Gå til sidens indhold

Virksomhedernes it-udgifter stiger

It-udgifter i virksomheder 2014

Virksomheder med mindst ti fuldtidsansatte brugte samlet 53,6 mia. kr. på it i 2014. Dermed steg de samlede udgifter til virksomhedernes brug af it med 2,8 pct. i forhold til 2013. Den største post, udgifter til it-serviceydelser, var uændret fra 2013 til 2014 og udgjorde 52 pct. af it-udgifterne. It-serviceydelser inkluderer bl.a. serviceaftaler, konsulentbistand, webhosting og telekommunikation. Udgifter til leje af it-udstyr var den mindste udgiftspost og udgjorde 3,5 pct. af de samlede it-udgifter.

Virksomhedernes it-udgifter. 2014

Størst stigning i køb af software

Software var den næststørste udgiftspost med en andel på 28 pct. af de samlede it-udgifter. Denne steg med 10,5 pct., dvs. fra 13,7 mia. kr. i 2013 til 15,1 mia. kr. i 2014. Software dækker over standardsoftware og kundespecifikt software, hvor standardsoftware udgjorde 60 pct. af udgiften til software.

Fald i leje af it-udstyr

Fra 2013 til 2014 faldt udgiften til leje af it-udstyr med 8 pct. Denne post dækker over leje af hardware og operationel leasing mv.

Uændret gennemsnitsomkostning pr. medarbejder

De gennemsnitlige it-udgifter pr. fuldtidsansatte var 55.000 kr. pr. år. Der var store variationer mellem brancherne med hensyn til, hvor store udgifter virksomhederne i gennemsnit havde til it pr. medarbejder.

Information og kommunikation havde de største it-udgifter pr. fuldtidsansat - nemlig 130.000 kr. Erhvervs-service og finans mv. var den branchegruppe, hvor it-udgifterne pr. fuldtidsansat var næststørst - nemlig 91.000 kr. Branchegruppen dækker blandt andet over den finansielle sektor, der i gennemsnit havde it-udgifter pr. fuldtidsansat på 222.000 kr. Bygge og anlæg lå lavest med 13.000 kr. pr. fuldtidsansat.

Store virksomheder brugte flest penge pr. medarbejder på it

Jo større virksomheden er, desto større var de samlede it-udgifter pr. medarbejder typisk. I virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte udgjorde it-udgifterne 72.000 kr. pr. fuldtidsansat. I virksomheder med 50-99 fuldtidsansatte var udgifterne 32.000 kr., mens virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte brugte 29.000 kr. på it pr. fuldtidsansat.

Større virksomheder med mindst 100 fuldtidsansatte stod for 79 pct. af de samlede it-udgifter i 2014. Mellemstore virksomheder med 50-99 fuldtidsansatte stod for 7 pct., og små virksomheder med 10-49 fuldtidsansatte stod for de sidste 14 pct. Virksomheder med op til ni fuldtidsansatte indgår ikke i denne opgørelse.

It-udgifter i virksomheder fordelt på brancher og størrelsesgrupper. 2014

 

I alt

Branche

Fuldtidsansatte

 

 

Industri
 

Bygge og
anlæg

Handel og transport
mv.

Information
og kom-munikation

Erhvervs-
service og finans mv.

10-49
 

50-99

100+
 

 

mio. kr.

It-udgifter i alt

53559

10864

1036

11118

8960

21581

7759

3642

42157

Hardware1

6010

1487

157

1354

1484

1527

1032

464

4515

Standardsoftware2

9041

2245

161

1730

1501

3403

1089

610

7341

Kundespecifikt software3

6066

1058

38

985

790

3196

878

430

4758

Øvrigt it-udstyr4

2841

314

83

666

611

1166

455

155

2231

It-serviceydelser

27715

5337

547

6110

3816

11906

4068

1866

21781

Leje

1886

424

49

273

758

382

237

117

1532

 

1.000kr.

It-udgifter pr. fuldtidsansatte5

55

45

13

33

130

91

29

32

72

1 Computere, skærme, printere og netværksudstyr.
2 Software, der kræver lidt eller ingen tilpasning.
3 Software, som er udviklet eller tilpasset efter virksomhedens behov.

4 Telekommunikationsudstyr og andet it-udstyr (fx video, monitorer, projektorer, højtalere, mikrofoner).
5 Antal fuldtidsansatte er baseret på en foreløbig opgørelse af antal årsværk.

Nyt fra Danmarks Statistik

30. marts 2016 - Nr. 152

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. maj 2017

Kontakt

Kilder og metode

Fuldtidsansatte er defineret som antal ansatte lønmodtagere omregnet til fuldtidsansatte. Antallet skal ses som udtryk for den samlede arbejdsmængde, der præsteres af virksomhedens ansatte, uanset om de arbejder heltid eller deltid, eller om de har været ansat hele året eller kun en del af året.

Der er indsamlet besvarelser fra ca. 3.000 firmaer med mindst ti ansatte inden for de private byerhverv og den finansielle sektor. Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde med Eurostat og OECD. Undersøgelsen omfatter udgifter til hardware, standard- og kundespecifik software, telekommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr og andet it-udstyr, it-serviceydelser og leje. Endvidere indgår spørgsmål om de årsværk og lønomkostninger der går til egenudviklet software.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Erhvervslivets struktur