Gå til sidens indhold

Børns køn uafhængigt af søskendes køn

Fertilitet (tillæg) 1970-2012, børns køn

En meget sejlivet skrøne siger, at har du fået to eller flere børn af samme køn, vil næste barn i søskendeflokken med størst sandsynlighed blive af samme køn som de foregående. Men det er altså kun en skrøne. For hver 100 levendefødte er der gennemsnitligt 51 drenge og 49 piger, og det gælder, uanset om man så har fået to, tre eller flere børn af samme køn med samme partner i forvejen. Det viser en analyse af kønsrækkefølgen i 225.000 børnefamilier, der har fået tre eller flere børn siden 1970.

Børns køn og andel af forældre, der får flere børn, efter ældre søskendes køn

Stor forskel på om man får flere børn

I børnefamilier, hvor man har børn af samme køn, er der en langt større andel, der vælger at få endnu et barn, end i børnefamilier hvor man har børn af begge køn. Af dem, der har to drenge i forvejen, får 29 pct. et tredje barn. Med to piger i forvejen er det 27 pct., der får tredje barn, mens det samme kun gælder 24 pct. af de forældre, der har et barn af hvert køn. Har man tre drenge, er det 21 pct., der vælger at få fjerde barn. For dem med tre piger, er det 22 pct., mens det gælder 19 pct. af dem, der har børn af forskellige køn. For dem, der har fået to drenge og derefter en pige, er der kun 16 pct., der fik et fjerde barn.

Metode

Ud fra Danmarks Statistiks fertilitetsdatabase er trukket oplysninger om alle levendefødte børn, hvor både mor og far er kendte. For hvert forældrepar er børnenes køn noteret i rækkefølge. Søskendeflokke, hvor ældste barn er født i 1970 eller senere, og hvor der ikke indgår flerfoldsfødsler (fx tvillinger), indgår. I alt 1.395.000 forældrepar fik et eller flere børn sammen i denne periode. Andelen af forældre, der får flere børn, rummer kun de forældre, der har fået flere børn sammen frem til og med 2012.

Børnefamilier efter børnenes køn

 

Næste barns køn

Får ikke
flere børn

I alt

 

Drenge-
børn

Får næste
barn

 

Dreng

Pige

 

 

 

 

 

 

børn

 

andel

Tidligere søskendes køn

 

 

 

 

 

 

 

Har tidligere fået 2 børn i alt

115864

109903

633380

859147

 

51,3

26,3

Dreng-dreng

33694

32193

160720

226607

 

51,1

29,1

Dreng-pige

26868

25264

163227

215359

 

51,5

24,2

Pige-dreng

26741

25378

161988

214107

 

51,3

24,3

Pige-pige

28561

27068

147445

203074

 

51,3

27,4

Har tidligere fået 3 børn i alt

22683

21649

181435

225767

 

51,2

19,6

Dreng-dreng-dreng

3615

3301

26778

33694

 

52,3

20,5

Dreng-dreng-pige

2703

2593

26897

32193

 

51,0

16,5

Dreng-pige-dreng

2708

2592

21568

26868

 

51,1

19,7

Dreng-pige-pige

2583

2517

20164

25264

 

50,6

20,2

Pige-dreng-dreng

2644

2577

21520

26741

 

50,6

19,5

Pige-dreng-pige

2636

2552

20190

25378

 

50,8

20,4

Pige-pige-dreng

2646

2589

23326

28561

 

50,5

18,3

Pige-pige-pige

3148

2928

20992

27068

 

51,8

22,4

Har tidligere fået 4 børn i alt

5557

5251

33524

44332

 

51,4

24,4

Dreng-dreng-dreng-dreng

454

429

2732

3615

 

51,4

24,4

Dreng-dreng-dreng-pige

326

324

2651

3301

 

50,2

19,7

Dreng-dreng-pige-dreng

310

309

2084

2703

 

50,1

22,9

Dreng-dreng-pige-pige

288

285

2020

2593

 

50,3

22,1

Dreng-pige-dreng-dreng

345

337

2026

2708

 

50,6

25,2

Dreng-pige-dreng-pige

316

292

1984

2592

 

52,0

23,5

Dreng-pige-pige-dreng

283

290

2010

2583

 

49,4

22,2

Dreng-pige-pige-pige

362

352

1803

2517

 

50,7

28,4

Pige-dreng-dreng-dreng

340

302

2002

2644

 

53,0

24,3

Pige-dreng-dreng-pige

279

280

2018

2577

 

49,9

21,7

Pige-dreng-pige-dreng

324

278

2034

2636

 

53,8

22,8

Pige-dreng-pige-pige

355

348

1849

2552

 

50,5

27,5

Pige-pige-dreng-dreng

315

300

2031

2646

 

51,2

23,2

Pige-pige-dreng-pige

394

345

1850

2589

 

53,3

28,5

Pige-pige-pige-dreng

396

360

2392

3148

 

52,4

24,0

Pige-pige-pige-pige

470

420

2038

2928

 

52,8

30,4

Nyt fra Danmarks Statistik

24. september 2014 - Nr. 488

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt