Gå til sidens indhold

Stort set uændret forbrugerkredit

Forbrugerkredit 3. kvt. 2014

I tredje kvartal var den samlede forbrugerkredit på 19,7 mia. kr. Det er en lille stigning på 0,6 pct. i forhold til kvartalet før. Stigningen er på alle former for forbrugerkredit på nær kredit ydet via benzinkort. I samme periode faldt bankers og realkreditinstitutters samlede udlån til husholdningerne med 0,6 pct.

Forbrugerkredit, opdelt på typer

Største ændring på købe- og kontokort

Den samlede saldo på købe- og kontokort var ved udgangen af tredje kvartal 2014 8,3 mia. kr. Dette svarer til en stigning på 0,7 pct. i forhold til andet kvartal. Forbrugerkreditten givet via benzinkort faldt med 1,0 pct. til 1,7 mia. kr. Dette betyder, at den resterende del af lån givet på købe- og kontokort steg med 1,1 pct.

Danskernes beholdning af blankolån (lån optaget uden sikkerhed) var 7,5 mia. kr. ved udgangen af tredje kvartal 2014, hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. i forhold til kvartalet før.

Endelig var danskernes lån i form af kredit mod sikkerhed ved udgangen af tredje kvartal 2014 4,0 mia. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,5 pct. i forhold til kvartalet før.

Købe- og kontokort udgør den største del

Købe- og kontokort udgjorde med 42,0 pct. i tredje kvartal 2014 den største del af forbrugerkreditten og er dermed danskernes foretrukne form for forbrugerkredit udenfor banker og realkreditinstitutterne. Blankolån havde en andel på 37,9 pct., og kredit mod sikkerhed udgjorde 20,1 pct. Andelene er uændret i forhold til forrige kvartal.

Forbrugerkredit, ultimo kvartalet

 

2013

2014

 

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

 

mio. kr.

I alt 

21112

21042

21316

19597

19707

Saldo på købekort og kontokort 

8602

8614

8750

8231

8285

Heraf benzinselskaber

1596

1410

1588

1724

1707

Blankolån 

8674

8666

8679

7423

7461

Kredit mod sikkerhed 

3836

3763

3888

3943

3961

Forbrugerkredit udgør kun en lille andel

Ud over den forbrugerkredit på 20 mia. kr., der er behandlet her, foregår der en langt mere omfattende finansiering via banker og realkreditinstitutter, som er dækket af statistikkerne for disse områder. Ved udgangen af september udgjorde udlån til husholdninger til sammenligning 440 mia. kr. for bankerne og 1.314 mia. kr. for realkreditinstitutterne.

Forbrugerkreditten omfatter tre udlånstyper:

Købe- og kontokort: Alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et købe- eller kontokort, hvad enten der stilles sikkerhed eller ej.
Blankolån: Kontantlån, som ikke er tilknyttet købe- eller kontokort, og hvor der ikke stilles sikkerhed.
Kredit mod sikkerhed: Udlån med pant eller sikkerhed i varekøb, kaution mv.

Nyt fra Danmarks Statistik

4. november 2014 - Nr. 552

Hent som PDF
Næste udgivelse: 4. februar 2015

Kontakt

Kilder og metode

Forbrugerkredit omfatter kredit ydet af firmaer, som ikke modtager indlån, fx finansierings-selskaber. Betegnelsen udbydere af forbrugerkredit dækker i denne statistik:
Egentlige finansieringsselskaber og kontoringe, der finansierer køb af varer hos flere forskellige forhandlere og i flere forskellige butikker eller butikskæder.
Forhandlere og butikker, som alene tilbyder deres egne kunder finansiering.
For købekorts vedkommende er fx kreditkort udstedt af indkøbscentre, butikskæder, benzinselskaber samt visse internationale kreditkort med i opgørelsen. Hævekort udstedt af pengeinstitutter er ikke med i opgørelsen.
Selskaber i pengeinstitutsektoren, som ikke modtager indlån, er også omfattet af opgørelsen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten