Gå til sidens indhold

Import af økologisk frugt og grønt stiger meget

Udenrigshandel med økologiske varer 2015

Den danske eksport af økologiske varer steg mærkbart med 15 pct. fra 2014 til 2015 men kunne dog ikke følge med importen, som steg med 24 pct. Det er især frugt og grøntsager samt foder, som importeres. En nærliggende årsag til importstigningen er de seneste års kraftige vækst i hjemmemarkedet, hvor fx detailhandelens salg steg med 12 pct. fra 2014 til 2015 (se Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2015).

Udenrigshandel med økologiske varer

Stigende eksport af modermælkserstatning

Stigningen i eksporten af økologiske varer skyldes især gruppen Andre næringsmidler, som bl.a. udgøres af modermælkserstatning. Den er steget fra 96 mio. kr. i 2014 til 267 mio. kr. i 2015, hvilket er tæt på en tredobling. Omvendt er eksporten af mejeriprodukter og æg faldet med 144 mio. kr. i perioden, hvoraf eksporten til Tyskland tegner sig for størstedelen af faldet.

Eksporten af frugt og grøntsager er steget 34 pct. fra 210 mio. kr. til 282 mio. kr. 2015, men ligger stadig væsentligt under importen på 792 mio. kr. Den samlede eksport til Færøerne og Grønland overstiger for første gang 20 mio., hvilket svarer til ca. 200 kr. pr. indbygger.

Økologiens andel af fødevareeksporten

Som noget nyt er den danske eksport af økologiske varer opgjort til 1,7 pct. af den samlede eksport af tilsvarende varer (føde- og drikkevarer samt foder). Den danske import af økologiske varer udgør 3 pct. af den samlede import af tilsvarende varer.

Det er i begge tilfælde en lavere andel end fx detailhandelens salg, hvor økologiske varer udgjorde 8,4 pct. af det samlede salg i 2015. Hjemmemarkedet for fødevarer synes derfor at spille en stor rolle for økologien.

Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper

 

Import

Eksport

 

2013

2014

2015*

2013

2014

2015*

 

mio. kr.

I alt

1786,5

1940,5

2399,4

1532,3

1720,6

1982,6

Levende dyr

-

-

-

0,3

0,1

-

Kød og kødvarer

23,0

41,1

48,9

171,9

205,1

246,9

Mejeriprodukter og æg

60,2

90,2

93,8

849,5

878,1

733,8

Fisk, krebsdyr og bløddyr

8,3

7,2

7,3

18,1

20,1

25,9

Korn og kornvarer

302,5

308,0

325,4

53,3

78,5

112,5

Frugt og grøntsager

606,4

588,3

792,0

119,7

209,7

281,9

Sukker, sukkerprodukter og honning

128,9

135,5

172,1

44,2

49,9

66,5

Kaffe, te, kakao, chokolade, krydderier

113,1

182,5

195,7

29,7

38,4

43,8

Foderstoffer (undt. umalet korn)

226,4

211,2

293,6

48,7

61,8

89,5

Andre næringsmidler1

74,9

110,8

126,8

129,1

96,2

266,8

Drikkevarer

103,7

80,8

148,0

14,5

17,2

34,7

Olieholdige frø og frugter (undt. udsæd)

75,9

113,4

93,2

17,3

28,6

34,8

Planter og frø

22,9

16,4

19,2

29,0

23,2

30,2

Animalske olier og fedtstoffer

1,1

3,0

4,3

0,8

0,9

1,6

Vegetabilske olier og fedtstoffer

36,5

49,2

74,1

3,1

7,4

12,8

Bearbejdede olier

0,9

0,9

1,4

0,1

0,1

0,2

Kemiske materialer og produkter

1,8

2,0

3,4

3,4

5,4

0,8

* Foreløbige tal.

1 Omfatter bl.a. en række kolonialvarer, som ikke er omfattet af de øvrige grupper, fx saucer, dressinger, pastaprodukter, babymad, tørmælk m.m.

Import og eksport af økologiske varer fordelt på områder

 

Import

 

 

Eksport

 

2013

2014

2015*

 

 

2013

2014

2015*

 

mio. kr.

 

 

mio. kr.

I alt

1786,5

1940,5

2399,4

 

I alt

1532,6

1720,7

1982,6

EU-28

1421,1

1573,6

2013,1

 

EU-28

1338,8

1501,5

1556,6

Heraf:

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

Tyskland

355,8

360,0

483,8

 

Tyskland

797,7

819,5

758,5

Nederlandene

334,2

341,2

429,5

 

Sverige

206,9

294,8

397,2

Italien

246,1

262,0

412,1

 

Frankrig1

95,9

118,3

132,6

Sverige

125,7

168,8

186,5

 

Nederlandene

100,9

100,0

115,6

Øvrige Europa

29,5

23,6

21,8

 

Øvrige Europa

68,9

86,6

122,7

Afrika

12,0

9,4

19,5

 

Afrika

0,0

0,0

0,3

Amerika

107,5

109,7

112,7

 

Amerika

15,4

20,3

25,0

Asien

215,0

210,9

213,7

 

Asien

91,0

83,8

262,5

 

 

 

 

 

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kina

87,4

71,0

239,6

Oceanien

1,4

13,2

18,5

 

Oceanien

18,4

28,3

15,6

* Foreløbige tal.

1 Inklusive Monaco.

Nyt fra Danmarks Statistik

7. december 2016 - Nr. 512

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. december 2017

Kontakt

Kilder og metode

Udenrigshandel med økologiske varer er baseret på indberetninger fra bedrifter og virksomheder, som er godkendt af Landbrugsstyrelsen eller Fødevarestyrelsen til handel med økologiske varer. Statistikken vedrører fødevarer og foderstoffer, der kan være økologiske. Opgørelsen er gennemført siden 2003. Se flere oplysninger om kilder og metoder i statistikdokumentationen
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har bidraget til finansiering af undersøgelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation