Gå til sidens indhold

Eksporten af varer falder til lande uden for EU

Udenrigshandel med varer (md) april 2017

I april faldt den samlede eksport med 1,8 pct., og importen faldt med 0,8 pct. Faldet i eksporten er bl.a. trukket af fald i salget til Norge og USA. For importen er der bl.a. fald i køb fra Nederlandene. Det viser tallene for udenrigshandel med varer eksklusive skibe, fly, brændsel mv., når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Import og eksport af varer, eksklusive skibe, fly, brændsel mv., sæsonkorrigeret

Hvordan er det gået eksporten til Storbritannien efter Brexit afstemningen?

Her et år efter afstemningen om Brexit er den danske eksport til Storbritannien på omtrent samme niveau. Samlet set var eksporten 13,4 pct. højere i perioden januar-april 2017 end eksporten i samme periode 2016, men eksporten er præget af store udsving i handlen med maskiner mv., typisk vindmølledele. Det er også denne varegruppe, som især ligger bag stigningen i 2017 sammenlignet med 2016. To andre store varegrupper i eksporten - næringsmidler og færdigvarer - er i denne periode gået lidt tilbage.

Samhandel med Storbritannien

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

For året 2016 er importen nedjusteret med 0,7 mia. kr., og eksporten er opjusteret med 0,6 mia. kr. For januar-marts 2017 er importen opjusteret med 2,4 mia. kr. og eksporten med 1,8 mia. kr.

Udenrigshandlen fordelt på varegrupper. April 2017

 

April

 

Procentvis ændring ift. foregående periode

 

Faktisk

Sæsonkorrigeret

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

pct., sæsonkorrigerede tal

Handelsbalancen (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

5,0

5,3

 

 

 

 

 

Import i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

42,2

46,2

 

2,1

-0,8

0,1

5,1

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

6,2

6,7

 

0,0

-1,7

0,0

3,5

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,5

1,5

 

-11,3

-1,7

-0,7

11,8

Kemikalier og kemiske produkter

5,8

6,2

 

-1,1

0,5

0,4

6,7

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

6,4

6,9

 

6,2

-4,2

1,8

6,9

Maskiner undt. transportmidler

10,3

11,3

 

2,1

0,6

-0,6

3,7

Transportmidler ekskl. skibe mv.

4,3

4,5

 

-1,8

1,6

0,6

9,0

Færdigvarer og andre varer

7,6

9,1

 

8,0

-1,3

-0,5

2,8

Eksport i alt (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.)

47,2

51,4

 

1,2

-1,8

-1,9

5,8

Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv.

9,3

10,6

 

0,2

0,7

0,6

9,7

Råstoffer mv., undt. brændsel

1,7

1,7

 

11,2

-27,6

-11,2

15,7

Kemikalier og kemiske produkter

10,6

11,8

 

-4,0

2,6

0,4

12,2

Forarbejdede varer, primært halvfabrikata

4,4

4,7

 

-5,6

2,2

-5,9

-1,2

Maskiner undt. transportmidler

11,9

12,1

 

8,0

-3,7

-3,4

0,2

Transportmidler ekskl. skibe mv.

1,7

1,7

 

1,7

2,8

-0,8

8,7

Færdigvarer og andre varer

7,6

8,8

 

1,9

-3,6

-1,6

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsbalancen i alt

3,4

3,7

 

 

 

 

 

Import i alt

46,2

50,2

 

3,2

0,4

0,4

7,4

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,7

2,7

 

-0,7

-4,5

-2,9

34,4

Skibe, fly mv.

1,4

1,4

 

 

 

 

 

Eksport i alt

49,7

53,9

 

2,9

-4,0

-2,1

7,5

Brændsels- og smørestoffer o.l.

2,2

2,2

 

23,4

-27,2

-8,3

46,1

Skibe, fly mv.

0,3

0,3

 

 

 

 

 

1 Februar-april 2017 i forhold til november 2016 - januar 2017.

2 Januar-april 2017 i forhold til januar-april 2016.

Udenrigshandlen med varer fordelt på lande og landegrupper (ekskl. skibe, fly, brændsel mv.). April 2017

 

Import

 

Eksport

 

Sæsonkorr.

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

Sæsonkorr.

 

Marts

April

3 mdr.1

År til dato2

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

 

mia. kr.

 

ændring i pct., sæsonkorr. tal

I alt

46,2

 

2,1

-0,8

0,1

5,1

 

51,4

 

1,2

-1,8

-1,9

5,8

EU

34,4

 

0,5

-1,1

0,4

5,8

 

30,7

 

3,0

1,5

-4,3

3,0

Tyskland

10,8

 

-0,6

1,2

1,5

7,4

 

8,2

 

1,8

1,3

-9,7

-0,3

Sverige

5,7

 

0,5

0,2

0,0

2,3

 

5,0

 

-3,5

-1,5

-3,1

3,8

Storbritannien

2,1

 

0,9

4,4

-4,4

3,6

 

4,5

 

8,0

38,3

-1,5

13,4

Nederlandene

3,6

 

0,0

-4,4

3,2

6,3

 

1,9

 

6,2

-9,0

1,7

-17,8

Frankrig

1,5

 

1,4

-1,0

-3,1

3,9

 

1,9

 

10,0

0,0

0,8

4,7

Verden udenfor EU

11,7

 

7,3

-0,2

-0,6

3,1

 

20,7

 

-1,1

-6,3

1,6

10,0

Norge

1,2

 

3,3

-4,1

1,9

6,6

 

3,2

 

6,2

-10,6

1,5

10,7

USA

1,0

 

2,4

-19,6

-14,9

-5,8

 

4,4

 

-3,8

-6,2

5,6

12,8

Kina

3,9

 

20,5

-4,2

3,4

7,8

 

2,3

 

-15,5

-3,1

5,3

5,2

Rusland

0,3

 

63,1

-29,5

14,7

29,9

 

0,5

 

8,9

-17,8

-0,4

19,2

BRIIKS3

5,1

 

15,6

2,2

-1,1

9,0

 

3,8

 

-9,2

-2,9

6,4

9,9

1 , 2 Se noter til første tabel.

3 BRIIKS omfatter Brasilien, Rusland, Indien, Indonesien, Kina og Sydafrika.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. juni 2017 - Nr. 240

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Publikationer

Udenlandske firmaer i Danmark

Anden information

Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel