Gå til sidens indhold

Forbrugerkreditten steg for andet kvartal i træk

Forbrugerkredit 4. kvt. 2015

Ved udgangen af 2015 var det samlede udlån til husholdningerne i form af forbrugerkredit på 101,8 mia. kr. Forbrugerkredit ydet af bankerne stod for 82 pct. af husholdningernes samlede forbrugerkredit og udgjorde ved udgangen af fjerde kvartal 83,2 mia. kr. Det var 1,4 pct. mere end i tredje kvartal. Forbrugerkreditten ydet af andre kreditselskaber end bankerne steg med 0,7 pct. og udgjorde 18,6 mia. kr. ved udgangen af 2015. Fjerde kvartal er andet kvartal i træk, hvor der har været en stigning i forbrugerkreditten fra såvel banker som andre kreditselskaber.

Forbrugerkredit i banker og andre kreditselskaber

Stigning i forbrugerkredit hos banker skyldes øvrige udlån

Forbrugerkredit i form af udlån til husholdninger udgjorde omkring 22 pct. af husholdningernes samlede lån hos bankerne eller 403,0 mia. kr. Forbrugerkreditten består af kassekredit, kredit på kreditkort og øvrige udlån. Med historisk lave renter på forbrugslån på gennemsnitligt 6,5 pct. i perioden og et generelt faldende renteniveau er bankernes forbrugerkredit til husholdningerne steget gennem de seneste to kvartaler.

Stigningen i den samlede forbrugerkredit i banker på 1,4 pct. i fjerde kvartal kan hovedsageligt tilskrives øvrige udlån. De øvrige udlån steg med 3,0 pct. til 42,6 mia. kr. i fjerde kvartal 2015 og udgør således den foretrukne form for forbrugerkredit i banker. Kredit via kreditkort, som generelt har været stigende de seneste to år, er i forhold til tredje kvartal samtidig steget med 3,7 pct. og ligger ved udgangen af fjerde kvartal på 3,7 mia. kr. Udlån til forbrug i form af kassekreditter er til gengæld faldet med 0,3 mia. kr. til 36,9 mia. kr. i fjerde kvartal 2015.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

Ultimo

2015

 

Gns.

2015

 

2014

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

2014

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

mio. kr.

 

kvartalsvis ændring i pct.

Forbrugerkredit i alt

108258

102525

99970

100590

101845

 

-0,1

-5,3

-2,5

0,6

1,2

Banker

88416

82879

81561

82107

83231

 

0,3

-6,3

-1,6

0,7

1,4

Kassekredit

39546

38675

36932

37210

36949

 

-1,8

-2,2

-4,5

0,8

-0,7

Kredit på kreditkort

3539

3595

3600

3583

3714

 

12,0

1,6

0,1

-0,5

3,7

Øvrige udlån

45331

40609

41030

41314

42568

 

1,7

-10,4

1,0

0,7

3,0

Andre Kreditselskaber

19842

19646

18409

18483

18614

 

-1,4

-1,0

-6,3

0,4

0,7

Kredit mod sikkerhed

3912

3940

3995

4022

4037

 

1,0

0,7

1,4

0,7

0,4

Kredit på købekort

8271

8016

7994

7922

7862

 

-1,0

-3,1

-0,3

-0,9

-0,8

- Heraf benzinkort

1519

1463

1680

1555

1408

 

1,9

-3,7

14,8

-7,4

-9,5

Blankolån

7659

7690

6419

6539

6714

 

-2,9

0,4

-16,5

1,9

2,7

1 Populationen for banker er en statistik der produceres af Danmarks Nationalbanks, og den overlapper populationen for andre kreditselskaber, der produceres af Danmarks Statistik. I populationen banker inkluderer Danmarks Statistik kun pengeinstitutter, der sideløbende med udlånsvirksomhed også driver ind-

lånsvirksomhed i Danmark. Danmarks Nationalbanks inkluderer også pengeinstitutter, der kun har deres indlånsvirksomhed i udlandet, som i Danmarks Statistik vil indgå i populationen for andre kreditselskaber. Forbrugerkredit i banker er i denne publikation nedjusteret i forhold til overlappet.

Forbrugerkredit fra andre kreditselskaber steg med 0,7 pct.

Stigningen i forbrugerkreditten ydet af kreditselskaber uden for pengeinstitutter skyldes en stigning i den forbrugerkredit, der ydes i form af blankolån. Ses der bort fra et stort frafald i antallet af virksomheder, der indgår i branchen for kreditselskaber de seneste to år, har danskernes beholdning af blankolån udvist en generelt stigende tendens. Beholdningen af blankolån steg senest med 2,7 pct. til 6,7 mia. kr. i fjerde kvartal 2015.

Omvendt har det samlede udlån via købekort været faldende siden 2014. De seneste to kvartaler skyldes faldet udelukkende benzinkort. Mens saldoen på almindelige købekort generelt har været stigende, har de faldende benzinpriser reduceret den samlede saldo på købekort. Den samlede saldo på købekort faldt således med 0,8 pct. til 7,9 mia. kr. ved udgangen af fjerde kvartal 2015. Endelig var danskernes lån i form af kredit mod sikkerhed ved udgangen af fjerde kvartal 2015 4,0 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,4 pct. i forhold til kvartalet før.

Udbydere af forbrugerkredit omfatter:

Banker: Banker, sparekasser og andelskasser, undtagen centralbanken, som modtager indlån og ydelse af kredit.
Andre kreditselskaber: Kreditkortselskaber og forbrugerkreditselskaber der giver kredit til ikke-finansielle foretagender, men ikke modtager indlån i Danmark. Omfatter ikke realkreditinstitutter.

Nyt fra Danmarks Statistik

5. februar 2016 - Nr. 51

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. maj 2016

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten