktisk
beskæft.
3. kvt.

Forventet
oms./ prod.
4. kvt.

Forventet
beskæft.
4. kvt.

 

 

pct.

Bygge og anlæg

Ingen

51

16

15

16

12

 

Efterspørgsel

14

7

-4

-9

-21

 

Arbejdskraft

30

36

39

27

20

 

Materialer/udstyr

2

40

35

18

19

 

Finansiering

4

17

73

-86

-14

 

Dårligt vejr

11

19

52

-4

-5

 

Andet

3

-4

-19

-6

-22

Industri

Ingen

66

26

5

31

15

 

Efterspørgsel

16

-1

-9

8

-9

 

Arbejdskraft

9

55

60

46

38

 

Materialer/udstyr

9

-21

58

-26

6

 

Finansiering

3

-10

14

26

12

 

Andet

2

27

31

-7

4

Serviceerhverv

Ingen

49

10

-8

0

-13

 

Efterspørgsel

22

2

-13

5

-11

 

Arbejdskraft

14

20

24

15

23

 

Lokaler/udstyr

2

56

46

49

43

 

Finansiering

7

28

10

37

13

 

Andet

14

9

-20

3

-21

Anm.: Procenterne er beregnet ud fra stikprøverne, vægtet med virksomhedernes antal beskæftigede, og herefter skævhedsjusteret i fht. den samlede population. Tallene for prod./oms. og besk. er indikerende, men behæftet med nogen usikkerhed.

Tillidsindikatoren er steget til 0,95 i oktober

Tillidsindikatoren for Danmark steg fra 0,72 i august til 0,76 i september og fortsætter i oktober op på 0,95. Hvor Danmark i begyndelsen af 2017 lå på niveau med Tyskland og det samlede EU, har disse to fortsat en stigende tendens, mens Danmark har haft en faldende tendens, der dog med tallet for oktober kan være brudt. Også Storbritannien har haft en stigende tendens igennem 2017, som dog er vendt til aftagende de seneste par måneder.

Både den danske tillidsindikator og den europæiske Economic Sentiment Indicator (ESI) er beregnet ud fra de fire konjunkturbarometre samt forbrugerforventningerne. I to dokumenter om tillidsindikatoren findes en mere detaljeret beskrivelse af metode og korrelationsanalyse samt tidsseriedata. ESI-tal for hele EU, oktober, offentliggøres d.d. i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Tillidsindikator. Konjunkturudvikling i Danmark og europæiske samhandelslande

Sammensatte konjunkturindikatorer og komponenter

Tabellen viser de fire sammensatte konjunkturindikatorer og underkomponenter.

Sammensat konjunkturindikator og komponenter, sæsonkorrigeret (s.k.) hvor angivet

 

 

2016

2017

 

 

Okt.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Industri

Sammensat (s.k.)

-9

-6

2

6

0

0

2

 

Produktionsforventning (s.k.)

7

5

20

30

16

12

22

 

Ordrebeholdning

-23

-12

-8

-7

-7

-7

-10

 

Færdigvarelagre

11

10

5

5

8

5

6

Bygge og anlæg

Sammensat (s.k.)

-6

-5

-2

-3

-4

-4

-2

 

Beskæftigelsesforventning (s.k.)

7

9

10

8

8

10

12

 

Ordrebeholdning (s.k.)

-19

-19

-14

-14

-16

-17

-15

Serviceerhverv

Sammensat (s.k.)

4

10

10

9

9

10

9

 

Faktisk omsætning (s.k.)

2

9

12

9

10

12

11

 

Forventet omsætning (s.k.)

7

13

10

9

12

12

8

 

Faktisk forretningssituation (s.k.)

2

9

8

9

6

6

8

Detailhandel

Sammensat

1

3

2

3

2

-2

10

 

Faktisk omsætning

-15

9

12

12

7

-10

4

 

Forventet omsætning

30

16

8

12

12

13

36

 

Lagerbeholdning

11

15

14

14

12

10

9

Anm.: De sammensatte konjunkturindikatorer er beregnet som simpelt gennemsnit af de 2 eller 3 underindikatorer. Lagerbeholdninger regnes med omvendt fortegn i den sammensatte, idet for store lagre anses som ugunstigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. oktober 2017 - Nr. 416

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, vægtet efter beskæftigelse, der har angivet hhv. positiv og negativ udvikling. Kun tidsserier, der udviser en klar sæsoneffekt, er korrigeret for sæsonudsving. Tallene er indsamlet imellem d. 25. i måneden ´før og den 21. i den aktuelle måned. Tillidsindikatoren er sammensat af indikatorer fra konjunkturbarometrene og forbrugerforventningerne, og antyder udviklingen i den danske produktion og BNP. Se dokumenterne metode og korrelationsanalyse samt tillidsindikatortal. ESI-tal for EU offentliggøres i nyhedsbrev fra EU-kommissionen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Arbejdssteder og job

Seneste nyt om Konjunkturbarometre for erhvervene