Gå til sidens indhold

Nedgang i eksporten i oktober

Udenrigshandel med varer (md) oktober 2017

I oktober faldt eksporten af varer med 1,5 pct. og importen steg med 0,5 pct. Varehandlen er generelt præget af en del udsving, og i de første ti måneder af 2017 er eksporten steget med 4,7 pct., og importen med 5,2 pct. sammenlignet med samme periode i 2016. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Vindmølledele trækker eksporten til Storbritannien de seneste år

I de ti første måneder af 2017 udgjorde vindmølledele 26 pct. af den samlede eksport til Storbritannien, hvilket er den største andel de seneste ti år. Fra 2015 til 2016 steg den samlede eksport til Storbritannien 2,7 pct. Hvis man ser på eksporten uden vindmølledele faldt eksporten omvendt med 3,1 pct. I de første ti måneder af 2017 tegner der sig samme billede; at vindmølledele trækker eksporten til Storbritannien op.

Eksport til Storbritannien samt andelen af vindmølledele, faktiske tal

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For januar-september 2017 er både importen og eksporten nedjusteret med 1,1 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. Oktober 2017

 

Oktober

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

September

Oktober

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

6,4

6,6

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

48,1

46,2

 

-1,8

0,5

-0,7

5,2

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

7,3

6,9

 

-10,9

8,0

-0,5

4,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,5

1,7

 

-3,3

2,7

1,0

10,5

Kemikalier og kemiske produkter

6,2

6,2

 

2,7

-4,5

-2,1

8,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

7,5

7,0

 

0,3

-0,5

-0,2

7,2

Maskiner undt. transportmidler

11,7

11,2

 

0,2

0,3

-1,6

2,8

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,8

4,4

 

-5,1

0,2

1,4

6,8

Færdigvarer og andre varer

9,1

8,9

 

0,0

-0,4

-0,7

3,5

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

54,5

52,8

 

1,3

-1,5

0,4

4,7

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

11,2

10,6

 

-2,1

0,3

-0,2

7,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,9

2,3

 

0,7

-2,2

4,2

14,3

Kemikalier og kemiske produkter

12,1

11,4

 

4,0

1,2

-1,8

3,8

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

5,8

5,4

 

4,6

-0,8

4,1

6,5

Maskiner undt. transportmidler

12,1

12,3

 

-0,2

-5,6

-0,2

2,0

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,8

1,8

 

13,9

-9,6

6,6

12,2

Færdigvarer og andre varer

9,7

9,1

 

0,0

0,4

0,3

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

4,3

4,4

 

 

 

 

 

Import i alt

53,8

52,0

 

-2,1

3,0

-0,2

6,7

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,8

2,8

 

2,3

-3,8

4,4

14,0

Skibe, fly mv.

2,9

2,9

 

 

 

 

 

Eksport i alt

58,1

56,4

 

2,5

-1,3

1,5

5,8

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,7

 

22,8

-12,8

21,1

23,8

Skibe, fly mv.

0,9

0,9

 

 

 

 

 

1 August-oktober 2017 i forhold til maj - juli 2017.

2 Januar-oktober 2017 i forhold til januar-oktober 2016.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). Oktober 2017

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

September

Oktober

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

September

Oktober

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,2

 

-1,8

0,5

-0,7

5,2

 

52,8

 

1,3

-1,5

0,4

4,7

EU

34,8

 

-0,2

0,5

-0,3

4,9

 

31,3

 

2,0

-5,0

1,4

4,2

Tyskland

10,7

 

-1,2

-0,9

1,7

5,5

 

7,9

 

1,1

-6,0

-1,3

1,2

Sverige

5,6

 

1,5

-1,2

-1,8

2,9

 

5,3

 

-2,2

1,8

-0,1

5,2

Storbritannien

1,9

 

-3,1

-3,5

-3,7

2,5

 

3,8

 

-1,8

-28,8

4,5

40,6

Nederlandene

3,8

 

-1,5

1,4

-2,4

5,8

 

2,0

 

8,6

-5,0

3,4

-33,0

Frankrig

1,5

 

-5,8

2,1

-7,7

6,4

 

2,0

 

1,8

-0,5

3,8

7,1

Verden udenfor EU

11,5

 

-6,5

0,6

-2,1

6,1

 

21,5

 

0,2

4,1

-1,3

5,5

Norge

1,3

 

-4,3

1,4

1,0

7,3

 

3,3

 

2,5

1,6

-1,5

7,0

USA

1,0

 

-11,2

-3,4

-6,1

-5,7

 

3,6

 

1,4

1,0

-13,3

-5,5

Kina

3,6

 

-2,6

-0,5

-4,0

8,6

 

2,9

 

13,5

1,7

11,9

8,9

Rusland

0,3

 

-17,2

19,7

-5,0

18,2

 

0,5

 

-1,8

9,8

-3,3

13,9

BRIIKS3

4,7

 

-3,3

-0,9

-4,0

10,1

 

4,7

 

11,0

10,0

11,4

10,6

1, 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

11. december 2017 - Nr. 480

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. januar 2018

Kontakt

Statistik­dokumentation