Gå til sidens indhold

Fortsat faldende tendens for serviceerhvervene

Konjunkturbarometer for serviceerhverv august 2016

Den sammensatte konjunkturindikator for serviceerhverv er steget svagt fra 3 i juli til 5 i august. Tendensen er dog fortsat nedadgående for 2016. I øvrigt viser en analyse af stikprøvedata, at manglen på arbejdskraft er lidt mere udbredt for mindre virksomheder end for større virksomheder.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv, sæsonkorrigeret

Mangel på arbejdskraft i store og små virksomheder

Vægtet efter beskæftigelse melder 11 pct. af virksomhederne om mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning. Mikroanalyse af de indkomne besvarelser viser, at det er 9 pct. af store virksomheder med over 100 ansatte, som angiver mangel på arbejdskraft, mens tallet er 13 pct. for virksomheder med under 100 ansatte.

Fremgang i forretningssituation og omsætning

Den sammensatte konjunkturindikator er et gennemsnit af faktisk og forventet omsætning samt forretningssituation. Vurderingen af den faktiske omsætning over de seneste tre måneder står til nettotallet 4 mod 3 i juli, og vurderingen af forretningssituationen er steget fra 1 til 3. Forventningerne til omsætningen de kommende tre måneder er steget fra 6 til 7.

Sammensat konjunkturindikator for serviceerhverv og dens underindikatorer, sæsonkorrigeret


Nettotal

 

Omsætning,
faktisk

Forretningssituation,
faktisk

Omsætning,
forventet

Sammensat
konjunkturindikator

2015

August

5

5

11

7

2016

Marts

11

5

9

8

 

April

7

3

8

6

 

Maj

5

3

8

5

 

Juni

7

7

7

7

 

Juli

3

1

6

3

 

August

4

3

7

5

Transporterhvervet går i minus

I ikke-sæsonkorrigerede tal er den sammensatte konjunkturindikator i august på nettotallet 6 mod 8 i august sidste år. I forhold til sidste år tegner branchegruppen turisme sig for det største fald fra 23 i august 2015 til 9 i august i år. Herefter komme transport, der er faldet fra 4 til minus 6. Konjunkturindikatoren for øvrige brancher er ikke faldet så kraftigt eller er steget en smule.

Sammensat konjunkturindikator for branchegrupper, ikke sæsonkorrigeret

 

2015

2016

Nettotal

Aug.

Mar.

Apr.

Maj

Juni

Juli

Aug.

Serviceerhverv i alt

8

6

7

7

9

7

6

Transport

4

-2

7

4

2

2

-6

Turisme

23

16

10

11

12

13

9

Forlag, tele og it

9

3

3

-2

5

-7

4

Finans, forsikring, ejendom mv.

6

6

2

6

10

14

11

Rådgivning, forskning o.a. vidensservice

10

11

7

7

10

7

11

Rengøring o.a. operationel service

11

21

19

20

18

16

15

Kultur, fritid og anden service

4

-6

1

6

2

0

1

Anm.: Tallene er beregnet som gennemsnit af faktisk og forventet omsætning samt faktisk forretningssituation.

Pessimisme i transportsektoren

Transportsektoren har særdeles negative forventninger til omsætningen de kommende tre måneder (inklusive august). Sektoren har også negative forventninger til beskæftigelsen. Det er et flertal af branchegrupperne, der har negative forventninger til salgspriser/servicetakster, inklusive transportsektoren.

Forventning til udviklingen de næste tre måneder, august-oktober 2016, ikke-sæsonkorrigeret

Nyt fra Danmarks Statistik

30. august 2016 - Nr. 362

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2016

Kontakt

Kilder og metode

Nettotal er forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver positiv og negativ udvikling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten