Gå til sidens indhold

Næsten uændret forbrugerkredit

Forbrugerkredit 4. kvt. 2014

Den samlede forbrugerkredit var ved udgangen af fjerde kvartal 2014 på 19,8 mia. kr., hvilket er 0,7 pct. mere end i tredje kvartal. Forbrugerkreditten i form af benzinkort faldt med 11 pct. i forhold til kvartalet før - en udvikling, der er påvirket af faldet i brændstofpriserne i fjerde kvartal 2014. Blankolån steg med 2,7 pct. til 7,7 mia. kr. Bankers udlån til husholdningerne med forbrug som formål steg i samme periode med 0,3 pct.

Forbrugerkredit, opdelt på typer

Købe- og kontokort udgør den største del

Købe- og kontokort udgjorde med 41,7 pct. i fjerde kvartal 2014 den største del af forbrugerkreditten og er dermed danskernes foretrukne form for forbrugerkredit uden for banker og realkreditinstitutter. Den samlede saldo på købe- og kontokort var 8,3 mia. kr. ved udgangen af 2014, hvilket i forhold til tredje kvartal er et fald på 0,2 pct. Saldoen på købe- og kontokort bortset fra benzinselskaberne steg med 2,6 pct. til 6,8 mia. kr. fra tredje til fjerde kvartal.

Blankolån havde en andel på 38,6 pct. af den samlede forbrugerkredit. Danskernes beholdning af blankolån (lån optaget uden sikkerhed) var 7,7 mia. kr. ved udgangen af fjerde kvartal 2014. Det er en stigning på 2,7 pct. i forhold til kvartalet før.

Endelig udgjorde danskernes lån i form af kredit mod sikkerhed ved udgangen af fjerde kvartal 3,9 mia. kr., hvilket var 1,2 pct. mindre end kvartalet før. Kredit mod sikkerhed havde en andel på 19,7 pct. af den samlede forbrugerkredit.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

2013

2014

 

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

 

mio. kr.

I alt 

21042

21316

19597

19707

19842

Saldo på købekort og kontokort 

8614

8750

8231

8285

8271

Heraf benzinselskaber

1410

1588

1724

1707

1519

Blankolån 

8666

8679

7423

7461

7659

Kredit mod sikkerhed 

3763

3888

3943

3961

3912

Forbrugerkredit udgør kun en lille andel

Ud over den forbrugerkredit på 20 mia. kr., der er behandlet her, foregår der en langt mere omfattende finansiering via banker og realkreditinstitutter, som er dækket af statistikkerne for disse områder. Ved udgangen af december udgjorde udlån til husholdninger til sammenligning 431 mia. kr. for bankerne og 1.311 mia. kr. for realkreditinstitutterne.

Forbrugerkreditten omfatter tre udlånstyper:

Købe- og kontokort: Alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et købe- eller kontokort, hvad enten der stilles sikkerhed eller ej.
Blankolån: Kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke stilles sikkerhed.
Kredit mod sikkerhed: Udlån med pant eller sikkerhed i varekøb, kaution mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. februar 2015 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. maj 2015

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten