Gå til sidens indhold

Forbrugerkreditten faldt svagt i andet kvartal

Forbrugerkredit 2. kvt. 2016

Ved udgangen af andet kvartal 2016 var det samlede udlån til husholdningerne i form af forbrugerkredit på 107,0 mia. kr., hvilket svarer til et fald på 0,9 pct. i forhold til første kvartal 2016. Forbrugerkredit ydet af banker stod for 82,8 pct. af husholdningernes samlede forbrugerkredit og udgjorde ved udgangen af andet kvartal 88,6 mia. kr. Det var 1,0 pct. mindre end kvartalet før. Forbrugerkreditten ydet af andre kreditselskaber end banker var næsten uændret og udgjorde 18,4 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal.

Forbrugerkredit i banker og andre kreditselskaber

Forbrugerkredit - en del af bankers udlån til husholdninger

Bankers udlån til husholdninger i form af forbrugerkredit udgjorde omkring 22 pct. af husholdningernes samlede lån hos banker, som var på 400,5 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2016. Udlån til boligformål udgør fortsat den største del af bankers udlån til husholdninger.

Fald i forbrugerkredit hos banker skyldes kassekredit

Med et fald på 3,3 pct. til 35,4 mia. kr. i andet kvartal 2016 var det hovedsageligt forbrugerkredit i form af kassekredit, der trak bankers samlede forbrugerkredit ned med 1,0 pct. Øvrige udlån, som har været stigende de seneste fem kvartaler i træk, er i forhold til første kvartal 2016 steget med 1,3 pct. og ligger ved udgangen af andet kvartal 2016 på 45,5 mia. kr. De øvrige udlån udgør således den foretrukne form for forbrugerkredit i banker. Kredit på kreditkort er faldet med 3,5 pct. til 7,7 mia. kr. i andet kvartal 2016.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

2015

2016

 

2015

2016

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt

2. kvt

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt

2. kvt

 

mio. kr.

 

kvartalsvis ændring i pct.

Forbrugerkredit i alt

103172

100914

102778

106243

107994

107045

 

-4,9

-2,2

1,8

3,4

1,6

-0,9

Banker

83.526

82.506

84.296

87.629

89.518

88.603

 

-5,8

-1,2

2,2

4,0

2,2

-1,0

Kassekredit

38480

36449

36976

36620

36607

35399

 

-3,3

-5,3

1,4

-1,0

-0,0

-3,3

Kredit på kreditkort

4102

4624

5164

7768

7941

7664

 

15,7

12,7

11,7

50,4

2,2

-3,5

Øvrige udlån

40945

41432

42155

43241

44971

45540

 

-9,7

1,2

1,7

2,6

4,0

1,3

Andre Kreditselskaber

19646

18409

18483

18614

18475

18442

 

-1,0

-6,3

0,4

0,7

-0,7

-0,2

Kredit mod sikkerhed

3940

3995

4022

4037

4103

4217

 

0,7

1,4

0,7

0,4

1,6

2,8

Kredit på købekort

8016

7994

7922

7862

7715

7789

 

-3,1

-0,3

-0,9

-0,8

-1,9

1,0

Heraf benzinkort

1463

1680

1555

1408

1325

1575

 

-3,7

14,8

-7,4

-9,5

-5,9

18,9

Blankolån

7690

6419

6539

6714

6658

6436

 

0,4

-16,5

1,9

2,7

-0,8

-3,3

1 Danmarks Nationalbanks tal for forbrugerkredit i banker er i denne offentliggørelse tilpasset for at undgå dobbelttælling. Det sker i de tilfælde, hvor en banks indlånsvirksomhed alene foregår i udlandet, da en sådan bank i denne statistik tilhører andre kreditselskaber.

Forbrugerkredit fra andre kreditselskaber faldt med 0,2 pct.

Faldet i forbrugerkreditten ydet af andre kreditselskaber end banker skyldes et fald i den forbrugerkredit, der ydes i form af blankolån. Blankolån faldt med 3,3 pct. til 6,4 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2016. Kredit mod sikkerhed fortsatte derimod den opadgående tendens og steg med 2,8 pct. til 4,2 mia. kr. Kredit på købekort steg ligeledes og vendte dermed de seneste seks kvartalers nedadgående udvikling. Samlet set steg kredit på købekort med 1,0 pct. til 7,8 mia.kr., hvoraf det i høj grad var træk på benzinkort, der påvirkede udviklingen på kredit på købekort. Træk på benzinkort steg alene med 18,9 pct., hvilket først og fremmest kan tilskrives udviklingen i brændstofpriser i samme periode.

Udbydere af forbrugerkredit omfatter:

Banker: Banker, sparekasser og andelskasser, undtagen centralbanken, som modtager indlån og ydelse af kredit.
Andre kreditselskaber: Kreditkortselskaber og forbrugerkreditselskaber der giver kredit til ikke-finansielle foretagender, men ikke modtager indlån i Danmark. Omfatter ikke realkreditinstitutter.

Nyt fra Danmarks Statistik

18. august 2016 - Nr. 351

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten