Gå til sidens indhold

Sygefraværet stiger

Fravær 2015

Sygefraværet har været stigende fra 2013 til 2015. I 2013 var de ansatte i gennemsnit syge 8,1 dage, og sygefraværet er frem til 2015 steget med 0,4 dage pr. fuldtidsansat, hvilket svarer til ca. 2.700 årsværk. Kommunerne har haft den største stigning i perioden på 0,7 dage pr. ansat, mens de ansatte i regionerne kun har oplevet en stigning i sygefraværet på 0,3 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Statsansatte og ansatte i virksomheder og organisationer havde i gennemsnit 0,4 flere sygedage i 2015 end i 2013.

Fravær på grund af egen sygdom efter sektor

Kvindernes sygefravær stiger mest

Inden for alle sektorer er det kvinderne, der bidrager mest til det stigende sygefravær. Samlet set er stigningen i kvindernes sygefravær på 0,6 dage dobbelt så stor som stigningen i mændenes sygefravær på 0,3 dage pr. fuldtidsansat.

Sygefravær på grund af egen sygdom fordelt på køn og sektor

 

2013

2014

2015

Ændring
2013-2015

 

dage pr. år

Sektorer i alt

8,1

8,3

8,5

0,4

Mænd

6,0

6,1

6,3

0,3

Kvinder

10,3

10,6

10,9

0,6

Staten

7,4

7,4

7,8

0,4

Mænd

6,2

6,1

6,5

0,2

Kvinder

8,8

8,9

9,4

0,6

Regioner

11,5

11,4

11,7

0,3

Mænd

8,3

8,2

8,4

0,1

Kvinder

12,3

12,2

12,6

0,3

Kommuner

12,3

12,6

13,0

0,7

Mænd

9,1

9,4

9,5

0,4

Kvinder

13,3

13,6

14,1

0,8

Virksomheder og organisationer

6,3

6,6

6,8

0,4

Mænd

5,5

5,6

5,8

0,3

Kvinder

7,8

8,3

8,4

0,6

Sygefraværet i kommunerne stiger mest

I regionerne er sygefraværet steget mindst. Her er mændenes sygefravær steget 0,1 dage i gennemsnit, hvor kvindernes er steget 0,3 dage i gennemsnit. Kommunerne har haft den største stigning i sygefraværet. Her har de mandlige ansatte haft en stigning på 0,4 dage, mens de kvindelige ansatte har haft en stigning på 0,8 dage i gennemsnit pr. fuldtidsansat.

Sygeperioderne er længere

I 2013 havde sygeperioderne en varighed på 4,9 kalenderdage i gennemsnit, mens varigheden i 2015 er steget til 5,2 kalenderdage. Den generelle stigning i antal kalenderdage pr. sygeperiode er en medvirkende årsag til det stigende sygefravær. Den største stigning ses i staten, hvor sygeperiodernes længde er steget med 0,6 kalenderdage i perioden for både mænd og kvinder. I de øvrige sektorer er den gennemsnitlige varighed af sygeperioderne steget mest for de kvindelige ansatte.

Gennemsnitlige antal kalenderdage pr. fraværsperiode

 

2013

2014

2015

Ændring
2013-2015

 

kalenderdage pr. fraværsperiode

Sektorer i alt

4,9

5,2

5,2

0,3

Mænd

4,4

4,5

4,5

0,2

Kvinder

5,4

5,6

5,7

0,4

Staten

5,6

5,8

6,1

0,6

Mænd

5,6

5,9

6,2

0,6

Kvinder

5,5

5,7

6,1

0,6

Regioner

5,2

5,3

5,3

0,1

Mænd

4,9

5,0

4,8

-0,1

Kvinder

5,2

5,4

5,4

0,1

Kommuner

6,1

6,4

6,4

0,3

Mænd

5,2

5,5

5,4

0,1

Kvinder

6,3

6,6

6,7

0,3

Virksomheder og organisationer

4,2

4,4

4,5

0,3

Mænd

4,0

4,2

4,2

0,2

Kvinder

4,4

4,8

4,9

0,4

Sygefravær i perioder på over 30 dage stiger

Det er især sygefraværet, som ligger i de længere perioder, som er steget. Andelen af sygedage, der ligger i perioder med en varighed på mere end 30 kalenderdage er steget fra at udgøre 31 pct. af det samlede antal sygedage i 2013 til at udgøre 35 pct. Andelen af sygedage, der ligger i perioder på en dag og to dage har været uændret i hele perioden, mens andelen af sygedage, der ligger i de mellemlange perioder er faldet. Mønsteret er det samme inden for alle sektorer.

Procentvis fordeling af sygedage fordelt på periodelængder, alle sektorer

 

2013

2014

2015

 

pct..

I alt

100

100

100

1 dag

11

11

11

2 dage

12

12

12

3-7 dage

24

21

21

8-30 dage

16

15

15

Over 30 dage

31

34

35

Uafsluttede perioder

6

7

6

Nyt fra Danmarks Statistik

31. oktober 2016 - Nr. 453

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. november 2017

Kontakt

Kilder og metode

Metoden er beskrevet i statistikdokumentationen, med bl.a. definitioner af fraværsdagsværk og fraværsprocent.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation