Gå til sidens indhold

Forbrugerkreditten faldt en smule

Forbrugerkredit 1. kvt. 2016

I første kvartal faldt husholdningernes forbrugerkredit ydet af andre kreditselskaber end banker og realkreditinstitutioner med 0,7 pct. og var ved udgangen af første kvartal 2016 på 18,5 mia. kr. Faldet skyldes færre træk på købekort, som faldt med 1,9 pct. til 7,7 mia. kr., og blankolån (lån optaget uden sikkerhed), der faldt med 0,8 pct. til 6,7 mia. kr. Kredit mod sikkerhed fortsatte derimod den opadgående tendens og steg med 1,6 pct. til 4,1 mia. kr. Bankernes samlede udlån til husholdninger udgjorde til sammenligning 405,5 mia. kr. ved udgangen af 2015, hvoraf udlån til forbrug udgjorde 21 pct. eller 86,3 mia. kr.

Forbrugerkredit

Kredit på købekort fortsætter den negative udvikling

Købekort udgjorde 41,8 pct. af den samlede forbrugerkredit i første kvartal 2016 og er dermed danskernes foretrukne form for forbrugerkredit. Kredit ydet via købekort fortsætter dog den aftagende tendens og faldt samlet set med 1,9 pct. til 7,7 mia. kr. i første kvartal. Forbrugerkreditten i form af benzinkort faldt med 5,9 pct. til 1,3 mia. kr. Udviklingen er påvirket af brændstofpriserne, der også faldt i første kvartal. Fraregnes benzinselskaberne faldt kreditten ydet på de resterende købekort (eksklusiv benzinkort) med 1 pct. til 6,4 mia. kr.

Blankolån faldt med 0,8 pct.

Ses der bort fra et stort frafald i antallet af virksomheder, der indgår i branchen for kreditselskaber de seneste to år, har de eksisterende kreditselskabers udbud af blankolån ligget relativt stabilt med en svagt stigende tendens. Beholdningen af blankolån faldt dog med 0,8 pct. til 6,7 mia. kr. i første kvartal 2016. Danskernes beholdning af blankolån udgør 36,0 pct. af den samlede forbrugerkredit og udgør en væsentligt lavere andel end tidligere.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

Ultimo

2015

2016

 

Gns.

2015

2016

 

2014

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1.kvt

 

2014

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1.kvt.

 

mio. kr.

 

kvartalsvis ændring i pct.

Forbrugerkredit i alt

19842

19646

18409

18483

18614

18475

 

-1,4

-1,0

-6,3

0,4

0,7

-0,7

Kredit mod sikkerhed

3912

3940

3995

4022

4037

4103

 

1,0

0,7

1,4

0,7

0,4

1,6

Kredit på købekort

8271

8016

7994

7922

7862

7715

 

-1,0

-3,1

-0,3

-0,9

-0,8

-1,9

Heraf benzinkort

1519

1463

1680

1555

1408

1325

 

2,3

-3,7

14,8

-7,4

-9,5

-5,9

Blankolån

7659

7690

6419

6539

6714

6658

 

-2,8

0,4

-16,5

1,9

2,7

-0,8

Kredit mod sikkerhed steg med 1,6 pct.

Danskernes lån i form af kredit mod sikkerhed har generelt haft en stigende tendens siden 2010 og udgør med 22,2 pct. en stadig større andel af den samlede forbrugerkredit. Kredit mod sikkerhed udgjorde ved udgangen af fjerde kvartal 4,1 mia. kr. Dette svarer til stigning på 1,6 pct. set i forhold til kvartalet før.

Forbrugerkreditten omfatter tre udlånstyper:

Kredit på købekort: Alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et købe- eller kontokort, hvad enten der stilles sikkerhed eller ej.
Blankolån: Kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke stilles sikkerhed.
Kredit mod sikkerhed: Udlån med pant eller sikkerhed i varekøb, kaution mv.

Forbrugerkredit i banker er nedjusteret

Nationalbanken producerer tal for bankers udlån til forbrug. Populationen for banker overlapper populationen for andre kreditselskaber, der produceres af Danmarks Statistik og som dækkes af denne publikation. Forbrugerkredit i banker er i denne publikation nedjusteret i forhold til overlappet.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. maj 2016 - Nr. 207

Hent som PDF
Næste udgivelse: 18. august 2016

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten