Gå til sidens indhold

Landmændene dyrkede flere vårafgrøder i 2016

Afgrøder i dansk landbrug 2016

De danske landmænd har i 2016 dyrket 92.000 ha mere korn som vårafgrøder, end de gjorde i fjor - svarende til en stigning på 16 pct. Stigningen er størst for vårbyg med 72.000 ha, mens havre og vårhvede er steget med hhv. 15.000 og 5.000 ha. Vinterafgrøderne vinterhvede, vinterbyg og rug er tilsammen faldet med 73.000 ha. Også vinterraps er i tilbagegang, og er faldet med 30.000 ha sammenlignet med 2015. Korn som vårafgrøder udgør 46 pct. af det samlede areal med korn.

Areal med vinterkorn og vårkorn

Regnfuldt efterår er årsag til udviklingen

Vinterafgrøder bliver sået i det tidlige efterår året før høsten. Tilbagegangen for vinterafgrøderne i 2016 kan antageligt forklares med, at september 2015 var meget regnfuld med 94 mm regn mod normalt 73 mm. Dette sammen med en sen høst i 2015 gjorde såningen med vintersæd vanskeligere. I september 2014 faldt der kun 54 mm regn, og betingelserne var dermed gunstigere for såning med vinterafgrøder til høsten 2015.

Landbrugets produktion af vegetabilske produkter. 2015

Den vegetabilske produktion var på 26 mia. kr.

Landbrugsarealet og dyrkning af kulturer i væksthus er basis for en vegetabilsk produktion, som i 2015 havde en værdi på 26 mia. kr. Heraf bidrager korn med 40 pct. og grovfoder og halm med 21 pct. Se mere på www.statistikbanken.dk/LBFI1.

Landbrugsarealet fordelt på afgrøder

 

1985

2000

2015

2016

 

hektar (ha)

Samlet landbrugsareal

2834100

2646982

2632947

2652243

Korn

1600599

1499714

1453896

1464791

Vinterhvede

328501

611183

608733

565588

Vårhvede

10036

7977

12641

17423

Rug

125918

50472

125540

99571

Vinterbyg

59509

144514

114178

110049

Vårbyg

1034213

586574

524952

596802

Havre

36410

44448

37797

53061

Triticale og andet korn til modenhed

6012

54546

30054

22298

Bælgsæd til modenhed

126836

35590

12229

15750

Rodfrugt

227926

115433

71771

83557

Læggekartofler1

4738

4522

5851

6234

Kartofler til melproduktion1

13600

22642

22012

26139

Spisekartofler1

12045

11524

13716

13584

Sukkerroer til fabrik

72760

59167

25004

33118

Foderroer

124782

17577

5188

4482

Vinterraps

34040

81178

192535

162502

Andre industriafgrøder

186247

22997

1106

1817

Frø til udsæd

47042

78949

74512

72146

Græs og grønfoder i omdriften

356582

432741

492732

515533

Lucerne

4189

5245

2579

2147

Majs til foder

20374

61493

177908

176801

Helsæd

50630

118763

56621

60639

Græs og kløver

281389

247241

255623

275946

Gartneriprodukter

31047

21678

19737

19762

Græsarealer uden for omdriften

220564

166261

254770

249622

Udtaget areal

-

214561

4501

7464

Juletræer

22101

18512

Udyrket mark

22045

28803

Andre afgrøder

3217

1146

11013

11983

* Foreløbige tal.
1 Landbrugs- og gartneritællingen i 1985 omfattede kun kartofler under ét. Fordelingen på de tre typer af kartofler er skønnet ud fra oplysninger fra landbrugs- og gartneritællingen i 1988.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juli 2016 - Nr. 313

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. juli 2017

Kontakt

Kilder og metode

Arealer for 2023 er hentet fra Landbrugsstyrelsens ordning med arealstøtte, tidligere tal er fra landbrugs- og gartneritællingen. Til hver bedrift er henført én og kun én kommune. Hvis en bedrift har arealer i mere end én kommune er vælges den kommune, hvor det største areal befinder sig.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation