Gå til sidens indhold

Forbrugerkredit for 18,4 mia. kr.

Forbrugerkredit 2. kvt. 2015

Den samlede forbrugerkredit, dvs. husholdningernes forbrugslån uden om banker og realkreditinstitutioner, var ved udgangen af andet kvartal på 18,4 mia. kr. Det er 6,3 pct. mindre end i første kvartal. Faldet skyldes alene en ændring i antallet af virksomheder, der indgår i afgrænsningen af forbrugerkreditselskaber, idet ændringer i virksomhedernes ydelser kan betyde, at de skifter branche. Hvis der ses bort fra dette frafald, ville den samlede forbrugerkredit være steget med 0,8 pct. til 19,8 mia. kr. siden første kvartal. Til sammenligning udgjorde bankernes udlån i form af forbrugerkredit til husholdninger 91 mia. kr., mens bankernes samlede udlån til husholdninger udgjorde 420 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2015.

Forbrugerkredit

Blankolån er mest påvirket af ændringen

Det er især forbrugerkredit, der gives i form af blankolån, der er påvirket af det ændrede antal virksomheder. Danskernes beholdning af blankolån faldt med 16,5 pct., hvor det kun ville have været 0,7 pct., hvis antallet af virksomheder i statistikken havde været uændret. Ved udgangen af andet kvartal var danskernes blankolån således på 6,4 mia. kr. Danskernes beholdning af blankolån (lån optaget uden sikkerhed) udgør 34,9 pct. af den samlede forbrugerkredit.

Fald i saldoen på købekort udlignes af benzinselskaberne

Købekort udgjorde i andet kvartal 43,4 pct. af den samlede forbrugerkredit. De udgør en stadig større andel og er danskernes foretrukne form for forbrugerkredit. Den samlede saldo på købekort var 8,0 mia. kr. ved udgangen af andet kvartal 2015, hvilket er et fald på 0,3 pct. fra første kvartal. Fraregnes benzinselskaberne, faldt købekort med 3,6 pct. til 6,3 mia. kr., mens forbrugerkreditten i form af benzinkort steg med 14,8 pct. til 1,7 mia. kr. Det udligner således den negative udvikling i saldoen på de resterende købekort.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

2014

2015

 

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

 

mio. kr.

I alt 

19597

19707

19842

19646

18409

Saldo på købekort

8231

8285

8271

8016

7994

Heraf benzinselskaber

1724

1707

1519

1463

1680

Blankolån

7423

7461

7659

7690

6419

Kredit mod sikkerhed 

3943

3961

3912

3940

3995

Kredit mod sikkerhed steg med 1,4 pct.

Danskernes lån i form af kredit mod sikkerhed udgjorde ved udgangen af andet kvartal 4,0 mia. kr., hvilket var 1,4 pct. mere end kvartalet før. Kredit mod sikkerhed havde en andel på 21,7 pct. af den samlede forbrugerkredit.

Forbrugerkreditten omfatter tre udlånstyper:

Købekort: Alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et købe- eller kontokort, hvad enten der stilles sikkerhed eller ej.
Blankolån: Kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke stilles sikkerhed.
Kredit mod sikkerhed: Udlån med pant eller sikkerhed i varekøb, kaution mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. august 2015 - Nr. 373

Hent som PDF
Næste udgivelse: 3. november 2015

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten