Gå til sidens indhold

Svagt fald i forbrugerkreditten

Forbrugerkredit 1. kvt. 2015

Den samlede forbrugerkredit, dvs. husholdningernes forbrugslån uden om banker og realkreditinstitutioner, var ved udgangen af første kvartal 2015 på 19,6 mia. kr. Det er 1,0 pct. mindre end i fjerde kvartal sidste år. Faldet skyldes, at købekort faldt med 3,1 pct. til 8,0 mia. kr., mens blankolån og kredit mod sikkerhed samlet set lå relativt stabilt. Til sammenligning udgjorde bankernes udlån til forbrugerkredit til husholdninger 97 mia. kr., mens de samlede udlån til husholdninger udgjorde 430 mia. kr. for bankerne ved udgangen af marts 2015.

Forbrugerkredit

Købekort udgør den største del

Købekort udgjorde 40,8 pct. af den samlede forbrugerkredit i første kvartal 2015 og er dermed danskernes foretrukne form for forbrugerkredit. Fraregnes benzinselskaberne, faldt købekort med 2,9 pct. til 6,6 mia. kr., mens forbrugerkreditten i form af benzinkort faldt med 3,7 pct. i forhold til kvartalet før. Dette er på trods af, at benzinpriserne steg i samme periode.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

2014

2015

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

mio. kr.

I alt 

21316

19597

19707

19842

19646

Saldo på købekort

8750

8231

8285

8271

8016

Heraf benzinselskaber

1588

1724

1707

1519

1463

Blankolån 

8679

7423

7461

7659

7690

Kredit mod sikkerhed 

3888

3943

3961

3912

3940

Blankolån steg med 0,4 pct.

Ved udgangen af første kvartal var danskernes blankolån på 7,7 mia. kr. Det er en stigning på 0,4 pct. i forhold til fjerde kvartal sidste år. Danskernes beholdning af blankolån (lån optaget uden sikkerhed) udgør 39,1 pct. af den samlede forbrugerkredit.

Kredit mod sikkerhed steg med 0,7 pct.

Danskernes lån i form af kredit mod sikkerhed udgjorde ved udgangen af første kvartal 3,9 mia. kr., hvilket var 0,7 pct. mere end kvartalet før. Kredit mod sikkerhed havde en andel på 20,1 pct. af den samlede forbrugerkredit.

Forbrugerkreditten omfatter tre udlånstyper:

Købekort: Alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et købe- eller kontokort, hvad enten der stilles sikkerhed eller ej.
Blankolån: Kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke stilles sikkerhed.
Kredit mod sikkerhed: Udlån med pant eller sikkerhed i varekøb, kaution mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. maj 2015 - Nr. 215

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. august 2015

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten