Gå til sidens indhold

Flere beskæftigede i det private

Arbejdstidsregnskabet 1. kvt. 2017

I sektorgruppen virksomheder og organisationer, som domineres af private virksomheder, steg beskæftigelsen med 0,6 pct. i første kvartal 2017 i forhold til kvartalet før. Det svarer til 12.500 personer. Inden for offentlig forvaltning og service var beskæftigelsen i samme periode uændret. Samlet steg beskæftigelsen i første kvartal 2017 med 0,4 pct. Antallet af præsterede timer steg samlet med 0,2 pct. I virksomheder og organisationer steg antallet af præsterede timer med 0,3 pct. i forhold til kvartalet før, mens antallet af præsterede timer i offentlig forvaltning og service faldt med 0,2 pct. Alle tal er korrigeret for normale sæsonudsving.

Udvikling fra 4. kvt. 2016 til 1. kvt. 2017, sæsonkorrigeret

Beskæftigelsen steg i de fleste brancher

Branchegruppen kultur, fritid og anden service havde den største vækst i antallet af beskæftigede fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017, idet beskæftigelsen steg med 1,4 pct., hvilket svarer til 1.800 personer. I bygge og anlæg var der en næsten tilsvarende vækst i beskæftigelsen, der her steg med 1,3 pct., hvilket svarer til 2.100 personer. Handel og transport mv. havde den største absolutte vækst i beskæftigelsen, idet antallet af beskæftigede steg med 4.000 personer. På grund af branchegruppens størrelse svarer dette til en stigning på 0,6 pct.

Flere præsterede timer

Også antallet af præsterede timer steg i de fleste branchegrupper. Antallet af præsterede timer steg mest i erhvervsservice (med en stigning på 1,5 pct.). I bygge og anlæg steg antallet af præsterede timer med 1,4 pct. Finansiering og forsikring havde det største fald i præsterede timer (med et fald på 1,1 pct.).

Højere lønsum i virksomheder og organisationer

Samlet set steg lønsummen, som arbejdsgiverne betaler til de ansatte lønmodtagere, med 1,1 pct. i forhold til kvartalet før. I sektorgruppen virksomheder og organisationer steg lønsummen med 1,3 pct., mens lønsummen steg med 0,5 pct. inden for offentlig forvaltning og service.

Arbejdstidsregnskabet. 1. kvt. 2017 og relativ ændring i forhold til 4. kvt. 2016, sæsonkorrigeret

 

Præsterede
arbejdstimer

 

Gns.
antal job

 

Gns. antal
beskæftigede

 

Lønsum for
lønmodtagere

 

1.000

pct.

 

antal

pct.

 

antal

pct.

 

mio. kr.

pct.

I alt

965544

0,2

 

3102381

0,4

 

2866438

0,4

 

272491

1,1

Virksomheder og organisationer1

701694

0,3

 

2239167

0,6

 

2048919

0,6

 

191526

1,3

Offentlig forvaltning og service2

263850

-0,2

 

863214

0,0

 

817519

0,0

 

80965

0,5

Landbrug, skovbrug og fiskeri

27052

0,5

 

91601

0,5

 

73711

0,6

 

3025

1,2

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

126413

0,0

 

337473

0,4

 

332439

0,4

 

39732

0,1

Bygge og anlæg

68206

1,4

 

175800

1,4

 

171062

1,3

 

16357

2,0

Handel og transport mv.

217539

-0,1

 

762078

0,5

 

709427

0,6

 

55360

1,5

Information og kommunikation

40104

0,2

 

118705

0,7

 

111620

0,8

 

14108

2,6

Finansiering og forsikring

27823

-1,1

 

81305

-0,5

 

78938

-0,2

 

13877

-0,2

Ejendomshandel og udlejning

16605

0,5

 

62806

-0,1

 

47095

-0,1

 

3848

1,8

Erhvervsservice

116348

1,5

 

363660

0,4

 

328579

0,3

 

32489

1,7

Offentlig administration, undervisning og sundhed

284487

-0,4

 

941660

0,1

 

876925

0,1

 

84648

0,6

Kultur, fritid og anden service

38577

1,1

 

161014

1,4

 

132042

1,4

 

9041

1,8

Anm.: Beskæftigede omfatter personer, der arbejder mod betaling, og inkluderer personer, der er midlertidigt fraværende. I denne opgørelse omfatter gennemsnitlige antal job både de beskæftigedes primære ansættelsesforhold og evt. bijob, men ikke midlertidigt fravær i form af barsel eller anden orlov. Læs mere i notatet Begrebsforskelle mellem beskæftigelsesstatistikker.

1 Virksomheder og organisationer omfatter de private virksomheder, de offentlige virksomheder, private nonprofit-organisationer og internationale organisationer samt uoplyst sektor.
2 Offentlig forvaltning og service omfatter den ikke-markedsmæssige del af den offentlige sektor, dvs. statslig forvaltning og service, regional forvaltning og service, kommunal forvaltning og service samt sociale kasser og fonde.

Nyt fra Danmarks Statistik

14. juni 2017 - Nr. 251

Hent som PDF
Næste udgivelse: 15. september 2017

Kontakt

Kilder og metode

Arbejdstidsregnskabet er i september 2016 omlagt til at blive baseret på arbejdsmarkedsregnskabet med data fra og med 2008. Se nærmere beskrivelse og størrelse af revisionen i notatet Databrud i ATR ved overgang til AMR.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation