Gå til sidens indhold

Langt mere vin - men mindre tobak de sidste 50 år

Salg af alkohol og tobak 2016

I de sidste 50 år er vinsalget, målt i ren alkohol, mere end femdoblet, fra 0,8 liter pr. indbygger over 14 år i 1966 til 4,2 liter i 2016. Til sammenligning er salget af cigaretter pr. indbygger over 14 år faldet med 25 pct. Salget af spiritus er steget 30 pct., fra 1,3 liter til 1,7 liter, mens ølsalget er faldet 30 pct., fra 5,0 liter i 1966 til 3,5 liter i 2016. Samlet set er salget af alkohol steget med 34 pct. - fra 7,0 liter ren alkohol i 1966 til 9,4 liter i 2016, svarende til 12,1 genstande om ugen pr. indbygger over 14 år.

Salg af alkohol og cigaretter pr. indbygger over 14 år

Salget af øl og vin steg i 2016, mens salget af spiritus faldt

I danske forretninger blev der i 2016 solgt lidt over 45 mio. liter ren alkohol. Det er stort set uændret i forhold til 2015, men ser man på fordelingen af salget, så er salget af øl steget med knapt 4 pct., salget af vin er steget med 0,8 pct., mens der er et fald på 0,5 pct. i salget af spiritus. Øl og vin er de mest almindeligt handlede typer alkohol, idet de udgør 82 pct. af det samlede salg af alkohol i Danmark. Spiritussalget står for 17,1 pct. af det samlede salg, mens alkoholsodavand udgør 0,9 pct.

En gennemsnitlig dansker over 14 år køber 12,1 genstande om ugen

De 9,4 liter ren alkohol, som hver dansker i gennemsnit købte i 2016, svarer til 12,1 genstande om ugen, når én genstand svarer til 1,5 cl ren alkohol. Af de 12,1 ugentlige genstande var 4,5 genstande øl, mens vinen udgjorde 5,4 genstande. Der blev ugentligt solgt 2,1 spiritusgenstande pr. indbygger, mens alkoholsodavandene kun udgjorde 0,1 genstand om ugen.

Salg af cigaretter, cigarer, cigarillos og røgtobak

I 2016 steg salget af cigaretter med 0,2 pct. i forhold til året før. Salget af cigarer og cigarillos faldt fortsat og i 2016 var salget på 66 mio. styk mod 84 mio. styk i 2015, et fald på 21 pct. Salget er nu på samme niveau, som det var i 2011. Salget af røgtobak falder også fortsat - i 2016 blev der solgt 531 tons. Salget af røgtobak har været faldende siden 2003.

Salg af alkohol og tobaksvarer

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

mio. liter

Salg af pilsnerækvivalenter, i alt

380

357

353

365

354

368

Salg af vin, i alt

173

143

151

153

151

152

Salg af spiritus, i alt

18

18

19

20

20

20

Salg af alkoholsodavand

8

6

6

7

6

7

 

tusind liter

Salg af alkohol i alt, ren alkohol

47963

42694

44010

44902

44558

45304

Salg af øl, ren alkohol

17465

16411

16245

16794

16302

16943

Salg af vin, ren alkohol

23123

18937

20086

20269

20138

20246

Salg af spiritus, ren alkohol

6917

6990

7337

7457

7791

7728

Salg af alkoholsodavand, ren alkohol

458

357

342

383

326

389

 

mio. stk.

Salg af cigaretter

6904

6756

6852

5605

5760

5774

Salg af cigarer og cigarillos

68

84

121

126

84

66

 

ton

Salg af røgtobak

677

669

618

595

550

531

Salg af alkohol og tobak pr. person

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 

liter

Gnsn. salg af ren alkohol

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

8,6

7,6

7,8

8,0

7,8

7,9

Pr. indbygger over 14 år

10,3

9,1

9,4

9,5

9,3

9,4

Fordelt på typer:

 

 

 

 

 

 

Øl

3,1

2,9

2,9

3,0

2,9

3,0

Vin

4,1

3,4

3,6

3,6

3,5

3,5

Spiritus

1,2

1,2

1,3

1,3

1,4

1,3

Alkoholsodavand

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Gnsn. salg af cigaretter

 

 

 

 

 

 

Pr. indbygger

1240

1209

1222

994

1014

1009

Pr. indbygger over 14 år

1486

1438

1457

1182

1203

1195

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2017 - Nr. 265

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juni 2018

Kontakt

Kilder og metode

Datagrundlaget er oplysninger fra SKAT om provenu ved salg af afgiftsbelagte alkoholholddige drikkevarer og tobaksvarer, samt data fra Skatteministeriet. 

Alkoholsodavand var eksklusive ciderprodukter til og med 2010, da cider i denne periode klassificeres som et vinprodukt. Som følge af den tillægsafgift der 1. august 2010 blev lagt på ciderprodukter, er cider fra og med 2011-tallene blive klassificeret som alkoholsodavand. Salget af alkohol og tobak bygger på den antagelse, at forretningernes indkøbte varer sælges videre til forbrugerne umiddelbart efter. Hvis forretninger køber til lager med henblik på salg året efter, holder denne antagelse ikke.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation