Gå til sidens indhold

Sådan brugte vi 1.000 kr. i 2016

Forbrugsundersøgelsen (foreløbig) 2015-2016

Hver gang en dansk husstand bruger 1.000 kr., går de 326 kr. til boligbenyttelse mv., der dermed udgør mere end 32 pct. af det samlede forbrug. De tungeste poster i boligbenyttelse mv. udgøres af husleje, beregnet husleje, ejendomsskat for ejerbolig samt udgifter til elektricitet og varme. Fødevarer, beklædning mv. udgør den næsttungeste post i de danske husstande. For hver 1.000 kr. anvendte en gennemsnitshusstand 181 kr., hvor udgifter til fødevarer alene udgjorde 121 kr. Der blev brugt 153 kr. i gennemsnit på posten fritid, restauranter mv. Det er naturligt, at husstande med flere personer har et højere forbrug end enlige, men ved at nedskalere forbruget til 1.000 kr. kan man se forskellene i forbrugsmønstre på tværs af husstandstyper.

Hvad brugte de forskellige husstandstyper 1.000 kr. til i 2016

Enlige bruger flest penge på husleje

Enlige med børn brugte i gennemsnit 354 kr. ud af 1.000 kr. på husleje, mens det kostede 397 kr. for enlige uden børn. Det er hovedsageligt enlige med børn, der bor til leje. Husstande med to voksne med børn anvendte i gennemsnit 67 kr. mindre end enlige med børn på boligbenyttelse mv.

Husstande med børn bruger pengene på mad og tøj

Husstande med børn brugte flest penge på fødevarer, beklædning mv., uanset om det var husstande bestående af enlige med børn eller to voksne med børn. De anvendte 195 kr. ud af 1.000 kr. på fødevarer, beklædning mv. Posten fødevarer udgjorde alene 136 kr. heraf.

Husstande uden børn bruger pengene på fornøjelser

Husstande med to voksne uden børn samt husstande med mindst tre voksne anvendte i gennemsnit mere på fritid, restauranter mv. end de øvrige husstandstyper. Disse husstandstyper anvendte i gennemsnit 167 kr. ud af de 1.000 kr. på fritid, restauranter mv.

Forbrug fordelt efter husstandstyper nedskaleret til 1.000 kr. 2016

 

Hele
landet
 

Enlige
uden børn
 

Enlige
med børn
 

2 voksne
uden børn
 

2 voksne
med børn
 

Husstande
med mindst
3 voksne

 

forbrug af 1.000 kr.

Fødevarer, beklædning mv.

181

166

196

177

194

189

Boligbenyttelse mv.

326

397

354

314

287

291

Transport

136

110

116

144

142

154

Kommunikation

28

30

36

25

27

32

Fritid, restauranter mv.

153

141

129

167

140

167

Andet

176

157

169

173

210

166

Forbrug fordelt efter husstandstyper. 2016

 

Hele
landet
 

Enlige
uden børn
 

Enlige
med børn
 

2 voksne
uden børn
 

2 voksne
med børn
 

Husstande
med mindst
3 voksne

 

kr. pr. husstand

Forbrug I alt

300480

187468

246764

340985

417211

454247

Fødevarer og ikke-alkoholiske drikkevarer

36261

20322

34015

39122

55719

59480

Alkoholiske drikkevarer og tobak

6700

4775

5018

8473

7011

9055

Beklædning og fodtøj

11325

5952

9372

12748

18301

17536

Boligbenyttelse, elektricitet og opvarmning

98046

74384

87320

107180

119858

132367

Møbler, husholdningsudstyr og husholdningstjenester

15884

7764

11424

19612

25443

22580

Sundhed

7716

6247

4333

10851

6607

7062

Transport

40732

20548

28550

49133

59157

69804

Kommunikation

8497

5676

8837

8645

11238

14611

Fritid og kultur

29053

17298

21078

36407

35427

45894

Uddannelse

1446

874

3711

206

3519

3139

Restauranter og hoteller

16942

9074

10852

20429

23058

30061

Andre varer og tjenester

27879

14553

22253

28179

51872

42658

 

antal

Antal personer i husstanden

2,1

1,0

2,5

2,0

4,0

3,7

Heraf voksne

1,7

1,0

1,0

2,0

2,0

3,1

Heraf børn

0,4

0,0

1,5

0,0

2,0

0,6

 

 

 

 

 

 

 

Husstande i undersøgelsen

2194

718

86

833

429

128

Husstande i Danmark (1.000)

2686

1040

123

829

438

257

Antal personer i Danmark (1.000)

5684

1040

305

1657

1730

951

Nyt fra Danmarks Statistik

13. september 2017 - Nr. 363

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Opgørelsen bygger på stikprøveundersøgelser for to år omfattende over 2.000 private husstande De indsamlede data for begge år bliver omregnet til pris- og mængdeniveauet i sidste år.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation